Jump to content

Bảo quản viên toàn cục

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global sysops and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Shortcut:
GS
Trang này tóm lược các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng quyền bảo quản viên toàn cục. Nếu cần giúp đỡ từ một bảo quản viên hoặc tiếp viên, xem Meta:Yêu cầu và đề xuất Steward requests/Miscellaneous.

Bảo quản viên toàn cục là những thành viên được tin tưởng với nhiều đóng góp trên nhiều wiki, có quyền bảo quản viên và bảo quản viên giao diện ở hầu hết các wiki công khai để chống phá hoại và thực hiện các tác vụ bảo trì chung. Họ không có quyền bảo quản viên tại mọi wiki và không có quyền kiểm soát nội dung hay có tiếng nói hơn cộng đồng địa phương.

Phạm vi

Bảo quản viên toàn dự án được phép sử dụng quyền này tại các dự án đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chí sau:

  • có ít hơn mười bảo quản viên; hoặc
  • có ít hơn ba bảo quản viên thực hiện tác vụ trong vòng hai tháng gần nhất.

Cộng đồng các dự án có quyền cho phép hoặc không cho phép bảo quản viên toàn cục sử dụng quyền ở dự án của mình; nếu đạt được đồng thuận, họ chỉ cần thông báo cho một tiếp viên về đồng thuận đó. Các wiki không thuộc phạm vi của bảo quản viên toàn cục được liệt kê trong một wiki set (liên kết).

Hầu hết các bảo quản viên toàn cục cũng có quyền lùi sửa toàn cục – một quyền thực sự toàn cục.

Cấp quyền

Để trở thành bảo quản viên toàn cục, ứng viên cần yêu cầu tại Steward requests/Global permissions. Sau một thời gian thảo luận (không ít hơn hai tuần), nếu có đồng thuận, một tiếp viên sẽ thực hiện cấp quyền. Yêu cầu cấp quyền là thảo luận, không phải biểu quyết; các ý kiến cần phải chỉ rõ lý do ủng hộ hoặc phản đối.

Gỡ quyền

Việc duy trì quyền bảo quản viên toàn cục phụ thuộc vào tần suất hoạt động sự ủng hộ từ cộng đồng Wikimedia.

Không hoạt động

Bảo quản viên toàn cục sẽ bị gỡ quyền nếu họ không sử dụng quyền này ngoài các dự án họ có các quyền tương đương trong 6 tháng.

Biểu quyết tín nhiệm

Các tiếp viên có thể gỡ quyền bảo quản viên toàn cục của một thành viên bất kỳ lúc nào nếu họ cho rằng thành viên đó đã lạm dụng công cụ bảo quản, hoặc một thảo luận cho thấy có một thiểu số đáng kể không tin tưởng thành viên đó. Nếu việc này xảy ra và thành viên đó muốn được cấp quyền lại, họ sẽ phải thông qua một cuộc biểu quyết tín nhiệm.

Quyền hạn

Dưới đây là danh sách quyền hạn mà bảo quản viên toàn cục có. Danh sách này gần giống với danh sách của một bảo quản viên thông thường ; tuy nhiên, họ chỉ có thể sử dụng các quyền này ở những dự án Wikimedia cho phép bảo quản viên toàn cục hoạt động. Ngoài ra, bảo quản viên toàn cục cũng không thể cấp hay gỡ các quyền địa phương.

Quyền hiện có trong cờ toàn cục global-sysop
Quyền Mô tả Ghi chú
1 autoconfirmed Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP Thường là một phần của cờ tự động xác nhận hoặc thành viên thông thường
2 editsemiprotected Sửa trang bị khóa ở mức “Allow only autoconfirmed users”
3 flow-edit-post Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác
4 flow-hide Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc
5 ipinfo Truy xuất thông tin về địa chỉ IP được đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình
6 move Di chuyển trang
7 movestable Di chuyển trang có phiên bản ổn định
8 reupload Tải đè tập tin cũ
9 reupload-own Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên
10 skipcaptcha Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA
11 spamblacklistlog Xem nhật trình chặn spam vì danh sách chặn
12 upload Tải tập tin lên
13 abusefilter-log-detail Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm Một phần của cờ bảo quản viên, chịu sự quản lý của các quy định địa phương
14 abusefilter-modify Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm
15 abusefilter-modify-blocked-external-domains Create or modify what external domains are blocked from being linked
16 autopatrol Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi
17 autoreviewrestore Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả
18 editautopatrolprotected Sửa trang bị khóa ở mức “Allow only autopatrollers”
19 ipblock-exempt Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP
20 move-categorypages Di chuyển trang thể loại
21 move-rootuserpages Di chuyển các trang cá nhân chính
22 move-subpages Di chuyển trang cùng với các trang con của nó
23 movefile Di chuyển tập tin
24 oathauth-enable Xác thực dùng hai nhân tố
25 patrol Đánh dấu tuần tra sửa đổi
26 review Đánh dấu các phiên bản là đã “xem qua”
27 rollback Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó
28 templateeditor Sửa đổi các bản mẫu bị khóa
29 unreviewedpages Xem danh sách các trang chưa duyệt
30 apihighlimits Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API Thường là một phần của cờ bảo quản viên
31 block Cấm hoặc bỏ cấm thành viên khác sửa đổi
32 blockemail Cấm hoặc bỏ cấm người dùng gửi thư điện tử
33 browsearchive Tìm kiếm trang đã bị xóa
34 centralauth-createlocal Ép buộc mở một tài khoản cục bộ cho một tài khoản toàn cục
35 delete Xóa trang
36 deletedhistory Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm
37 deletedtext Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa
38 deletelogentry Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó
39 deleterevision Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang
40 editcontentmodel Sửa kiểu nội dung của trang
41 editinterface Sửa giao diện người dùng
42 editprotected Sửa trang bị khóa ở mức “Allow only administrators”
43 editsitejson Sửa đổi JSON toàn trang
44 edituserjson Sửa tập tin JSON của người dùng khác
45 flow-delete Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc
46 import Nhập trang từ wiki khác
47 ipinfo-view-full Xem tất cả thông tin về địa chỉ IP đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình
48 markbotedits Đánh dấu sửa đổi bị lùi lại là sửa đổi bot
49 mergehistory Trộn lịch sử trang
50 noratelimit Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng
51 nuke Xóa trang hàng loạt
52 override-antispoof Bỏ qua kiểm tra tên
53 protect Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng
54 reupload-shared Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung
55 sfsblock-bypass Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension
56 stablesettings Cấu hình cho phiên bản ổn định được lựa chọn và hiển thị như thế nào
57 suppressredirect Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang
58 tboverride Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng
59 titleblacklistlog Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen
60 undelete Phục hồi trang
61 unwatchedpages Xem danh sách các trang chưa theo dõi
62 editsitecss Sửa đổi CSS toàn trang Thường là một phần của cờ bảo quản viên giao diện
63 editsitejs Sửa đổi JavaScript toàn trang
64 editusercss Sửa tập tin CSS của người dùng khác
65 edituserjs Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác

Giao tiếp

Bảo quản viên toàn cục phải có trang thành viên ở mọi dự án mà họ sử dụng quyền này, nhằm mục đích cung cấp thông tin liên lạc chung hoặc liên kết đến trang thành viên chính của mình (hiện có thể sử dụng bot). Nhìn chung, một trang thành viên toàn cục tại Meta, cùng một bảng Babel, có thể đáp ứng yêu cầu này.

Để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ một bảo quản viên toàn cục, hãy tham gia kênh IRC #wikimedia-gskết nối và nhắn !gs.

Nếu một thành viên không thể giải quyết tranh chấp với một bảo quản viên toàn cục bằng thảo luận, họ có thể mở thảo luận tại Talk:Global sysops hoặc liên hệ với một tiếp viên .

Bảo quản viên toàn cục có thể liên lạc với nhau thông qua danh sách thư kín.

Danh sách bảo quản viên toàn cục

  • Cập nhật mới nhất: 2024-07-14  [edit]
Tên Tài khoản IRC Ngôn ngữ Giữ quyền từ
1234qwer1234qwer4 ru, de-4, en-3, la-1 2022-05-28
Ameisenigel Ameisenigel de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 2024-02-18
Amire80 ru, he-5, en-4, ca-3, eo-2, es-2, it-2, fr-1, am-1, ar-1, la-1, lt-1 2017-02-02
AramilFeraxa AramilFeraxa pl, en-3, de-1 2024-05-29
Billinghurst sDrewth en, fr-1 2017-03-01
Biplab Anand Biplab ne, mai, hi-4, en-2, bh-2, awa-2, dty-2, sa-2 2016-10-06
CptViraj CptViraj gu, hi-4, en-3 2021-02-02
Daniuu Daniuu / Westvleteren nl, en-4, fr-2, de-2, la-2, vls-2, li-1 2021-11-27
DannyS712 DannyS712 en, he-2, es-2, zh-2 2020-09-01
DARIO SEVERI it, pt-4, en-4, es-2, fr-2, gl-2, th-1 2017-07-25
Fehufanga Fehufanga id, en-4, ms-2, zh-2, la-1, su-0 2024-02-01
Iluvatar Iluvatar_ ru, en-1, be-1 2019-11-02
Infinite0694 Infinite0694 ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 2016-01-21
LR0725 ko, en-3, ja-1 2023-11-22
MdsShakil MdsShakil bn, en-3, as-1 2023-07-28
MF-Warburg MF-W de, en-3, fr-1, tet-1, la-1, es-1 2019-03-07
Minorax Minorax en, zh, nan-2, ko-1, ms-1, fr-1, yue-1 2020-12-09
Mtarch11 Mtarch11 it, lij-2, en-1, fr-1 2021-09-01
Praxidicae Praxidicae en 2018-11-11
Renvoy uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1 2023-07-21
Savh Savh es, nl, en-3, fr-2 2011-07-26
Syunsyunminmin SyunSyunMinMin ja, en-3 2023-06-28
TheresNoTime TheresNoTime en, de-3 2024-03-26
Turkmen Turkmen az, tr-4, en-2 2019-09-18
Uncitoyen Uncitoyen tr, en-2, fr-2 2021-01-29
WhitePhosphorus WhitePhosphorus / P4-mobile zh, en-3, ja-1, lzh-1, wuu-1, yue-1 2019-12-12
WikiBayer bar, de, en-1 2019-08-18

Biểu đồ

User:Restu20User:HolderUser:MatiiaUser:Syum90User:NahidSultanUser:AldnonymousUser:AlanUser:KaganerUser:EltonUser:StrynUser:Wiki13User:GlaisherUser:JurgenNLUser:Rschen7754User:Wim bUser:Mh7kJUser:TBloeminkUser:Iste PraetorUser:IgnaUser:VogoneUser:Shanmugamp7User:ÉricoUser:PiRSquared17User:FrigotoniUser:Toto AzéroUser:HerbythymeUser:RadiXUser:MF-WarburgUser:RxyUser:TegelUser:SPQRobinUser:MathoniusUser:SavhUser:VituzzuUser:TelesUser:WikitanvirUser:AjraddatzUser:TrijnstelUser:Jon Harald SøbyUser:Zscout370User:MoiraMoiraUser:Bsadowski1User:Quentinv57User:Hoo manUser:KanjyUser:EffeietsandersUser:Fr33kmanUser:BRUTEUser:JafeluvUser:Maximillion PegasusUser:AxpdeUser:Lofty abyssUser:NuclearWarfareUser:HerculeUser:Luckas BladeUser:.snoopy.User:JuliancoltonUser:VasilievVVUser:Liliana-60User:PmlineditorUser:InnvUser:JamesofurUser:Tiptoety
User:AramilFeraxaUser:TheresNoTimeUser:AmeisenigelUser:FehufangaUser:LR0725User:MdsShakilUser:RenvoyUser:SyunsyunminminUser:Johannnes89User:MelosUser:StyyxUser:Mykola7User:1234qwer1234qwer4User:Superpes15User:DaniuuUser:Mtarch11User:CptVirajUser:UncitoyenUser:MinoraxUser:DannyS712User:Operator873User:Samuele2002User:HasleyUser:Tulsi User:WhitePhosphorusUser:IluvatarUser:TurkmenUser:StanglavineUser:WikiBayerUser:BRPeverUser:VermontUser:AtcoviUser:Esteban16User:PraxidicaeUser:HujiUser:DARIO SEVERIUser:BillinghurstUser:Amire80User:HakanISTUser:Biplab AnandUser:Ah3kalUser:Infinite0694

Xem thêm