Комисия на омбудсманите

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 47% complete.
Outdated translations are marked like this.
Съкращения:
OC,
OMBCOM
Ombuds Commission
Activity reports

Комисията на омбудсманите извършва за Настоятелите разследвания по жалби относно нарушения на Декларацията за поверителност, Политика за достъп до непублични лични данни, Общата политика за проверяващите и Политиката за ревизорите във всеки един проект на Уикимедия. Комисията също извършва за Настоятелите проверки на локалните политики за проверяващите и ревизорите за съответствие със съответните общи политики.

Задачи

Освен, че извършват официални разследвания, членовете на Комисията също влизат в ролята на медиатори между жалбоподателите и ответниците (обикновено проверяващи, ревизори, бюрократи, администратори или арбитри). Когато е нужно по правни съображения, омбудсманите съдействат на главния юрисконсулт, изпълнителния директор или Настоятелите в разглеждането на случая.

Когато случаят е спорен, омбудсманите имат също задължението да запознаят проверяващите или други въвлечени по-добре с политиката за поверителност, следвана от Фондацията. Когато е налице нарушение на Декларацията за поверителност, на Политиката за достъп до непублична информация, на Общата политика за проверяващите или на Политиката за ревизорите, Комисията на омбудсманите докладва случая на изпълнителния директор или на определените за тези цели служители и дава препоръки за по-нататъшни мерки (като например отнемане на достъпа до инструменти). В допълнение, Комисията може да предложи подходящи промени в политиките или в използвания софтуер.

Неутралност

Разследванията на омбудсманите трябва да се извършват по начин, който да гарантира честност и безпристрастност. Като общо правило, най-добре е омбудсманите да избягват конфликти на интерес колкото се може повече, в частност като избягват рутинната употреба на правата на проверяващ или ревизор и като не разглеждат оплаквания от проекти, в които даденият омбудсман е особено активен редактор. В същото време, проблемите, с които Комисията се занимава, са сложни и спецификите в езика и порядките на съответните проекти може да се окажат бариера пред външни, незапознати с тях участници. По тази причина, изборът как Комисията да разследва жалбите се оставя на преценката на нейните членове.

Членство

Членовете на Комисията на омбудсманите се избират от служители на фондация „Уикимедия“ сред членовете на общността. Покана за доброволци се отправя всяка година в началото на декември в пощенския списък Wikimedia-L, на беседата на настоящата политика, както и, според случая, на други места за обсъждане в различните проекти. Омбудсманите се назначават за период от приблизително една година. Истинската самоличност на омбудсманите трябва да бъде разкрита пред главния юрисконсулт на Фондацията. Заместник без право на глас може също да бъде избран за срок от една година, с перспектива за пълноправно членство през следващата година.

Предоставени права

Групата ⧼group-ombudsman⧽ има следните глобални права:

 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
 • Проверяване на потребителски IP адреси и друга информация (checkuser)
 • Преглеждане на дневника с проверки на потребители (checkuser-log)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
 • Преглеждане на версии, скрити от който и да е потребител (viewsuppressed)

Настоящи членове

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick Term expires
だ*ぜ (CA) zhwiki zh, yue, wuu, lzh, en-4, ja-3 Dasze 2026
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel 2026
Arcticocean (CA) en, sco-3, es-2, gd-1 2026
Bennylin (CA) idwiki id, pea, en-5, jv-4, zh-3, ms-3, es-2, ban-1, su-1, jv-x-bms-1 2025
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu 2025
Doğu (CA) trwiki tr, en-3, sr-1, ru-1 2026
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers 2026
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas 2026
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil 2025
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax 2025
Nehaoua (CA) arwiki, frwiki ar-n, fr-4, en-2 2026
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1 2026
RoySmith (CA) enwiki en roy649 2026
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont 2025

† Advisory member; ‡ Steward-Observer, terms expire in February of listed year

Вижте също автоматично обновяван списък

For the prior membership, see here.

Подаване на заявки

Заявки към омбудсманите може да се подават на следния адрес на електронна поща (желателно написани на език, който поне един от членовете на Комисията говори):

Both ways will send message directly to OC mailing list.

Моля съблюдавайте следните препоръки при подаването на заявки към Комисията:

 1. Бъдете лаконични. Дълги писма с ненужна информация създават трудности за Комисията да разгледа случая в кратки срокове.
 2. Бъдете обективни. Избягвайте да отправяте заявки, основаващи се на предположения или субективни оценки.
 3. Представете доказателства. Моля представете разликови или постоянни препратки където е възможно.
 4. Бъдете конкретни. Уточнете коя точно част от коя политика е била нарушена.
 5. Моля уведомете ни дали Вашето уики има избран Арбитражен (или друг подобен) комитет и дали сте се опитвали да се свържете с тях (или пък сте използвали друга процедура за разрешаване на конфликти, която е обичайна във Вашата общност) преди да се обърнете към Комисията на омбудсманите. Посочете връзка към съответна страница по случая, ако е уместно.

Обработка и резултати

Случаите, представени на нашето внимание, ще бъдат разглеждани по следния начин:

 1. Потвърждение на заявката: ще изпратим съобщение за потвърждение до заявителя и, ако е нужно, ще поискаме допълнителна информация.
 2. Обхват: ако заявката е в обхвата на компетентност на Комисията на омбудсманите, ще извършим разследването, а ако не е, ще отклоним заявката и ще се опитам да насочим жалбоподателя към по-подходящо място, където да получи помощ по своя проблем.
 3. Разследване: Ще направим всичко необходимо за да установим дали е било налице нарушение на политиките или несъответствие или конфликт между локалните и съответните глобални политики.
 4. Резултат: Ще предоставим резултата от своето разследване на заявителя и, ако действително е било извършено нарушение на политиката за поверителност, ще информираме потребителя, който е бил разследван. Също така, ако е необходимо, ще информираме Настоятелите и евентуално ще препоръчаме отнемане на правата на проверяващ или стюард от потребителя, нарушил политиката.

Past decisions

Where the Commission has reached a decision which has significance for the wider community, it may publish it publicly. The decisions currently published are:

 • Disclosure of information (2019/125) (2019/122) (2019/121) (2019/138) – this decision outlined the circumstances where a checkuser may disclose information they have obtained through their privileged access.

Reference numbers (in brackets) are given for the convenience of commissioners – they are the internal reference numbers of the case which led to the decision. Some published decisions will resolve several cases.

Доклади на Комисията

Дейности:

Вижте също