Jump to content

IP-kontrollantspolicy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page CheckUser policy and the translation is 47% complete.
Outdated translations are marked like this.
Den här sidan informerar om IP-kontrollanter (CheckUser) och beskriver berörd policy. Den diskuterades i september och oktober 2005, och sattes i bruk november 2005.

IP-kontrollantstatus

IP-kontrollant är ett gränssnitt för användare som fått användarbehörigheten checkuser. En användare som är IP-kontrollant på en wiki kan framför allt kontrollera om en användare är en marionett till en annan användare på samma wiki (inte på andra Wikipediaupplagor). Genom att använda verktyget kan en användare:

 • se från vilka IP-adresser ett konto har redigerat, loggat åtgärder eller återställt lösenord ifrån;
 • Se alla redigeringar, loggade åtgärder, inloggningsförsök och återställda lösenord som utförts på wikin och kommer från en specifik IP-adress, (även från inloggade användare);
 • Se om det berörda kontot har skickat e-post med MediaWikis gränssnitt till andra användare. Tiden händelsen loggades; e-postadresser och konton mejl skickats till döljs.

Informationen lagras en kortare period (för nuvarande 90 dagar), så redigeringar som gjorts innan dess visas inte i IP-kontrollantverktyget. En logg hålls över vilka som gjort efterforskningar med verktyget. Loggen finns tillgänglig för användare med "IP-kontrollant"-behörigheter:

För användarinstruktioner, se Help:CheckUser.

Användning av verktyget

Verktyget ska användas för att bekämpa vandalism och kontrollera missbruk av marionetter, eller när någon försöker störa projektet. Det ska enbart användas för att hindra skada på en eller flera av Wikimedias projekt.

Verktyget får inte användas för att utöva politisk kontroll, för att sätta press på användare eller för att hota användare. Det måste finnas ett giltigt skäl för att kontrollera en användares IP-adress. Notera att alternativa konton inte är förbjudna, så länge de inte används för bryta mot policyerna (till exempel att dubbelrösta, öka sitt upplevda stöd för något antagande, eller för att undvika blockeringar).

Man får berätta för kontot att den undersökts, men det är inte obligatoriskt. På samma sätt är det inte nödvändigt att berätta för gemenskapen om utförda IP-kontroller, men man kan göra det så länge man inte avslöjar privat information.

Vissa wikier tillåter att en användares IP:er kontrolleras om de själva begär det eller om det, till exempel, behövs för att visa på oskuld i en marionettanklagelse. Obs: notera att det att begära en IP-kontroll kan vara ett sätt att trolla.

Integritetspolicy

På de olika Wikimedia-projekten är det oerhört viktigt att ha policyn om hantering av uppgifter om enskilda användare i åtanke. Såvida inte någon helt uppenbart agerar på ett sådant sätt att det bryter mot någon policy (t.ex. massiva spamattacker eller vandalisering med hjälp av robotar) är det troligen ett brott mot policyn att avslöja någons IP-adress, vistelseort eller annan information som kan bidra till att personen identifieras.

Information release

Even if the user is committing abuse, it's best not to reveal personal information if possible.

 • Generally, do not reveal IPs. Only give information such as same network/not same network or similar. If detailed information is provided, make sure the person you are giving it to is a trusted person and will not reveal it himself/herself.
 • If the user has said they're from somewhere and the IP confirms it, it's not releasing private information to confirm it if needed.
 • If you're in any doubt, give no detail.

Tillgång till CheckUser

Bara ett fåtal användare samt Stewards tillåts ha CheckUser-status. Användare ges bara lokal Checkuser-status på sitt projekt [alltså svenskspråkiga Wikipedia i vårt fall].

If local CheckUsers exist in a project, checks should generally be handled by those. In emergencies, or for multi-project CheckUser checks (as in the case of cross-wiki vandalism), stewards may perform local checks. Stewards should remove their own CheckUser access on the projects upon completion of the checks and notify the local CheckUsers or the CheckUser e-mail list.

Om ett otilläckligt antal röstande inte möjliggör att två checkusers utses på wikin, blir det ingen checkuser på denna wiki. Användare måste då be en steward kontrollera om Användare:X är en marionett till Användare:Y. För att göra detta skriver man sin begäran på Request for CheckUser information och anger vilka användare det gäller och varför man vill ha kontrollen utförd, med relevanta länkar. Man behöver också konsensus hos wikigemenskapen, se ovan. Stewarden kommer att berätta om dessa två användare använder samma IP-adress, samma proxy, finns på samma nätverk, samma länk, eller om de är helt orelaterade (se Meta-sidans diskussionssida. Där finns en diskussion om exakt vad en steward ska berätta).

Appointing local CheckUsers

Om ett projekt bara har en checkuser kvar, ska gemenskapen välja en checkuser till så att det alltid finns minst två.

På projekt som har en Arbitration Committee/skiljedomskommitté som Wikimedia godkänt, ska bara användare som kommittén godkänner tilldelas CheckUser-status. Antalet checkuser bör vara minst två, så att de har insyn i, och kan kontrollera, vad den andre gör. När gemenskapen kommit överens, lista kandidaterna på Requests for permissions.

På wikier som saknar skiljedomskommitté finns två möjligheter:

Wiki-gemenskapen godkänner minst två CheckUsers med konsensus. De ska ömsesidigt kontrollera hur verktyget används. En användare som begär status som checkuser måste begära detta på sin lokala wiki, och utannonsera detta ordentligt (Bybrunnen, maillistor om sådana finns, etc). Användaren måste känna till policyn om hur känsliga uppgifter hanteras. Sedan konsensus (minst 70 %-80 %) uppnåtts i den lokala wiki-gemenskapen, med gillande från minst 25 eller 30 användare, ska användaren lista sig själv på Requests for permissions med en länk till sidan med hans/hennes wikigemenskaps beslut.

E-postlista

There is a closed mailing list (CheckUser-l) to which all stewards and CheckUsers should have access. Email the list moderators to gain access. Use this mailing list to ask for help, ideas and second opinions if you're not sure what the data means.

IRC channel

There is a private IRC channel (#wikimedia-checkuseranslut) to which all stewards and CheckUsers who use IRC should have access. This channel serves the same purpose as the mailing list, but in real-time. Contact any channel member to gain access; a channel manager will grant permanent access. Ask a steward if you need help gaining access.

Degradering

Om en användare med checkuser-status är inaktiv i mer än ett år, kommer denne att mista sina checkuser-rättigheter.

Om verktyget missbrukas, kommer den stewarden eller användaren med checkuser-rättigheter att omedelbart tas ifrån sin tillgång till verktyget. Detta kommer särskilt att hända om IP-kontroller av användare görs rutinmässigt utan ett seriöst motiv (länkar och bevis på dåligt uppförande ska tillhandahållas).

Misstanke om att en checkuser missbrukar sina rättigheter ska diskuteras på den lokala wikin. Om wikin har en skiljedomskommitté tar denna beslutet om att ta ifrån användaren rättigheterna. På wikiprojekt som inte har någon skiljedomskommitté kan wikigemenskapen rösta om att ta ifrån personens checkuser-rättigheter. Själva fråntagandet av rättigheter utförs av en steward, som inte själv tar beslut om detta med som kan hjälpa till att skaffa information för att bevisa missbruket. Om det behövs, särskilt vad gäller brist på respekt för policyn om hur uppgifter om användare ska hanteras, kan man även be Wikimedia Foundation att deklarera att personen ska berövas sin checkuser-behörighet.

Complaints of infringement of CheckUser, Access to Nonpublic Information Policy or Privacy Policy breaches are handled by the Ombuds commission for all Wikimedia projects.

Användare som är IP-kontrollanter

 • Edit (last updated: 2024-06-06)

Everywhere

Arabic Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Dr-Taher
 2. Meno25
 3. باسم
 4. علاء
 5. فيصل

Bengali Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (applications will open for no fewer than 30 days).

 1. NahidSultan
 2. RiazACU

Catalan Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jmrebes
 2. Joutbis

Czech Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Daniuu
 3. Groucho NL
 4. Jcb
 5. Natuur12
 6. XXBlackburnXx

English Wikibooks

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that Stewards are explicitly allowed to process non-emergency CheckUser requests.

 1. MarcGarver
 2. Xania

English Wikinews

Automatically generated checkusers list

 1. Acagastya
 2. Cromium

English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Alison
 2. AmandaNP
 3. Aoidh
 4. Barkeep49
 5. Blablubbs
 6. Bradv
 7. Cabayi
 8. Callanecc
 9. CaptainEek
 10. Courcelles
 11. DatGuy
 12. Doug Weller
 13. Dreamy Jazz
 14. Drmies
 15. EdJohnston
 16. Ferret
 17. Firefly
 18. GeneralNotability
 19. Girth Summit
 20. Guerillero
 21. HJ Mitchell
 22. Ivanvector
 23. Joe Roe
 24. Jpgordon
 25. KrakatoaKatie
 26. Ks0stm
 27. L235
 28. Mailer diablo
 29. Materialscientist
 30. Maxim
 31. Mkdw
 32. Moneytrees
 33. Mz7
 34. NinjaRobotPirate
 35. Oshwah
 36. PhilKnight
 37. Ponyo
 38. Primefac
 39. Reaper Eternal
 40. RickinBaltimore
 41. Risker
 42. RoySmith
 43. SQL
 44. ST47
 45. Salvio giuliano
 46. Sdrqaz
 47. Spicy
 48. Stwalkerster
 49. ToBeFree
 50. Vanamonde93
 51. Versageek
 52. Yamla
 53. Zzuuzz
 54. Z1720

English Wiktionary

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for six-month terms.

 1. Durifon
 2. Hyméros
 3. LD
 4. Le chat perché
 5. Lewisiscrazy
 6. Linedwell
 7. Mathis B

German Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for one- or two-year terms.

 1. Count Count
 2. Karsten11
 3. MBq
 4. Perrak
 5. Squasher

Hebrew Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. PurpleBuffalo
 2. TheStriker
 3. דגש
 4. יונה בנדלאק
 5. עלי

Hungarian Wikipedia

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. FoBe
 4. Grin
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Meursault2004
 2. Nohirara
 3. Wagino 20100516

Italian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Elwood
 3. Gac
 4. Melos
 5. Mtarch11
 6. Ruthven
 7. Sakretsu
 8. Shivanarayana
 9. Superspritz
 10. Vituzzu

Japanese Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Infinite0694
 2. Penn Station
 3. W.CC
 4. さかおり

Korean Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup

Polish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Due to a new local policy, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers.

 1. Masti
 2. Msz2001
 3. Nedops
 4. Nux

Portuguese Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for two-year terms.

 1. Albertoleoncio
 2. Conde Edmond Dantès
 3. Érico
 4. Teles

Russian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. Q-bit array
 3. Ле Лой

Serbian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан
 4. Боки

Simple English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Fr33kman
 5. Operator873
 6. Peterdownunder
 7. Vermont

Slovene Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. A09
 2. MZaplotnik
 3. Romanm

Spanish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. BlackBeast
 4. LuchoCR
 5. Montgomery
 6. Rastrojo

Swedish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Julle
 2. Stigfinnare
 3. Tegel

Thai Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Geonuch
 2. Just Sayori
 3. Siam2019
 4. Timekeepertmk

Turkish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Elmacenderesi
 2. Uncitoyen
 3. Vincent Vega

Ukrainian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. Andriy.v
 2. Goo3
 3. Mykola7
 4. NickK

Vietnamese Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd

Wikispecies

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. Hasley
 3. Minorax
 4. Sotiale
 5. Superpes15
 6. Vermont
 7. Xaosflux

Wikidata

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. 1997kB
 2. Jasper Deng
 3. Sotiale
 4. علاء

Wikitech

Automatically generated checkusers list

 1. Alexandros Kosiaris
 2. BryanDavis
 3. Jcrespo
 4. Ladsgroup
 5. Reedy
 6. Tim Starling

Se även