CheckUser policy/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Pravidla a doporučení Pravidla pro CheckUser
Tato stránka informuje o oprávnění CheckUser a nastiňuje pravidla jeho používání. O těchto pravidlech probíhala diskuse v září a říjnu 2005. Platí od listopadu 2005.

Statut CheckUser[edit]

CheckUser je speciální rozhraní pro uživatele s oprávněním checkuser. Uživatel se statutem CheckUser na určité wiki může tímto nástrojem podrobněji kontrolovat, zda určitý uživatel je loutka jiného uživatele stejné wiki (ne všech). Rozhraní umožňuje:

 • Zjistit IP adresy, ze kterých uživatel editoval wiki.
 • Vyhledat editace wiki, které byly provedeny z dané IP adresy (i zalogovanými uživateli).

Tyto informace se ukládají pouze po krátkou dobu, takže starší editace nejsou v rozhraní CheckUser vidět. Zároveň se pořizuje protokol zaznamenávající všechna použití tohoto nástroje. Protokol si mohou zobrazit všichni uživatelé s oprávněním checkuser:

17:29, 5. 9. 2005, X zjišťuje IP adresy uživatele Y
17:29, 5. 9. 2005, X zjišťuje uživatele z IP adresy 127.0.0.1

Uživatelská příručka je na Help:CheckUser.

Použití nástroje[edit]

Tento nástroj je možno používat pro boj s vandalismem, prověřování zneužití loutkových účtů a pro zamezení narušování projektu. Smí se používat pouze k prevenci škod nějakého projektu Wikimedia.

Nástroj se nesmí používat k politickému ovládání; k vytváření tlaku na uživatele; nebo jako hrozba jinému uživateli ve sporu o obsah. Ke kontrole uživatele musí existovat platný důvod. Uvědomte si, že alternativní účty nejsou zakázány, pokud neslouží k porušování pravidel (například k opakovanému hlasování či vytvoření zdání větší podpory nějakého názoru).

Kontrolovaného uživatele je možno na kontrolu upozornit, ale není to povinností. Obdobně je možno, ale nikoli nutno, o kontrole uvědomit komunitu; takové upozornění však musí být vždy provedeno v souladu s pravidly na ochranu soukromí.

Některé wiki dovolují, aby byly IP adresy uživatele na jeho žádost ověřeny, pokud je například potřeba poskytnout zprošťující důkaz k obvinění o používání loutkového účtu; uvědomte si však, že žádost o ověření uživatele je v takových případech někdy součástí snahy o narušování projektu.

Ochrana soukromí v projektech Wikimedia[edit]

Wikimedia považuje ochranu soukromí ve svých projektech za obrovsky důležitou. Pokud někdo svým chování neporušuje pravidla (porušováním může být například vandalismus pomocí robota nebo spam) či není zveřejnění osobních informací nezbytné k zamezení poškozování projektu, je zakázáno odhalovat jeho IP adresy, místa pobytu či jiné informace, které mohou vést k identifikaci, pokud tyto údaje už o sobě sám na projektu nezveřejnil.

Relevantní část pravidel na ochranu osobních údajů říká:

Pravidla zveřejňování údajů získaných z logů

Pravidlem nadace Wikimedia je, že osobní údaje získané z logů serverů či z databázi prostřednictvím funkce CheckUser mohou správci serverů či uživatelé s právem CheckUser prozradit v následujících situacích:

 1. Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů.
 2. S dovolením příslušného uživatele.
 3. Pokud je to nezbytné pro vyšetření stížnosti na zneužití, mohou být předány předsedovi správní rady Wikimedia Foundation, jeho právnímu poradci či jiné jím určené osobě.
 4. Pokud se informace týkají činností robota a jejich další šíření je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů.
 5. Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje zveřejňovány pro určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro upřesnění informací do stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení.
 6. V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti nadace Wikimedia, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

Pravidla nadace Wikimedia za žádných okolností nedovolují veřejné šíření takových informací, kromě případů uvedených výše.

Uvolnění informací[edit]

I pokud uživatel porušuje pravidla a narušuje projekt, je lepší jeho osobní informace nezveřejňovat, pokud je to jen trochu možné.

 • Obecně, neodhalujte IP adresy. Zveřejněte pouze informaci typu stejná síť/jiná síť a podobně. Pokud někomu prozrazujete podrobnosti, ujistěte se, že je to důvěryhodná osoba, která je nebude sama šířit.
 • Jestliže uživatel tvrdí, že je z určitého místa, a IP adresa to potvrzuje, je možné to v případě potřeby potvrdit, aniž by to bylo považováno za zveřejnění soukromých informací.
 • Pokud máte pochybnosti, neposkytujte žádné podrobnosti.

Přístup[edit]

Oprávnění checkuser mají jen stevardi a velmi málo dalších uživatelů, kteří jej mají vždy jen lokálně na své wiki.

Pokud na nějakém projektu existují uživatelé s právem CheckUser, provádějí ověřování zpravidla oni. V případě nouze či pro ověření na několika projektech, např. při vandalizování mnoha wiki, mohou ověření provádět též stevardi. V takovém případě by si stevardi měli po dokončení kontroly odebrat právo CheckUser, a o provedené kontrole uvědomit místní CheckUsery na mailing listu.

Na každé wiki musí být vždy nejméně dva uživatelé se statutem CheckUser, nebo vůbec žádný. Důvodem je, že si tak mohou vzájemně ověřovat a potvrzovat své kroky. Pokud na wiki zůstane jen jeden CheckUser (když druhý odstoupí nebo jsou mu práva odebrána), musí komunita okamžitě jmenovat nového CheckUsera (aby byli opět nejméně dva).

Na wiki s Arbitrážním výborem (ArbCom), kterému nadace Wikimedia schválila pravomoc jmenovat CheckUsery, mohou CheckUsery vybírat jen arbitři. Po dosažení dohody člen výboru prostě zapíše kandidáta na Steward requests/Permissions.

Na wiki, kde není schválený Arbitrážní výbor či kde komunita preferuje nezávislé volby, jsou dvě možnosti:

 • Komunita dojde ke konsensu o schválení CheckUserů. Uživatel, který se chce stát CheckUserem, o to požádá místní komunitu a odpovídajícím způsobem tuto žádost oznámí (diskuse Pod lípou, mailová konference, …). Kandidát musí dobře rozumět pravidlům na ochranu soukromí. Poté, co na projektu získá konsensuální podporu (minimálně 70–80%) s minimálně 25–30 uživateli, kteří ho podporují, se sám zapíše na stránku Steward requests/Permissions, kam uvede také odkaz na stránku s rozhodnutím komunity.
 • Pokud na wiki nezískají alespoň dva CheckUseři dostatečný počet hlasů, na této wiki žádný CheckUser nebude. Pro zjištění, zda UživatelX je loutka UživateleY, musí editoři požádat stevarda. K tomu stačí napsat žádost na Steward requests/Checkuser, kam uvedou jména kontrolovaných uživatelů a vysvětlení, proč se o prověrku žádá (doplněné odkazy). Dále je také nutné dosáhnout v komunitě konsensu (jako výše). Stevard pak odpoví na otázku, zda tito dva uživatelé jsou ze stejné IP adresy, stejné proxy, stejné sítě, stejné země, či zda nemají nic společného (přesné informace, co má stevard oznámit, jsou v diskusi).

E-mailová konference[edit]

Pro CheckUsery na projektech nadace Wikimedia existuje e-mailová konference CheckUser-l. Tato konference je uzavřená. Můžete ji používat k žádostem o pomoc, nápady a další názory v případě, že si nejste jisti interpretací dat. Všichni uživatelé s právem checkuser by měli být členem této konference.

Odebrání přístupu[edit]

Uživatel s oprávněním checkuser o toto právo automaticky přijde, pokud je neaktivní více než jeden rok.

V případě zneužívání tohoto nástroje je stevardovi či uživateli jeho oprávnění checkuser okamžitě odebráno. To se stane zejména v případě, že CheckUser provádí rutinní kontroly uživatelů bez závažných důvodů k prověrce. (K potvrzení nevhodného chování je potřeba dodat odkazy a důkazy.)

Podezření ze zneužívání checkuser by měla být diskutována na lokální wiki. Na wiki se schváleným ArbComem může o odebrání oprávnění rozhodnout ten. Na wiki bez schváleného ArbComu může komunita o odebrání oprávnění rozhodnout hlasováním. Odebrání přístupu technicky provedou stevardi. Stevardi o odebrání přístupu sami nerozhodují, ale mohou pomoci se získáním informací nezbytných k prokázání zneužití (např. protokolovací záznamy). V nutném případě, zejména jde-li o nerespektování pravidel ochrany soukromí, lze požádat také Správní radu Nadace, aby rozhodla o odebrání oprávnění.

Stížnosti na zneužití nástroje CheckUser či porušení pravidel ochrany soukromí lze také vznést ke komisi ombudsmanů.

Uživatelé s oprávněním[edit]

 • Edit (last updated: 2020-02-25)


Everywhere[edit]

Arabic Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elph
 2. Meno25
 3. باسم
 4. جار الله
 5. علاء
 6. فيصل

Bengali Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English Wikibooks[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Beeblebrox
 5. Berean Hunter
 6. Bradv
 7. Casliber
 8. David Fuchs
 9. DeltaQuad
 10. DGG
 11. Doug Weller
 12. Drmies
 13. GorillaWarfare
 14. Guerillero
 15. Ivanvector
 16. Joe Roe
 17. Jpgordon
 18. KrakatoaKatie
 19. L235
 20. Mailer diablo
 21. Materialscientist
 22. Maxim
 23. Mkdw
 24. MusikAnimal
 25. Mz7
 26. NativeForeigner
 27. Newyorkbrad
 28. NinjaRobotPirate
 29. PhilKnight
 30. Ponyo
 31. Reaper Eternal
 32. Risker
 33. Salvio giuliano
 34. SoWhy
 35. SQL
 36. ST47
 37. Stwalkerster
 38. TonyBallioni
 39. Versageek
 40. Worm That Turned
 41. Xeno
 42. ‎Yunshui
 43. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English Wiktionary[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. Gratus
 3. Hexasoft
 4. Linedwell

German Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with two year term.

 1. Conde Edmond Dantès
 2. Érico until 19:59, 27 November 2020
 3. EVinente
 4. Millennium bug until 20:01, 3 February 2021
 5. SEPRodrigues
 6. Tks4Fish until 21:43, 11 January 2021

Russian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Peterdownunder

Slovene Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Rastrojo

Swedish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi

Ukrainian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

Wikispecies[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta[edit]

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu


Odkazy[edit]