Quy định kiểm định viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page CheckUser policy and the translation is 100% complete.
Trang này cung cấp thông tin về quyền truy cập CheckUser và sơ lược quy định sử dụng quyền này. Trang này được thảo luận vào tháng 9 và tháng 10 năm 2005, và có hiệu lực từ tháng 11 năm 2005.

Kiểm định viên

Kiểm định viên là một giao diện dành cho những thành viên có quyền checkuser. Cụ thể, thành viên thuộc nhóm Kiểm định viên trên một wiki có thể kiểm tra xem một thành viên có phải là con rối của thành viên khác trên wiki đó hay không (chứ không phải mọi wiki). Khi sử dụng nó, thành viên đó có thể:

 • Xác định xem một thành viên đã sử dụng IP nào để sửa đổi môt dự án nào đó của một ngôn ngữ nào đó thuộc Wikimedia;
 • Xác định tất cả sửa đổi, các nhật trình, các lần đăng nhập, và việc thay đổi mật khẩu trên các dự án của Wikimedia đến từ một địa chỉ IP (bao gồm cả người dùng đã đăng nhập);
 • Xác định xem tài khoản đang bị kiểm tra có gửi thư điện tử qua MediaWiki đến bất kỳ người dùng nào khác. Thời gian gửi thư được ghi lại, nhưng địa chỉ thư đích và địa chỉ thành viên thì không được hiển thị.

Thông tin này chỉ lưu trữ trong thời gian ngắn (hiện tại là 90 ngày), vì thế những sửa đổi trước đó sẽ không được hiển thị bằng cách CheckUser. Sẽ có một nhật trình ghi lại những ai sử dụng công cụ để yêu cầu những gì. Nhật trình chỉ được hiển thị đối với ai có quyền checkuser-log:

Xem Help:CheckUser để có hướng dẫn sử dụng.

Sử dụng công cụ

Công cụ được sử dụng để chống lại phá hoại, kiểm tra việc lạm dụng rối, và hạn chế hư hại cho dự án. Nó chỉ được dùng để ngăn ngừa hư hại các dự án Wikimedia.

Công cụ không được phép dùng để kiểm soát chính trị; gây áp lực lên người soạn thảo; hoặc đe dọa thành viên khác khi có tranh chấp nội dung. Phải có lý do chính đáng để sử dụng các công cụ CheckUser để kiểm tra người dùng. Lưu ý là các dự án không cấm các tài khoản thay thế, miễn là chúng không vi phạm quy định (ví dụ, bỏ nhiều phiếu hoặc tăng sự ủng hộ một quan điểm nào đó một cách ngụy tạo, hoặc để lách các lệnh cấm và cấm chỉ).

Thông báo cho tài khoản bị kiểm tra là điều nên làm nhưng không bắt buộc. Tương tự, thông báo việc kiểm tra cho cộng đồng cũng không bắt buộc, nhưng có thể thông báo theo các điều khoản của quy định quyền riêng tư.

Một số wiki cho phép kiểm tra IP của một biên tập viên khi người đó có yêu cầu, nếu, ví dụ, cần phải cung cấp bằng chứng vô tội khi có cáo buộc dùng rối; tuy nhiên, lưu ý rằng, yêu cầu kiểm định trong tình huống như vậy đôi khi cũng là một cách gây hại.

Quy định về quyền riêng tư

Trên các dự án Wikimedia, chính sách bảo mật có tầm quan trọng rất lớn. Trừ khi ai đó vi phạm chính sách với hành động của họ (ví dụ: phá hoại nghiêm trọng hoặc spam) và tiết lộ thông tin về họ là cần thiết để ngăn chặn sự gián đoạn, đó là vi phạm chính sách quyền riêng tư để tiết lộ IP, nơi ở hoặc thông tin khác của họ đủ để xác định chúng, trừ khi chính họ đã tiết lộ thông tin này về dự án.

Phát hành thông tin

Ngay cả khi người dùng lạm dụng, tốt nhất không nên tiết lộ thông tin cá nhân nếu có thể.

 • Nói chung, không nên tiết lộ địa chỉ IP. Chỉ tiết lộ thông tin là dùng chung hay không dùng chung mạng hay tương tự. Nếu thông tin chi tiết được cung cấp, hãy đảm bảo rằng người bạn đang cung cấp cho nó là một người đáng tin cậy và sẽ không tiết lộ thông tin đó.
 • Nếu người dùng đã nói họ đến từ một nơi nào đó và IP đã xác nhận điều đó, thì đó không phải là tiết lộ thông tin cá nhân để xác nhận nếu cần.
 • Nếu bạn nghi ngờ, không nên cung cấp chi tiết.

Quyền truy cập vào CheckUser

Chỉ có tiếp viên, ủy ban thanh tra, một số nhân viên của Wikimedia Foundation và một số ít người dùng được giao quyền này. Một người dùng chỉ có thể có quyền kiểm định viên trên một wiki cục bộ (trừ Ủy ban thanh tra và nhân viên của công ty này)

Nếu kiểm định viên tồn tại trong một dự án với ngôn ngữ đó, thì việc kiểm tra thường sẽ được xử lý bởi những người đó. Trong trường hợp khẩn cấp, hoặc đối với việc kiểm tra người dùng trên các dự án khác nhau (ví dụ: phá hoại chéo wiki), tiếp viên có thể thực hiện kiểm tra cục bộ. Người quản lý nên xóa quyền truy cập CheckUser của riêng họ vào các dự án sau khi hoàn thành kiểm tra và thông báo cho kiểm định viên của ngôn ngữ đó hoặc danh sách email của kiểm định viên.

Nếu không có Trình kiểm tra cục bộ nào tồn tại cho một dự án, các yêu cầu sẽ cần được gửi đến người quản lý để thực hiện kiểm tra (chẳng hạn như "X là một con rối của Y"). Để làm như vậy, chỉ cần thêm yêu cầu vào yêu cầu kiểm định để liệt kê những người dùng này và giải thích sự cần thiết của việc kiểm tra (có liên kết). Tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu, tiếp viên có thể từ chối yêu cầu đó, có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc có thể trả lời về khả năng các người dùng có dùng cùng IP, cùng proxy, cùng mạng, cùng quốc gia hoặc hoàn toàn không liên quan (Xem thảo luận về những gì tiếp viên nên nói chính xác hơn với biên tập viên).

Bổ nhiệm Checkusers cục bộ

Trên bất kỳ wiki nào, phải có ít nhất hai kiểm định viên hoặc không có ai cả. Điều này là để họ có thể kiểm soát lẫn nhau và xác nhận hành động của họ. Trong trường hợp chỉ còn lại một kiểm định viên trên wiki đó, cộng đồng phải chỉ định một kiểm định viên mới ngay lập tức (để số kiểm định viên trên wiki đó là hai) hoặc phải loại bỏ quyền kiểm định viên của thành viên còn lại.

Tại wiki có Ủy ban trọng tài (tiếng Anh: Arbitration Committee; viết tắt: ArbCom) đã được bầu với sự ủng hộ của ít nhất 25 đến 30 thành viên trong cộng đồng, kiểm định viên có thể được chỉ định trực tiếp bởi họ. Sau khi được sự đồng ý, thành viên đó nên trình báo để được quyền tại yêu cầu cấp quyền.

Trên wiki không có Ủy ban Trọng tài đáp ứng tiêu chí trên hoặc trong một dự án ưu tiên cho các cuộc bầu cử độc lập, cộng đồng có thể chỉ định kiểm định viên cho dự án ở ngôn ngữ đó (Bảo quản viên không được tính là kiểm định viên tại chỗ đó) theo sự đồng thuận. Trạng thái ứng cử viên của CheckUser phải được thông báo rộng rãi trong cộng đồng địa phương và (Cộng đồng, danh sách gửi thư khi có sẵn, trang yêu cầu đặc biệt, v.v.). Ứng viên phải làm quen với chính sách quyền riêng tư. Sau khi đạt được sự đồng thuận (nhận được 70-80% ủng hộ trong biểu quyết hoặc đạt được số phiếu bầu cao nhất) và có ít nhất 25-30 thành viên đồng ý, thành viên đó nên yêu cầu quyền đó ở yêu cầu cấp quyền với liên kết đến trang biểu quyết thành công ấy. Nếu không có đủ số phiếu bầu cho ít nhất hai ứng cử viên kiểm định viên, sẽ không có bất kỳ kiểm định viên nào trên wiki đó

Danh sách gửi thư

Có một danh sách gửi thư kín (CheckUser-l) mà tất cả các tiếp viên và kiểm định viên nên có quyền truy cập. Gửi email cho những người điều hành danh sách để có quyền truy cập. Sử dụng danh sách gửi thư này để yêu cầu trợ giúp, ý tưởng và ý kiến thứ hai nếu bạn không chắc chắn dữ liệu có nghĩa là gì.

Kênh IRC

Có một kênh IRC riêng (#wikimedia-checkuserkết nối) mà tất cả tiếp viên và kiểm định viên đang sử dụng IRC nên có quyền truy cập. Kênh này phục vụ cùng mục đích với danh sách gửi thư, nhưng trong thời gian thực. Liên hệ với bất kỳ thành viên kênh nào để có quyền truy cập; một người quản lý kênh sẽ cấp quyền truy cập vĩnh viễn. Hỏi tiếp viên nếu bạn cần trợ giúp để có quyền truy cập.

Gỡ quyền truy cập

Bất kỳ tài khoản người dùng nào có quyền kiểm định viên mà không hoạt động trong hơn một năm sẽ bị gỡ quyền.

Trong trường hợp có thành viên lạm dụng công cụ này, tiếp viên hoặc thành viên có quyền này sẽ bị tước quyền ngay lập tức. Điều này xảy ra đặc biệt khi các tác vụ được thực hiện thường xuyên mà không có một lý do nghiêm túc để tiến hành (cần cung cấp liên kết và bằng chứng cho những hành vi sai trái).

Nghi ngờ về việc lạm dụng quyền kiểm định viên nên được thảo luận bởi cộng đồng wiki địa phương. Trên wiki với ủy ban trọng tài đã được phê duyệt, ủy ban trọng tài có thể quyết định loại bỏ quyền truy cập. Trên wiki mà không có ủy ban trọng tài đã được phê duyệt, cộng đồng có thể bỏ phiếu loại bỏ quyền truy cập.

Khiếu nại vi phạm kiểm định viên, quyền truy cập vào Chính sách thông tin không công khai hoặc vi phạm Chính sách bảo mật được xử lý bởi ủy ban trọng tài

Thành viên có quyền kiểm định viên

 • Edit (last updated: 2024-04-20)

Everywhere

Arabic Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Dr-Taher
 2. Meno25
 3. باسم
 4. علاء
 5. فيصل

Bengali Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (applications will open for no fewer than 30 days).

 1. NahidSultan
 2. RiazACU

Catalan Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jmrebes
 2. Joutbis

Czech Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Groucho NL
 3. Jcb

English Wikibooks

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that Stewards are explicitly allowed to process non-emergency CheckUser requests.

 1. MarcGarver
 2. Xania

English Wikinews

Automatically generated checkusers list

 1. Acagastya
 2. Cromium

English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Alison
 2. AmandaNP
 3. Aoidh
 4. Barkeep49
 5. Blablubbs
 6. Bradv
 7. Cabayi
 8. Callanecc
 9. CaptainEek
 10. Courcelles
 11. DatGuy
 12. Doug Weller
 13. Dreamy Jazz
 14. Drmies
 15. EdJohnston
 16. Ferret
 17. Firefly
 18. GeneralNotability
 19. Girth Summit
 20. Guerillero
 21. HJ Mitchell
 22. Ivanvector
 23. Joe Roe
 24. Jpgordon
 25. KrakatoaKatie
 26. Ks0stm
 27. L235
 28. Mailer diablo
 29. Materialscientist
 30. Maxim
 31. Mkdw
 32. Moneytrees
 33. Mz7
 34. NinjaRobotPirate
 35. Oshwah
 36. PhilKnight
 37. Ponyo
 38. Primefac
 39. Reaper Eternal
 40. RickinBaltimore
 41. Risker
 42. RoySmith
 43. SQL
 44. ST47
 45. Salvio giuliano
 46. Sdrqaz
 47. Spicy
 48. Stwalkerster
 49. ToBeFree
 50. Vanamonde93
 51. Versageek
 52. Yamla
 53. Zzuuzz
 54. Z1720

English Wiktionary

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for six-month terms.

 1. Durifon
 2. Hyméros
 3. LD
 4. Le chat perché
 5. Lewisiscrazy
 6. Linedwell
 7. Mathis B

German Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for one- or two-year terms.

 1. Count Count
 2. Karsten11
 3. MBq
 4. Perrak
 5. Squasher

Hebrew Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. PurpleBuffalo
 2. TheStriker
 3. דגש
 4. יונה בנדלאק
 5. עלי

Hungarian Wikipedia

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. FoBe
 4. Grin
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Hidayatsrf
 2. Meursault2004
 3. Nohirara
 4. Wagino 20100516

Italian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Elwood
 3. Gac
 4. Melos
 5. Mtarch11
 6. Ruthven
 7. Sakretsu
 8. Shivanarayana
 9. Superspritz
 10. Vituzzu

Japanese Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Infinite0694
 2. Penn Station
 3. W.CC
 4. さかおり

Korean Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup

Polish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Due to a new local policy, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers.

 1. Masti
 2. Msz2001
 3. Nedops
 4. Nux

Portuguese Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for two-year terms.

 1. Albertoleoncio
 2. Conde Edmond Dantès
 3. Érico
 4. Teles

Russian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. Q-bit array
 3. Ле Лой

Serbian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан
 4. Боки

Simple English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Fr33kman
 5. Operator873
 6. Peterdownunder
 7. Vermont

Slovene Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. A09
 2. MZaplotnik
 3. Romanm

Spanish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. BlackBeast
 4. LuchoCR
 5. Montgomery
 6. Rastrojo

Swedish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Julle
 2. Stigfinnare
 3. Tegel

Thai Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Geonuch
 2. Just Sayori
 3. Siam2019
 4. Timekeepertmk

Turkish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Elmacenderesi
 2. Uncitoyen
 3. Vincent Vega

Ukrainian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. Andriy.v
 2. Goo3
 3. Mykola7
 4. NickK

Vietnamese Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd

Wikispecies

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. Hasley
 3. Minorax
 4. Sotiale
 5. Superpes15
 6. Vermont
 7. Xaosflux

Wikidata

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. 1997kB
 2. Jasper Deng
 3. Sotiale
 4. علاء

Wikitech

Automatically generated checkusers list

 1. Alexandros Kosiaris
 2. BryanDavis
 3. Jcrespo
 4. Ladsgroup
 5. Reedy
 6. Tim Starling

Xem thêm