Gränssnittsredigerare

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global interface editors and the translation is 100% complete.

Gränssnittsredigerare är betrodda användare som kan redigera alla sidor inklusive namnrymden MediaWiki på alla wikier. De underhåller mallar och sajtens javascript (*.js) och CSS (*.css). Detta tillstånd ges ut på alla publika Wikimedia-wikier som delar access via CentralAuth och SUL och ska bara användas för okontroversiellt underhåll eller efter begäran från den lokala gemenskapen. Eftersom gränssnittsredigerare allvarligt kan störa arbetet på Wikimedia-wikier om de använder verktygen felaktigt, så delas detta tillstånd bara ut till användare som har en gedigen erfarenhet av att handskas med kod och skript.

Omfattning

Denna globala grupp, med namn "Global interface editors" (global-interface-editor, även känd som global interface admins), är aktiverad på varje Wikimedia-wiki som delar åtkomst via CentralAuth och SUL (inkluderande låsta (stängda) wikier och exkluderande privata och fiskskål-wikier)

Globala gränssnittsredigerare bör undvika att göra rutinmässiga ändringar av gränssnittet på större wikis utan föregående överenskommelse. Projekt med etablerade gemenskaper och processer för underhåll av skript bör undvikas. Wikimedia Foundations personal som redigerar gränssnittet som en del av sina officiella uppgifter är undantagna, eftersom Wikimedia Foundation har sin egen interna policy angående personal och användarbehörigheter.

Utnämnande

Begäran om detta tillstånd bör göras på Förfrågningar från förvaltare/Globala behörigheter, och diskussionen bör pågå i minst fem dagar; om det finns konsensus och kriterierna från omfattningen är uppfyllda, kommer tillståndet att ges av en förvaltare. Behovet av detta tillstånd bör framgå mycket tydligt. Underbyggande information bör också tillhandahållas, såsom MediaWiki-utvecklingserfarenhet eller annan erfarenhet av kod på Wikimedia-wikis.

Alternativt kan detta tillstånd ges till Wikimedia Foundations personal på begäran av Wikimedia Foundation.

Som standard kommer utnämnandet att vara tillfälligt och varar upp till ett år. En längre tid kan begäras av långsiktiga gränssnittsredaktörer efter flera framgångsrika förnyelser. Begäran om förnyelse kan göras genom att placera en ny begäran på Förvaltar-förfrågningar/Globala behörigheter. Detta gäller inte betalda anställda i Wikimedia Foundation.

Avsättning

Fortsatt åtkomst till gränssnittet är beroende av aktivitet och förtroende i gemenskapen.

 • Missbruk: Om denna behörighet används för några handlingar som är kontroversiella, såsom större tillägg eller borttagningar av en webbplats gränssnitt, eller fortsatta störningar på grund av misstag, kommer åtkomsten att återkallas av en förvaltare. Förfrågningar kan göras till alla förvaltare genom att lägga en begäran på Steward requests/Permissions#Removal of access eller, i nödfall, #wikimedia-stewardsanslut IRC-kanalen.
 • Inaktivitet: Om en gränssnittsredigerare inte gjort några globala redigeringar av gränssnittet på sex månader, kan tillståndet återkallas av en förvaltare.
  Wikimedia Foundations personalkonton är undantagna från denna policy när rättigheterna är tilldelade för WMF-ändamål, men tillståndet kan tas bort på begäran av Wikimedia Foundation när det inte längre behövs.

Granskning av en gränssnittsredigerares åtgärder kan begäras från valfri förvaltare eller via Begäran om kommentar.

Kommunikation

Tekniska förfrågningar om hjälp kan göras på Förvaltarförfrågningar/Diverse. Teknikrelaterade wikifrågor kan ställas på Tech Forum.

Om dispyt uppstår med lokala gemenskaper måste alla ansträngningar göras för att lösa problemet/problemen på ett lugnt sätt. Vid tveksamheter rekommenderas globala gränssnittsredigerare att lägga upp ett meddelande i förväg till den lokala gemenskapen via en gemenskaps-anslagstavla, som förklarar vad redigeringarna kommer att åstadkomma. Om tvister fortfarande inte kan lösas, kan en begäran om kommentar inledas, eller en granskning kan begäras från valfri förvaltare.

Globala gränssnittsredigerare bör också skapa en global användarsida där de förklarar att de har dessa globala behörigheter och hur de kan användas (dvs. genom att länka till den här sidan).

Rättigheter

Detta är rättigheterna som tilldelas gränssnittsredigerare:

 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Edit pages (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Edit pages protected as "Allow only administrators" (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoconfirmed users" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit other users' CSS files (editusercss)
 • Edit other users' JavaScript files (edituserjs)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Change protection settings and edit cascade-protected pages (protect)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)

Se även