Bảo quản viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Administrator and the translation is 100% complete.
Mẫu xoá trang
Mẫu khoá trang
Mẫu cấm thành viên (ảnh khi cấm tài khoản).

Bảo quản viên (còn được gọi là sysops, system operator hoặc ngắn gọn là BQV) là những người dùng có khả năng kỹ thuật để:

  • xóa và phục hồi các trang, và xem các sửa đổi đã xóa của các trang;
  • cấm và bỏ cấm người dùng, địa chỉ IP riêng lẻ và dải địa chỉ IP;
  • khóa và mở khóa các trang, và chỉnh sửa các trang bị khóa;
  • (nếu có) đặt phiên bản xem ổn định của một trang (xem tại đây để làm ví dụ)
  • chỉnh sửa hầu hết các trang trong không gian tên MediaWiki;
  • nhập các trang từ các dự án Wikimedia khác;
  • Thực hiện các chức năng khác liên quan đến bảo trì kỹ thuật;
  • thêm và xóa người dùng khỏi một số nhóm người dùng, chẳng hạn như lùi sửa, miễn cấm IP hoặc người dùng bot.

Bảo quản viên chỉ có thể thực hiện những tác vụ này trên wiki mà họ đã được trao quyền quản trị.

Vai trò và kỳ vọng của các bảo quản viên, cũng như các chính sách liên quan đến hành vi của họ, rất khác nhau giữa các dự án khác nhau. Mặc dù bảo quản viên có nhiều khả năng kỹ thuật hơn người dùng thông thường, nhưng điều này không nên nhầm lẫn với quyền hạn, nhận được một cách độc lập và do cộng đồng trao. Một số trang wiki thậm chí có thể không áp dụng các chính sách bằng văn bản dành cho bảo quản viên hoặc ứng viên cho vị trí bảo quản viên. Điều này thường là do số lượng người dùng và hoạt động bị hạn chế.

Một số dự án sử dụng các thuật ngữ khác nhau cho bảo quản viên. Ví dụ: Wikiversity tiếng Anh sử dụng "người cai quản" (custodian), trong khi Wikipedia tiếng Tây Ban Nha sử dụng từ được dịch thành "thủ thư" (librarian).

Tất cả các hành động "quản trị" được ghi lại và có thể hoàn nguyên bởi bất kỳ bảo quản viên nào khác. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho tất cả các quyền đặc biệt trên MediaWiki, mặc dù một số quyền không được ghi lại công khai: ví dụ: xem Checkusers, những người này phải có ít nhất một vài quyền trên mỗi dự án Wikimedia để kiểm tra lẫn nhau. Điều này nhằm cho hoạt động của họ được giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng nói chung.

Bảo quản viên phải tuân theo chính sách đánh giá hoạt động quản trị toàn cầu, quy định rằng các quyền của họ có thể bị tước nếu không hoạt động trong hơn hai năm.

Xem thêm