CheckUser policy/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Език: English · العربية · azərbaycanca · български · català · čeština · Deutsch · English · Esperanto · español · français · hrvatski · magyar · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · 한국어 · मराठी · occitan · polski · português · română · русский · sicilianu · slovenčina · shqip · српски / srpski · svenska · Türkçe · українська · Tiếng Việt · 中文
Meta-Wiki Checkuser-2000px.png

Това е превод. За официалната, правно обвързваща версия на този документ, моля вижте CheckUser policy.

Същност[edit]

CheckUser (бълг. произн. чекюзър, от англ. check, „проверявам“, и user, „потребител“) е специален инструмент, предназначен за потребители с права на проверяващи. Потребителите с такива права (наричани по-нататък в текста за по-кратко просто проверяващи) могат, в частност, да проверяват дали даден потребител представлява марионетка на друг потребител в същия конкретен проект (не във всички). Използвайки инструмента, потребителите с права на проверяващи имат възможност да:

 • определят IP адреса, от който даден потребител е редактирал или е извършил друго действие, което системата регистрира, като например възстановяване на парола;
 • установят всички редакции или други регистрирани действия (като възстановяване на парола), извършени от даден IP адрес, дори от регистрирани потребители;
 • установят дали даден потребител е изпращал електронна поща през интерфейса на МедияУики към друг потребител; видими са само датата и часа на изпращане, но данните на получателя (който не е обект на проверката) остават скрити.

Горната информация се съхранява само за сравнително кратък период от време (към настоящия момент срокът е 90 дни), поради което по-ранни редакции няма да бъдат видими в CheckUser интерфейса. Дневникът, съдържащ тези записи, е достъпен за проверяващите, като има приблизително следния вид:

За повече информация, вижте страницата Help:CheckUser.

Употреба[edit]

Инструментът CheckUser следва да бъде употребяван за борба с вандализмите и спама, за проверка на злоупотреби с марионетки и като цяло за недопускане да бъде възпрепятствана нормалната работа на проектите. В този смисъл, той трябва да бъде използван само за възпиране на действия, които вредят на проектите.

Недопустимо е инструментът да бъде използван за упражняване на политически контрол, за оказване на натиск върху редактори или като заплаха срещу друг редактор при възникнал спор относно енциклопедично съдържание. Винаги трябва да е налице основателна причина за проверяване на потребител. Обърнете внимание, че допълнителни сметки за един редактор не са забранени, доколкото те не биват използвани за нарушаване или заобикаляне на правилата (например за неколкократно гласуване или пък за създаване на впечатление, че дадена позиция в дискусия се ползва с по-широка подкрепа от реалната).

Уведомяването на потребител, че е обект на проверка от проверяващ, е допустимо, но не е задължително. Аналогично, за извършваните проверки не е задължително да бъде уведомявана и общността като цяло, но подобно уведомяване също е възможно, при съблюдаване на изискванията на Декларацията за поверителност.

Някои проекти допускат IP адресът на даден потребител да бъде проверен по негово собствено искане, например като средство за доказване на невиновност при отправени обвинения в използване на марионетки. Обърнете внимание обаче, че искането за проверка от проверяващ в тези случаи понякога може да бъде всъщност елемент от опита да се възпрепятства нормалната работа на проекта.

Поверителност[edit]

Основни статии: Декларация за поверителност и Политика за достъп до непублична информация

В проектите на Фондация Уикимедия съображенията за поверителност имат огромно значение. Разкриването на IP адрес, местонахождение или друга информация, чрез която регистриран потребител може да бъде идентифициран като реален човек, представлява нарушение на Декларацията за поверителност, освен в случаите, когато потребителят нарушава правилата със своите действия (например извършва мащабен автоматизиран вандализъм или публикува спам) и разкриването на такава информация е необходимо, за да бъдат спрени тези вредителски действия, или когато потребителят сам вече е разкрил тази информация в проекта.

Оповестяване на информация[edit]

Дори когато потребителят извършва вредителски действия, при възможност е най-добре да не бъде разкривана лична информация.

 • В общия случай, проверяващият не бива да разкрива IP адресите на регистрирани потребители. Единствено може да предоставя информация от типа „от една и съща мрежа“, респективно, „от различни мрежи“. Ако разкрива детайлна информация, проверяващият трябва да се увери, че човекът, на когото я предоставя, е благонадежден и няма сам/сама да я разкрие пред трети лица.
 • Ако регистриран потребител е заявил, че е от дадено място, и IP адресът го потвърждава, публичното потвърждаване на твърдението на потребителя, когато това е нужно, не представлява разкриване на лична информация.
 • Ако проверяващият има каквито и да е колебания, следва да не разкрива подробности.

Достъп[edit]

Единствено на стюардите, на някои служители на Фондация Уикимедия, на омбудсманите и на много ограничен кръг други потребители е позволено да получават достъп до инструмента CheckUser. Потребителите могат да имат статут на проверяващи единствено на местно ниво, с изключение на омбудсманите и на тези служители на Фондацията, на които подобен достъп е позволен.

Ако в даден проект има местни проверяващи, обичайно проверките трябва да бъдат извършвани от тях. В извънредни случаи, изискващи спешна намеса, или при нужда от проверка в няколко проекта едновременно, като например при случаите на вандализъм върху няколко различни уики проекта, локалните проверки могат да бъдат извършвани и от стюарди. Стюардите следва да премахнат местния си достъп до CheckUser инструмента след приключване на проверките и да уведомят местните проверяващи или общия пощенски списък на проверяващите.

Ако в даден проект няма местни проверяващи, заявките трябва да бъдат отправяни към стюардите (например „явява ли се X марионетка на Y“). За тази цел следва да се добави заявката към страницата Steward requests/Checkuser, като се изброят съответните потребители, чиято проверка се изисква, и се обоснове необходимостта от извършване на проверката, включително и чрез съответни връзки. В зависимост от естеството на заявката, стюардът може да я отхвърли, да изиска допълнителна информация, или да отговори относно вероятността въпросните потребители да имат същия IP адрес, същия междинен сървър, същата мрежа, същата държава, включително и в смисъл, че потребителите може да са напълно несвързани помежду си.

Определяне на местни проверяващи[edit]

Във всеки един проект трябва да има най-малко двама проверяващи – или въобще да няма такива. Това е нужно, за да могат проверяващите да упражняват взаимен контрол и да потвърждават правилността на действията си. Ако в даден проект по някаква причина остане само един проверяващ (когато например единственият друг напусне или правата му бъдат отнети), общността трябва незабавно да определи нов допълнителен проверяващ, така че броят на проверяващите да бъде най-малко двама.

В проекти с Арбитражен комитет, чиито членове са били избрани с подкрепата на поне 25-30 участници от местната общност, проверяващите могат да бъдат определяни непосредствено от членовете на Арбитражния комитет. След достигане на съгласие, член на Комитета следва просто да изреди кандидатите на страницата Steward requests/Permissions.

В проекти без Арбитражен комитет или с такъв, който не отговаря на посоченото по-горе изискване, както и в проекти, където има предпочитание за провеждане на директни избори, общността може да одобри местни проверяващи чрез консенсус. Кандидатите за проверяващи трябва да спазят установената практика при издигане на кандидатурите си, като общността бъде уведомена по подходящ начин. Кандидатите трябва да са запознати с Декларацията за поверителност. След достигане на консенсус в местната общност (най-малко 70-80% одобрение при гласуване за/против всяка отделна кандидатура или най-голям брой събрани гласове при избор между няколко кандидата) при одобрение от най-малко 25-30 участници, успешните кандидати следва да поискат получаване на права на проверяващи на страницата Steward requests/Permissions, прилагайки препратка към решението на общността. В случай, че след провеждане на избора даденият проект няма да има поне двама проверяващи (успешно избраните плюс вече съществуващите), проектът остава без местни проверяващи до евентуално следващо успешно гласуване.

Пощенски списък[edit]

В помощ на проверяващите съществува непубличен пощенски списък, CheckUser-l, за който всички стюарди и проверяващи би следвало да бъдат абонирани. За включване в списъка, местните проверяващи трябва да изпратят писмо до модераторите. Насърчава се използването на пощенския списък, за да бъде потърсена помощ, идеи и второ мнение, ако местните проверяващи не са сигурни как да интерпретират наличната информация.

IRC канал[edit]

В помощ на проверяващите съществува и непубличен IRC канал, #wikimedia-checkuser, в който всички стюарди и проверяващи, които използват IRC, би следвало да влизат. Този канал служи за същите цели, както и пощенския списък, но комуникацията там протича в реално време. Проверяващите могат да се свържат с който и да е потребител в канала, за да получат временен достъп. Постоянен достъп се получава от мениджърите на канала. При проблем с достъпа, е нужно да се потърси съдействие от стюард.

Сваляне на достъпа[edit]

Проверяващ, който не е бил активен в продължение на повече от една година, ще бъде лишен от правото си на достъп.

В случаи на злоупотреби с инструмента, стюардът или проверяващият ще бъдат незабавно лишавани от достъпа си до него. В частност, правата ще бъдат свалени при системно извършване на проверки върху потребители без основателна причина за това: евентуално вредителско поведение трябва да може да бъде доказано чрез съответни препратки или по друг подходящ начин.

Съмнения за злоупотреби от страна на проверяващи следва да бъдат обсъждани на местно ниво в съответните проекти. В проекти с Арбитражен комитет, последният може да вземе решение относно евентуално снемане на правата. В проекти без Арбитражен комитет, решението за снемане на правата може да бъде гласувано от общността.

Оплаквания относно нарушения на настоящата политика, политиката за достъп до непублична информация или декларацията за поверителност се разглеждат от Комисията на омбудсманите, която обслужва всички проекти.

Списък на проверяващите по проекти[edit]

 • Edit (last updated: 2019-11-09)


Everywhere[edit]

Arabic Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Avocato
 2. Elph
 3. Meno25
 4. باسم
 5. جار الله
 6. علاء

Bengali Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English Wikibooks[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Beeblebrox
 5. Berean Hunter
 6. DGG
 7. Doug Weller
 8. Drmies
 9. GorillaWarfare
 10. Guerillero
 11. Ivanvector
 12. Joe Roe
 13. Jpgordon
 14. KrakatoaKatie
 15. L235
 16. Mailer diablo
 17. Materialscientist
 18. Mkdw
 19. MusikAnimal
 20. Mz7
 21. NativeForeigner
 22. NinjaRobotPirate
 23. Opabinia regalis
 24. PhilKnight
 25. Ponyo
 26. Premeditated Chaos
 27. Reaper Eternal
 28. Risker
 29. Salvio giuliano
 30. SQL
 31. ST47
 32. Stwalkerster
 33. TonyBallioni
 34. Versageek
 35. Worm That Turned
 36. ‎Yunshui
 37. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English Wiktionary[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. AntonierCH
 3. Gratus
 4. Hexasoft
 5. Linedwell

German Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with one year term.

 1. Millennium bug until 21:53, 12 February 2020
 2. Stanglavine until 21:32, 12 February 2020
 3. Stegop until 14:18, 23 February 2020
 4. Tks4Fish until 20:20, 10 January 2020
 5. Tuga1143 until 11:23, 21 January 2020

Russian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Peterdownunder

Slovene Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Rastrojo

Swedish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi

Ukrainian Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese Wikipedia[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

Wikispecies[edit]

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta[edit]

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu


Вижте също[edit]