Jump to content

Người được miễn cấm IP

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page IP block exempt and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.

Những người dùng được trao cờ miễn cấm IP (nhóm người dùng 'ipblock-exempt') không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ tự động cấm, cấm địa chỉ IPcấm theo dãy. Họ cũng được miễn cấm proxy và cấm Tor. Quyền này được tự động gán cho những bảo quản viên, tuy nhiên cờ miễn cấm IP phải được thêm riêng để cho phép sửa đổi từ các địa chỉ IP bị ảnh hưởng bởi tác vụ cấm Tor.

Cũng có một nhóm toàn cục có khả năng ghi đè lên tác vụ cấm IP toàn cục. Xem Người được miễn cấm toàn cục để biết thêm thông tin.

Trong lịch sử, những bảo quản viên sẽ "cấm mềm" để cho phép những biên tập viên đã đăng nhập từ địa chỉ IP có thể tiếp tục sửa đổi, trong khi không cho phép các sửa đổi vô danh hay đăng ký tài khoản người dùng. Với cờ này, điều đó sẽ không cần thiết nữa.

Làm sao để có cờ này

Để có được cờ và trở thành người được miễn cấm IP trong tất cả dự án của Wikimedia, trước tiên phải yêu cầu một tiếp viên. Quá trình quyết định ai nên hay không nên được gán quyền người dùng này được mô tả ở Không dùng proxy mở.

Để có được sự miễn cấm bởi cấm toàn cục một người phải yêu cầu cho các tiếp viên tại Steward requests/Global permissions.

Lưu ý: rằng quyền miễn trừ do người tiếp viên cấp sẽ chỉ phá vỡ lệnh cấm toàn cầu do người tiếp viên đặt. Quyền miễn trừ toàn cầu sẽ không phá vỡ lệnh cấm cục bộ do quản trị viên địa phương đặt tại wiki. Các lệnh cấm tại wiki (các lệnh cấm cục bộ và miễn trừ cục bộ) sẽ ghi đè các hành động chung cho wiki đó.

Sự tương tác của cờ miễn cấm địa phương và toàn cục

Các lệnh cấm và miễn trừ hoạt động khác nhau tùy thuộc vào nơi chúng được áp đặt và người áp dụng chúng.

Cấm địa phương

  • Một lệnh cấm địa phương chỉ hoạt động ở một wiki.
  • Các lệnh cấm địa phương được đưa ra bởi các bảo quản viên địa phương.
  • Quyền miễn trừ cấm cục bộ chỉ ghi đè khối tại một wiki và nó miễn trừ tất cả các lệnh cấm được đặt.

Cấm toàn cục

  • A global block works on all centralised wikis, with the exception of metawiki (this wiki)
  • Global blocks are typically only placed by stewards.
  • Global IP block exemptions override global blocks only. It has no impact on the ability for a user to edit on an individual project that has a local IP address or IP range block currently implemented.
  • Local administrators can override (whitelist) for their wiki a steward's global block through that wiki's Special:GlobalBlockWhitelist page
So sánh của cấm địa phương/toàn cục và cờ miễn cấm địa phương/toàn cục.
Lệnh cấm được đưa ra bởi Bảo quản viên địa phương
(cấm địa phương)
Tiếp viên
(cấm toàn cục)
Loại miễn cấm
Người được miễn cấm IP địa phương được bỏ cấm được bỏ cấm
Người được miễn cấm IP toàn cục bị cấm được bỏ cấm
Không được miễn bị cấm bị cấm

Xem thêm