Jump to content

Meta:Bảo quản viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Meta:Administrators and the translation is 100% complete.
Shortcut:
WM:A
WM:ADMIN
Trang này cung cấp thông tin về các bảo quản viên trên Meta, và liệt kê những chính sách có liên quan.

Bảo quản viên là các thành viên có thể khoá và mở khoá trang, xoá và phục hồi trang, cấm và bỏ cấm thành viên, và thực hiện một vài tác vụ khác (xem danh sách đầy đủ tại đây). Để trở thành một bảo quản viên, hãy đăng yêu cầu tại trang Biểu quyết chọn bảo quản viên và hãy chắc chắn rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu được ghi tại đó và dưới đây.

Quy định để yêu cầu quyền bảo quản viên

Để yêu cầu quyền bảo quản viên trên Meta, bạn cần:

  • Thể hiện rằng mình có kinh nghiệm làm việc trên nhiều wiki (ví dụ: là một thành viên hoạt động trên ít nhất một dự án khác ngoài Meta và wiki "nhà" của bạn trong ít nhất hai tháng).
  • Có trang thành viên trên Meta.
  • Có một địa chỉ liên hệ hợp lệ (hoặc là một địa chỉ email đã được xác nhận trong mục tuỳ chọn, hoặc một địa chỉ email hợp lệ trên trang thành viên).
  • Là một thành viên đóng góp tích cực trên Meta (đây là đánh giá chủ quan của mọi người chứ không phải là các yếu tốt khách quan; ví dụ như các bộ đếm hay số lần sửa đổi chính thức).
  • Nên thêm các {{#babel}} (thẻ ngôn ngữ) vào trang thành viên của bạn, do Meta là một dự án đa ngôn ngữ.

Các đề cử thiếu cân nhắc cho vị trí bảo quản viên có thể gây kiệt quệ và giảm phát cho cả cộng đồng và ứng viên. Bất kỳ ứng viên thành công nào cũng cần chứng minh đủ kinh nghiệm trong cộng đồng Wikimedia, bên cạnh sự quen thuộc với Meta. Nếu một ứng viên chưa phải là bảo quản viên địa phương hoặc người nắm giữ quyền nâng cao đối với dự án nội dung Wikimedia, họ sẽ ít có khả năng chuyển yêu cầu quản trị viên tại Meta.

The request is made at Requests for adminship, with at least one week allocated for the community to express opinions. The candidate will be named sysop here only if approved by at least 75% of participants. All editors with an account on Meta, at least one active account on any Wikimedia project, and a link between the two, may participate and give their opinion on the candidate.

Nếu ứng viên trở thành một bảo quản viên, họ nên thêm tên của mình vào danh sách bảo quản viên và đảm bảo rằng họ giữ một trang tên thành viên hợp lệ, liên kết đến ít nhất một dự án khác và liên hệ hợp lệ. Bảo quản viên không tôn trọng các quy tắc này sẽ bị gỡ quyền.

Xem thêm: https://xtools.wmflabs.org/ec/meta.wikimedia.org

Với các bảo quản viên hiện tại: trang Template:AdminWelcome có một số liên kết hữu ích.

Để trở thành bảo quản viên, yêu cầu tại Biểu quyết chọn bảo quản viên và phải nằm trong các tiêu chí được đưa trên và dưới.

Bảo quản viên thông thường được phép đăng ký metawiki-admins, một danh sách gửi thư riêng. Nếu bạn muốn đăng ký, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn trên trang danh sách gửi thư.

Ngoại lệ

Sẽ rất hữu ích nếu một số người có quyền truy cập vào các trang được khóa trên Meta (liên quan đến các tập tin ngôn ngữ). Trong những trường hợp như vậy, có thể có hai lựa chọn:

  • Tạm thời không khóa các trang này để người dùng có thể lặng lẽ làm việc trên chúng trong một thời gian giới hạn.
  • Tạm thời cấp quyền bảo quản viên cho thành viên để họ có thể sửa đổi các trang được khóa. Trong trường hợp này, quyền bảo quản viên sẽ được cấp mà không có yêu cầu và sự chấp thuận nào, nhưng người dùng sẽ hứa sẽ hạn chế hoạt động của họ đối với sự cần thiết của dự án địa phương của họ. Tốt nhất, quyền bảo quản viên trong trường hợp này chỉ nên là tạm thời.

Trạng thái bảo quản viên bị giới hạn

Quyền bảo quản viên có thể được cấp một cách hạn chế và thận trọng. Giới hạn có thể được đặt về mặt thời gian và/hoặc phạm vi (ví dụ: người dùng có thể được cấp quyền bảo quản viên giới hạn để thực hiện công việc kỹ thuật trong một khoảng thời gian không xác định hoặc để hỗ trợ một tác vụ cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, v.v.). Trừ khi được yêu cầu, quyền bảo quản viên hạn chế sẽ có thời hạn một tháng. Bảo quản viên hạn chế về mặt kỹ thuật được trao các quyền giống như bảo quản viên thông thường, nhưng những người được trao qquền này nên tránh sử dụng quyền của họ để thực hiện các tác vụ mà họ không được ủy quyền. Nếu họ thực hiện các tác vụ vượt ra ngoài sự ủy quyền, quyền bảo quản viên hạn chế sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Bảo quản viên hạn chế cũng có thể phải tuân theo yêu cầu hoạt động khác với bảo quản viên thông thường.

Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên

Không hoạt động

Bất kỳ bảo quản viên nào không hoạt động trên Meta sẽ bị gỡ quyền. "Không hoạt động" thường được định nghĩa là có ít hơn 10 tác vụ được ghi lại trong 6 tháng qua. Gỡ quyền bảo quản viên được thực hiện chính thức tại Meta:Bảo quản viên viên/Gỡ quyền. Người dùng đã bị gỡ quyền bảo quản viên vẫn có thể được cấp lại quyền này bằng các cách thông thường.

Đánh giá bảo quản viên chính thức tiếp theo diễn ra vào: 1 tháng 10 năm 2024 (cập nhật)

Tiêu chí gỡ quyền

  1. Người dùng đã có ít hơn 10 chỉnh sửa trong sáu tháng trước ngày hủy quyền (ngày 1 tháng 4 hoặc ngày 1 tháng 10) thì bị hủy tư cách BQV mà không cần thông báo.
  2. Người dùng đã thực hiện hơn 10 chỉnh sửa nhưng có ít hơn 10 hành động cần yêu cầu đặc quyền quản trị viên trong cùng khoảng thời gian sẽ có một tuần để cho biết họ muốn giữ lại quyền truy cập của mình hay không. Người dùng trong danh mục này sẽ được thông báo vào ngày đầu tiên, và quyền quản trị sẽ bị xóa mà không cần thông báo vào ngày thứ bảy nếu không có phản hồi.

Ngoại lệ
Quản trị viên mới được bầu được miễn ngày đánh giá đầu tiên sau cuộc bầu cử của họ. Tiêu chí đánh giá chỉ áp dụng cho người dùng là quản trị viên trong toàn bộ thời gian đánh giá sáu tháng.

Sự liên quan của bảo quản viên

Bảo quản viên nên tránh sử dụng các công cụ của họ trong các tình huống mà họ có thể không ở vị trí trung lập. Những tình huống đó bao gồm việc sử dụng các công cụ trong các tranh chấp mà họ là các bên liên quan. Nếu có mối nghi ngờ, bảo quản viên được khuyến khích hỏi ý kiến hoặc yêu cầu một bảo quản viên khác đưa vụ việc lên Meta:Yêu cầu giúp đỡ từ bảo quản viên hoặc hành chính viên.

Danh sách bảo quản viên

Các thành viên này có quyền Bảo quản viên tại Meta. (Xem thêm danh sách tự động: bảo quản viên, hành chính viên, kiểm định viên, giám sát viêntiếp viên.)

Tên thành viên Ngôn ngữ nói Các quyền khác
1234qwer1234qwer4 ru, de-4, en-2, la-1 global sysop
Ajraddatz en, fr-2 checkuser, steward
Amire80 ru, en-4, he-4, ca-3, it-2, eo-2, es-2, la-1, lt-1, am-1, ar-1 CN admin, global sysop
Anthere fr, en-3
AramilFeraxa pl, en-3, de-2 global rollbacker, global sysop
Base uk, ru-4, en-2 CN admin, interface admin, steward
Billinghurst en global rollbacker, global sysop, abuse filter maintainer (global)
Bsadowski1 en steward
CptViraj gu, hi-4, en-3 global renamer, global rollbacker, global sysop
Count Count de, en-4, la-1 global rollbacker, abuse filter helper (global)
Daniuu nl, en-4, fr-2, de-2 global rollbacker, global sysop, ombuds
DannyS712 en, he-2, es-2, zh-2 interface admin, global rollbacker, global sysop
DerHexer de, en-3, grc-3, la-3, es-1 CN admin, oversighter, steward
Elton pt, en-2, es-1 steward
EPIC sv, en-3 steward
Ferien en, de-3 global rollbacker
Hasley es, en-3, ca-2, it-1, pt-1, gl-1 checkuser, interface admin, steward
Herbythyme en, fr-2, es-1, it-1, la-1
Infinite0694 ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 global rollbacker, global sysop
Johannnes89 de, en-4 CN admin, steward
Jusjih zh, en-3, fr-1, ko-1
Kaganer ru, en-1 CN admin, interface admin
Krd de, en-3
Lofty abyss en-4, it-2 global rollbacker
Lustiger seth de, en-3
M/ it, en-3, fr-2 bureaucrat, interface admin
MarcoAurelio es, en-2, fr-2 bureaucrat, interface administrator
Martin Urbanec cs, en-3 CN admin, interface admin, steward, sysadmin
Melos it, en-2, la-1 steward
MF-Warburg de, en-3, fr-1, tet-1, la-1 bureaucrat, global rollbacker, global sysop
Minorax en, zh, fr-1, ko-1, ms-1 checkuser, oversighter, global rollbacker, global sysop, ombuds
Mtarch11 it, en-1, fr-1, lij-2 global rollbacker, global sysop
MusikAnimal en, es-3 interface admin
Mykola7 uk, en-2, pl-1, de-1 steward
Pharos en, fr-1 CN admin
Pppery en, es-2
SHB2000 en, fr-1 global rollbacker
Shizhao zh
Sotiale ko, en-2, ja-1, bi-1, tpi-1, eo-1 bureaucrat, checkuser, oversighter, steward
Steinsplitter de-4, en-2, it-2 CN admin, interface admin, global renamer
Stryn fi, en-2, sv-1 steward
Superpes15 it, en-2, fr-1, es-1, la-1 checkuser, steward
Syunsyunminmin ja, en-3 global rollbacker, global sysop
Tegel sv, en-3 steward
Teles pt, en-3, es-2 steward
TheresNoTime en, de-3 CN admin, sysadmin, global sysop
TheSandDoctor en, fr-1 global renamer
Tulsi ne, mai, en-3, hi-2, bh-2, hif-2 CN admin, interface admin
Uncitoyen tr, en-2, fr-2 global renamer, global rollbacker, global sysop
Vermont en, ru-2, es-1 checkuser, CN admin, steward
Vituzzu it, scn, en-2, fr-2, la-1, es-1, pt-1 CN admin
WhitePhosphorus zh, en-3, ja-1, lzh-1, wuu-1, yue-1 global rollbacker, global sysop
WikiBayer bar, de-4, en-1, gsw-1, nds-1, pfl-1 interface admin, global rollbacker, global sysop
Xaosflux en, es-1, de-1 bureaucrat, CN admin, interface admin, checkuser, oversighter, steward
XXBlackburnXx nl, en-4, de-1 global rollbacker
علاء ar, en-4 steward

Bảo quản viên tạm thời hay bảo quản viên theo thoả thuận

Bảo quản viên Meta-Wiki tạm thời hoặc theo thỏa thuận
Tên thành viên Trang yêu cầu Được cấp vì Được cấp bởi Đến thời hạn
WMFOffice (talk · contribs) None  To mirror global blocks locally on meta Jalexander-WMF N/A
GVarnum-WMF (talk · contribs) None WMF Contractor work - Communications Jalexander-WMF N/A
Reedy (WMF) (talk · contribs) None Dashiki work Reedy (WMF) N/A
Milimetric (WMF) (talk · contribs) None Dashiki work Reedy (WMF) N/A
MusikBot II (talk · contribs) RfA protect for templates and modules Matiia N/A (If the bot owner's admin right is removed, this bot's admin right will also be removed.)
SGrabarczuk (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) N/A
DSaroyan (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work JSutherland (WMF) 2025-01-19
STei (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work JSutherland (WMF) 2025-02-23
TGorski (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) 2024-10-27
.Anja. (talk · contribs) RfLA WikiFranca page management Xaosflux 2024-12-12
Abuse filter (talk · contribs) Automatically granted adminship by AbuseFIlter code N/A
MusikAnimal (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work JSutherland (WMF) N/A
Robertsky (talk · contribs) RfLA ESEAP Hub page management M7 2025-02-15
SWilson (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) N/A
Cédric Tarbouriech (talk · contribs) RfLA Wikimedia France M7 N/A


Xem thêm