CheckUser policy/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Språk: English · العربية · azərbaycanca · български · català · čeština · Deutsch · English · Esperanto · español · français · hrvatski · magyar · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · 한국어 · मराठी · occitan · polski · português · română · русский · sicilianu · slovenčina · shqip · српски / srpski · svenska · Türkçe · українська · Tiếng Việt · 中文

Detta är en översättning av den CheckUser Policy som finns på engelska. Policyn diskuterades i september och oktober 2005, och blev sjösatt och "giltig" i november samma år. Översättningen är gjord på versionen från 23 april 2006, och kan mycket väl tänkas innehålla brister. Notera att policyn kan ha ändrats något sedan denna översättning gjordes; det är sidan på engelska som är den giltiga versionen. I allmänhet ändras dock inte dokument så mycket sedan de väl blivit fastslagna som policy. Just denna sida är dock en policy som är framtagen "i förväg" innan man sjösatte funktionen Checkuser, så kanske den kommer att uppdateras mera än de flesta andra policydokument?


Verktyget Checkuser och användarnivån Checkuser[edit]

CheckUser är ett särskilt avändargränssnitt för användare som fått användarrättigheter som checkuser. En användare som är Checkuser på en wiki kan framför allt kontrollera om en användare är en marionett till en annan användare på samma wiki (inte på andra Wikipediaupplagor). Genom att använda verktyget kan en användare

 • se från vilka IP-adresser en användare har redigerat på wikin ifråga.
 • se vilka redigeringar på wikin som kommer från en specifik IP-adress, även från inloggade användare

Denna typ av data sparas bara i en vecka, så redigeringar som är äldre än så är inte tillgängliga via Checkuser. En logg över vilka förfrågningar personer med checkuser-status gjort, skapas automatiskt och är tillgänglig för övriga personer som har checkuser-status.

5 sep 2005 17:29 UserX got IPs for UserY on zzwiki
5 sep 2005 17:29 UserX got edits for 127.0.0.1 on zzwiki

För användarinstruktioner, se Help:CheckUser.

Wikimedia privacy policy / Policy om hantering av uppgifter om enskilda användare[edit]

På de olika Wikimedia-projekten är det oerhört viktigt att ha policyn om hantering av uppgifter om enskilda användare i åtanke. Såvida inte någon helt uppenbart agerar på ett sådant sätt att det bryter mot någon policy (t.ex. massiva spamattacker eller vandalisering med hjälp av robotar) är det troligen ett brott mot policyn att avslöja någons IP-adress, vistelseort eller annan information som kan bidra till att personen identifieras.

Funktionen Checkuser är att jämföra med den sekretessnivå som tillämpas på våra mest känsliga data om användare.

Det avsnitt av policyn om hantering av uppgifter om enskilda användare som är relevant vad gäller checkusers är

Policy om att lämna ut data från sidloggar
Det är Wikimedias policy att data med vars hjälp personer kan identifieras som hämtats ur serverloggar inte ska spridas vidare av de utvecklare som har tillgång till den, med undantag som följer nedan:
 1. Om en stämning föreligger, eller polisen eller liknande lagupprätthållande myndighet gör en sådan begäran som man inte får neka till[1]
 2. Om den eller de användare det gäller ger sitt tillstånd
 3. Till Jimbo Wales, hans lagliga ombud, eller till personer som han utsett för att utreda klagomål på missbruk
 4. Om informationen gäller sidvisningar som genererats av en spindel eller robot, och den behöver spridas för att illustrera eller lösa tekniska problem
 5. Om en användare har vandaliserat sidor eller ihärdigt betett sig på annat sätt som stör och förstör, kan data vidarebefordras för att hjälpa till så rätt IP-adresser blockeras, eller för att se till så att ett bra klagomål kan skickas till relevant ISP[2]
 6. Om det är nödvändigt, så gott kan bedömas, för att skydda Wikimedia Foundations rättigheter, dess egendom eller säkerhet, dess användare eller allmänheten.
Wikipedias policy medger inte offentlig spridning av denna typ av information under några andra omständigheter än de som beskrivs ovan.

Att offentliggöra information[edit]

Även om en användare missbrukar [Wikipedia] är det bäst att inte avslöja personlig information om det inte är nödvändigt.

 • I allmänhet bör man inte avslöja IP-adresser. Förmedla bara informtion i stil med "samma nätverk/inte samma nätverk". För mer detaljerad information ska man se till så den person man ger informationen är pålitlig och inte själv för den vidare.
 • Om en användare har sagt varifrån h*n kommer och IP-adressen bekräftar detta, är det inte att offentliggöra privatinformation att bekräfta detta.
 • En användare som använder en stor ISP, såsom AOL, NTL, BT och Telstra (i Sverige t.ex. Telia, Tele2, Glocalnet, etc), är en av miljontals och att berätta detta innebär inte att det går att identifiera personen.
 • Att berätta vilket land en användare kommer ifrån innebär i allmänhet inte att personen är identifierbar (ex. Användare:Querulous redigerar från Storbritannien, Användare:Marionett redigerar från Kanada).
 • Vid tvekan, vidarebefordra inte detaljer.

Vad verktyget används till[edit]

Verktyget ska användas för att bekämpa vandalism och kontrollera missbruk av marionetter, till exempel när det finns misstanke om att någon använt marionetter för att manipulera en omröstning. Det ska användas enbart för att hindra skada på en eller flera av Wikimedias projekt.

Det är inte tillåtet att använda verktyget för politisk kontroll, för att sätta press på användare eller som ett hot mot en användare man har en konflikt med. Det måste finnas ett giltigt skäl för att kontrollera en användares IP-adress - att man bara är oense med en wikis ledare är inte ett giltigt motiv.

När en användare vill bevisa sin oskuld är det tillåtet att kontrollera en användares IP-adress.

Det bör påpekas att företeelsen marinettkonton i sig självt inte är förbjuden – man kan redigera Wikipedia från flera olika konton. Det är missbruket av marionetter (och särskilt att rösta under två olika namn) som ses allvarligt på.

Det är inte obligatoriskt att berätta för den undersökte, men en checkuser kan välja att berätta för denne om de tycker att det är bäst. På samma sätt är det inte nödvändigt att berätta för Wikipedia-gemenskapen om utförda IP-kontroller, men man kan göra det så länge man inte avslöjar privat information.

Tillgång[edit]

Bara ett fåtal användare samt Stewards tillåts ha CheckUser-status. Användare ges bara lokal Checkuser-status på sitt projekt [alltså svenskspråkiga Wikipedia i vårt fall].

På projekt som har en Arbitration Committee/skiljedomskommitté som Wikimedia godkänt, ska bara användare som kommittén godkänner tilldelas CheckUser-status. Antalet checkuser bör vara minst två, så att de har insyn i, och kan kontrollera, vad den andre gör. När gemenskapen kommit överens, lista kandidaterna på Requests for permissions.

På wikier som saknar skiljedomskommitté finns två möjligheter:

Wiki-gemenskapen godkänner minst två CheckUsers med konsensus. De ska ömsesidigt kontrollera hur verktyget används. En användare som begär status som checkuser måste begära detta på sin lokala wiki, och utannonsera detta ordentligt (Bybrunnen, maillistor om sådana finns, etc). Användaren måste känna till policyn om hur känsliga uppgifter hanteras. Sedan konsensus (minst 70 %-80 %) uppnåtts i den lokala wiki-gemenskapen, med gillande från minst 25 eller 30 användare, ska användaren lista sig själv på Requests for permissions med en länk till sidan med hans/hennes wikigemenskaps beslut.

Om ett otilläckligt antal röstande inte möjliggör att två checkusers utses på wikin, blir det ingen checkuser på denna wiki. Användare måste då be en steward kontrollera om Användare:X är en marionett till Användare:Y. För att göra detta skriver man sin begäran på Request for CheckUser information och anger vilka användare det gäller och varför man vill ha kontrollen utförd, med relevanta länkar. Man behöver också konsensus hos wikigemenskapen, se ovan. Stewarden kommer att berätta om dessa två användare använder samma IP-adress, samma proxy, finns på samma nätverk, samma länk, eller om de är helt orelaterade (se Meta-sidans diskussionssida. Där finns en diskussion om exakt vad en steward ska berätta).

Borttagning av rättigheter[edit]

Om en användare med checkuser-status är inaktiv i mer än ett år, kommer denne att mista sina checkuser-rättigheter.

Om verktyget missbrukas, kommer den stewarden eller användaren med checkuser-rättigheter att omedelbart tas ifrån sin tillgång till verktyget. Detta kommer särskilt att hända om IP-kontroller av användare görs rutinmässigt utan ett seriöst motiv (länkar och bevis på dåligt uppförande ska tillhandahållas).

Misstanke om att en checkuser missbrukar sina rättigheter ska diskuteras på den lokala wikin. Om wikin har en skiljedomskommitté tar denna beslutet om att ta ifrån användaren rättigheterna. På wikiprojekt som inte har någon skiljedomskommitté kan wikigemenskapen rösta om att ta ifrån personens checkuser-rättigheter. Själva fråntagandet av rättigheter utförs av en steward, som inte själv tar beslut om detta med som kan hjälpa till att skaffa information för att bevisa missbruket. Om det behövs, särskilt vad gäller brist på respekt för policyn om hur uppgifter om användare ska hanteras, kan man även be Wikimedia Foundation att deklarera att personen ska berövas sin checkuser-behörighet.

Om ett projekt bara har en checkuser kvar, ska gemenskapen välja en checkuser till så att det alltid finns minst två.

Lista över användare med checkuserstatus[edit]

 • Edit (last updated: 2019-10-14)


Everywhere[edit]

Arabic Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Avocato
 2. Elph
 3. Meno25
 4. باسم
 5. جار الله
 6. علاء

Bengali Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Andre Engels
 3. Ellywa
 4. Groucho NL
 5. Japiot
 6. Jcb

English Wikibooks[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Berean Hunter
 5. DeltaQuad
 6. Deskana
 7. DGG
 8. Doug Weller
 9. Drmies
 10. GorillaWarfare
 11. Guerillero
 12. Ivanvector
 13. Joe Roe
 14. Jpgordon
 15. KrakatoaKatie
 16. L235
 17. Mailer diablo
 18. Materialscientist
 19. Mkdw
 20. MusikAnimal
 21. Mz7
 22. NativeForeigner
 23. NinjaRobotPirate
 24. Opabinia regalis
 25. PhilKnight
 26. Ponyo
 27. Premeditated Chaos
 28. Reaper Eternal
 29. Risker
 30. Salvio giuliano
 31. SQL
 32. ST47
 33. Stwalkerster
 34. TonyBallioni
 35. Versageek
 36. Worm That Turned
 37. ‎Yunshui
 38. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English Wiktionary[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. AntonierCH
 3. Gratus
 4. Hexasoft
 5. Linedwell

German Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with one year term.

 1. Millennium bug until 21:53, 12 February 2020
 2. Stanglavine until 21:32, 12 February 2020
 3. Stegop until 14:18, 23 February 2020
 4. Tks4Fish until 20:20, 10 January 2020
 5. Tuga1143 until 11:23, 21 January 2020

Russian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Peterdownunder

Slovene Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Pólux
 5. Rastrojo

Swedish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi

Ukrainian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

Wikispecies[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta[edit]

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu


Länkar[edit]

Översättarkommentarer[edit]

 1. Det här är juridik, ta inte för hårt på de enskilda formuleringarna här som säkert inte är helt korrekta utan försök se den större bilden...
 2. Det vill säga abuse-anmälan, väl?