CheckUser policy/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Jazyk: English · العربية · azərbaycanca · български · català · čeština · Deutsch · English · Esperanto · español · français · hrvatski · magyar · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · 한국어 · मराठी · occitan · polski · português · română · русский · sicilianu · slovenčina · shqip · српски / srpski · svenska · Türkçe · українська · Tiếng Việt · 中文
Pravidlá a odporúčania Pravidlá pre CheckUser
Táto stránka informuje o oprávnení checkuser a načrtáva pravidla jeho používania. O týchto pravidlách prebiehala diskusia v septembri a októbri 2005. Platí od novembra 2005.

Status checkuser[edit]

CheckUser je špeciálne rozhranie pre používateľov s oprávnením checkuser. Používateľ s oprávnením checkuserna určitej wiki môže pomocou tohto nástroja overiť, či niektorý používateľ (redaktor) nie je bábka iného používateľa tej istej wiki (nie všetkých). Rozhranie umožňuje:

 • Zistiť IP adresy, z ktorých používateľ upravoval wiki
 • Vyhľadať úpravy wiki, ktoré boli uskutočnené z danej IP adresy (aj prihlásenými používateľmi)
 • Zistiť, komu používateľ posielal e-mail a kedy, ako aj e-mailovú adresu odosielateľa

Tieto informácie sa ukladajú iba na krátky čas, takže staršie úpravy nie sú v rozhraní CheckUser vidieť. Zároveň sa vyhotovuje protokol, ktorý zaznamenáva všetky použitia tohto nástroja. Protokol si môžu zobraziť všetci používatelia s oprávnením checkuser:

17:29, 5. 9. 2005, X zisťuje IP adresy používateľa Y
17:29, 5. 9. 2005, X zisťuje používateľa z IP adresy 127.0.0.1

Používateľská príručka je na Help:CheckUser.

Použitie nástroja[edit]

Tento nástroj možno používať na boj s vandalizmom, preverovanie zneužitia bábkových účtov a k zamedzeniu narušovania projektu. Smie sa používať len na prevenciu proti škodám na projekte Wikimedia.

Nástroj sa nesmie používať na politické ovládanie; na vytváranie nátlaku na používateľa; alebo ako hrozba voči inému používateľovi v spore o obsah. Na kontrolu používateľa musí existovať platný dôvod. Uvedomte si, že alternatívne účty nie sú zakázané, pokiaľ neslúžia na porušovanie pravidiel (napríklad na opakované hlasovanie či na vytvorenie zdania väčšej podpory nejakého názoru).

Kontrolovaného používateľa je možné na kontrolu upozorniť, ale nie je to povinnosť. Obdobne je možné, ale nie nutné, o kontrole upovedomiť komunitu; takéto upozornenie však musí byť vždy uskutočnené v súlade s pravidlami na ochranu súkromia.

Niektoré wiki dovoľujú, aby boli IP adresy používateľa na jeho žiadosť overené, ak treba napríklad poskytnúť oslobodzujúcí dôkaz pri obvinení zo zneužívania bábkového účtu; uvedomte si však, že žiadosť o overenie je v takých prípadoch niekedy súčasťou snahy o narušenie projektu.

Ochrana súkromia v projektoch Wikimedia[edit]

Wikimedia považuje ochranu súkromia vo svojich projektoch za mimoriadne dôležitú. Ak niekto svojim správaním neporušuje pravidlá (napríklad vandalizmus pomocou robota alebo spam) a ak zverejnenie osobných informácií nie je nevyhnutné na zamedzenie poškodzovania projektu, je zakázané zverejňovať jeho IP adresy, bližšie údaje o mieste pobytu či iné informácie, ktoré môžu viesť k identifikácii, ak tieto údaje už o sebe sám na projekte nezverejnil. Relevantná časť pravidiel na ochranu osobných údajov hovorí:

Pravidlá zverejňovania údajov získaných z logov


Pravidlom nadácie Wikimedia je, že osobné údaje získané z logov serverov či z databázy prostredníctvom funkcie CheckUser môžu správcovia serverov či používatelia s právom checkuser prezradiť v nasledujúcich situáciách:

 1. Na základe platného predvolania či inej povinnej žiadosti od súdnych orgánov.
 2. S dovolením príslušného používateľa.
 3. Predsedovi správnej rady Wikimedia Foundation, jeho právnemu poradcovi či inej ním určenej osobe, ak je to nevyhnutné na vyšetrenie sťažnosti na zneužitie.
 4. Ak sa informácie týkajú činnosti robota a ak je ich ďalšie šírenie potrebné na ukážku alebo na riešenie technických problémov.
 5. Ak sa príslušný používateľ správal vandalsky alebo sa trvalo správal rozvratne, môžu byť údaje zverejňované za účelom určenia IP adries, ktoré treba blokovať, alebo za účelom upresnenie informácií do sťažností príslušným poskytovateľom internetového pripojenia.
 6. V prípade, že je to primerane nevyhnutné na ochranu práv, majetku či bezpečnosti nadácie Wikimedia, jej používateľov alebo verejnosti.

Uvoľnenie informácií[edit]

Ak aj používateľ porušuje pravidlá a narušuje projekt, je lepšie jeho osobné informácie podľa možnosti nezverejňovať.

 • Vo všeobecnosti, neodhaľujte IP adresy. Zverejnite iba informáciu typu rovnaká sieť/iná sieť a podobne. Ak niekomu prezradzujete podrobnosti, uistite sa, že je to dôveryhodná osoba, ktorá ich nebude sama šíriť.
 • Keď používateľ tvrdí, že je z určitého miesta, a IP adresa to potvrdzuje, možno to v prípade potreby potvrdiť bez toho, aby sa to považovalo za zverejnenie súkromných informácií.
 • Ak máte pochybnosti, neposkytujte žiadne podrobnosti.

Prístup[edit]

Oprávnenie checkuser majú len stevardi a nemnohí ďalší používatelia, ktorí ho majú vždy len lokálne na svojej wiki.

Pokiaľ na nejakom projekte existujú používatelia s právom checkuser, vykonávajú overovanie spravidla oni. V prípade núdze či kvôli overeniu na niekoľkých projektoch, napr. pri vandalizovaní mnohých wiki, môžu overenie vykonávať aj stevardi. V takom prípade by si stevardi mali po dokončení kontroly odobrať právo checkuser na danej wiki, a o uskutočnenej kontrole upovedomiť miestnych checkuserov prostredníctvom mailing listu.

Na každej wiki musia byť vždy najmenej dvaja používatelia s oprávnením checkuser, alebo vôbec žiaden. Dôvodom je, že si tak môžu vzájomne overovať a potvrdzovať svoje kroky. Pokiaľ na wiki zostane len jeden checkuser (keď druhý odstúpi alebo má odobrané práva), musí komunita okamžite menovať nového checkusera (aby boli opäť najmenej dvaja).

Na wiki s Arbitrážnym výborom (ArbCom), ktorého členovia boli zvolení s podporou najmenej 25–30 hlasov členov miestnej komunity, môžu checkuserov vyberať len arbitri. Po dosiahnutí dohody člen výboru len zapíše kandidáta na Steward requests/Permissions.

Na wiki, kde nie je schválený Arbitrážny výbor či kde komunita preferuje nezávislé voľby, sú dve možnosti:

 • Komunita sa musí konsenzuálne zhodnúť, kto bude checkuser. Kandidát musí požiadať o funkciu miestnu komunitu a zodpovedajúcim spôsobom túto žiadosť oznámiť (diskusia v Krčme, mailová konferencia,…). Kandidát musí dobre rozumieť pravidlám na ochranu súkromia. Akonáhle získa konsenzuálnu podporu komunity (minimálne 70–80%) s minimálne 25–30 používateľmi, ktorí ho podporujú, sám sa zapíše na stránku Steward requests/Permissions, kde uvedie aj odkaz na stránku s rozhodnutím komunity.
 • Pokiaľ na wiki nezískajú aspoň dvaja checkuseri dostatočný počet hlasov, na tejto wiki žiadny checkuser nebude. Ak je potrebné zistiť, či PoužívateľX je bábka PoužívateľaY, musia editori o kontrolu požiadať stevarda. Stačí napísať žiadosť na Steward requests/Checkuser, kam uvedú mená kontrolovaných používateľov a vysvetlenie, prečo žiadajú o previerku (doplnené odkazy). Aj v tomto prípade je nutné dosiahnuť v komunite konsenzus (ako vyššie). Stevard potom odpovie na otázku, či títo dvaja používatelia sú z rovnakej IP adresy, rovnakej proxy, rovnakej siete, rovnakej krajiny, či nemajú nič spoločné (presné informácie, čo má stevard oznámiť, sú v diskusii).

E-mailová konferencia[edit]

Pre CheckUserov na projektoch nadácie Wikimedia existuje e-mailová konferencia CheckUser-l. Táto konferencia je uzavretá. Môžete ju používať, ak potrebujete požiadať o pomoc, alebo ak potrebujete poznať ďalšie názory v prípade, že si nie ste istí interpretáciou dát. Všetci používatelia s právom checkuser by mali byť členmi tejto konferencie.

Odobratie prístupu[edit]

Používateľ s oprávnením checkuser o toto právo automaticky príde, ak je neaktívny viac než jeden rok.

V prípade zneužívania nástroja sa stevardovi či používateľovi jeho oprávnenie checkuser okamžite odoberie. Stane sa to najmä v prípade, že CheckUser vykonáva rutinnú kontrolu používateľov bez závažných dôvodov na previerku. (Na potvrdenie nevhodného správania je potrebné dodať odkazy a dôkazy.)

Podozrenie zo zneužívania checkuser by sa malo prediskutovať na lokálnej wiki. V prípade, že je na wiki schválený ArbCom, môže rozhodnúť o odobratí oprávnenia. Na wiki bez schváleného ArbComu môže komunita o odobratí oprávnenia rozhodnúť hlasovaním. Odobratie prístupu technicky realizujú stevardi. Stevardi o odobratí prístupu sami nerozhodujú, ale môžu pomôcť získať informácie, ktoré sú nevyhnutné k preukázaniu zneužitia (napr. protokolovacie záznamy). V nutnom prípade, najmä ak ide o nerešpektovanie pravidiel ochrany súkromia, možno požiadať aj Správnu radu Nadácie, aby rozhodla o odobratí oprávnenia.

Sťažnosti na zneužitie nástroja CheckUser či porušenie pravidiel ochrany súkromia možno tiež vzniesť komisii ombudsmanov.

Používatelia s oprávnením[edit]

 • Edit (last updated: 2019-11-27)


Everywhere[edit]

Arabic Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elph
 2. Meno25
 3. باسم
 4. جار الله
 5. علاء

Bengali Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English Wikibooks[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Beeblebrox
 5. Berean Hunter
 6. DGG
 7. Doug Weller
 8. Drmies
 9. GorillaWarfare
 10. Guerillero
 11. Ivanvector
 12. Joe Roe
 13. Jpgordon
 14. KrakatoaKatie
 15. L235
 16. Mailer diablo
 17. Materialscientist
 18. Mkdw
 19. MusikAnimal
 20. Mz7
 21. NativeForeigner
 22. NinjaRobotPirate
 23. Opabinia regalis
 24. PhilKnight
 25. Ponyo
 26. Premeditated Chaos
 27. Reaper Eternal
 28. Risker
 29. Salvio giuliano
 30. SQL
 31. ST47
 32. Stwalkerster
 33. TonyBallioni
 34. Versageek
 35. Worm That Turned
 36. ‎Yunshui
 37. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English Wiktionary[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. AntonierCH
 3. Gratus
 4. Hexasoft
 5. Linedwell

German Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with one year term.

 1. Érico until 19:59, 27 November 2020
 2. Millennium bug until 21:53, 12 February 2020
 3. Stanglavine until 21:32, 12 February 2020
 4. Stegop until 14:18, 23 February 2020
 5. Tks4Fish until 20:20, 10 January 2020
 6. Tuga1143 until 11:23, 21 January 2020

Russian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Peterdownunder

Slovene Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Rastrojo

Swedish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi

Ukrainian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

Wikispecies[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta[edit]

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu


Odkazy[edit]