Jump to content

Pravidla pro boty

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Bot policy and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Zkratka:
BP
Stránka načrtává normy a směrnice vztahující se k botům , které jsou závazné u některých projektů (viz Pravidla pro boty/Implementace); to si lze ověřit návštěvou "Project:Bot policy" dotyčných wikistránek, kde by měl být odkaz sem nebo přesměrování na místní pravidla.

Tato stránka je také pravidlem na Metě, včetně automatického schválení a globálních robotů. Chcete-li požádat o přístup k robotům na Metě, jděte na Meta:Requests for adminship#Requests for bot flags.

Boti jsou automatizované nebo poloautomatizované procesy, kteří editují stránky s omezenou nebo vůbec žádnou účastí lidského dohledu. Protože boti mohou případně přetížit zdroje serverů nebo narušit projekt, musejí se podřizovat pravidlům a směrnicím načtrtnutým níže. Pravidla naznačují, jak smějí být boti užíváni v příslušných projektech; boti, kteří pravidlům nevyhovují, mohou být okamžitě zablokováni, dokud obsluha nevyřeší všechny problémy a nesrovnalosti.

Pravidla

Účet bota

Bot musí být registrován na účtu odlišném od účtu obsluhy, protože žádnému lidskému editorovi nemůže být přidělen příznak bota. Jeho uživatelská stránka musí nést jasné a viditelné označení robota k odlišení od lidských editorů a obsluha musí být dostupná, aby osobně zodpověděla jakékoli dotazy. Uživatelé nesmějí používat automatizované odpovědní skripty. Provozovatelé mohou diskusní stránku robota přesměrovat na svou vlastní, pokud jejich robot neumí rozpoznávat zprávy.

Autorizace

Existují tři způsoby, jak získat na wiki přístup k botům.

Globální boti

Globálním botům je umožněn přístup na všechny wiki, které globální boty připouštějí (musí to být výslovně povoleno místními pravidly, viz seznam). K získání tohoto přístupu musejí být splněny následující požadavky:
 • Provozovatel bota musí zahájit diskusi, která bude trvat 2 týdny za Steward requests/Bot status#Global bot status requests;
 • Diskuse bude zveřejněna prostřednictvím MassMessage (Nová globální diskuse o botovi), kde se mohou přihlásit zainteresovaní členové komunity a wiki;
 • Provozovatel bota musí prokázat, že jeho úkol je podporován na více projektech Wikimedia. Dobrým způsobem, jak to prokázat, je být označen jako bot na 5 nebo více wiki pro nějaký úkol;
 • Provozovatel by se měl ujistit, že dodržuje preference wiki týkající se používání příznaku bot.
 • Status globálního bota dáva botovi přístup k omezenému počtu projektů a wiki, které mají aktivní místní příznak bota. Vyčerpávající seznam projektů s aktivním příznakem globálního bota najdete zde. (Kde příznak globálního bota neudělují, můžete žádat o příznak bota lokálního.)

Automatické schválení

Je-li na wikistránkách výslovně povoleno automatické schvalování, provozovatelé robotů mohou žádat o lokální příznak robota přímo u stevardů. Aby bylo vyhověno, musí být splněny tyto požadavky:
 • musí to povolovat pravidla pro lokální roboty nebo stránka žádosti;
 • robot musí editovat pravidelně bez příznaku robota nejméně týden nebo provést pro demonstrační účely 100 editací na vhodných wiki;
 • robot smí pouze opravovat dvojitá přesměrování.

Souhlas komunity

V ostatních případech, má-li místní komunita o bota s danou funkcí zájem, musí robot získat schválení komunity na nejvýznamnější místní diskusní stránce, než začne editovat bez příznaku robota vysokými rychlostmi nebo bez lidského dohledu. Dojde-li ke shodě, místní byrokrat přidá příznak, nebo o to lze požádat stevarda. Jestliže neexistuje místní komunita a není možné použít pravidla uvedená výše, musí se robot provozovat bez příznaku bota nebo se nesmí provozovat vůbec.

Nepřijatelné užití

 • Sporné změny: Boty je možno používat k úpravám, které budou místními editory nejspíš podporovány; nikdy se nesmějí užívat ke kontroverzním změnám. Máte-li v úmyslu rozšířit působnost bota přes hranice schválené komunitou, umístěte o tom sdělení na příslušné diskusní stránce, abyste se ujistili, že proti tomu nebudou námitky. Jestli váš robot získal příznak automatickým schválením, nesmíte překročit omezení popsaná v „Automatickém schválení“.
 • Stahování dat: Boti nesmějí být používáni k hromadnému stahování dat pro jiný účel než přímo související se schváleným účelem robota. To zahrnuje dynamické stahování stránek z jiných webů, které by mohlo mít za následek zařazení webové stránky na černý seznam s trvalým odepřením přístupu. Chcete-li stahovat větší objemy dat nebo vytvořit zrcadlo projektu, vytvořte si prosím vlastní kopii naší databáze.
 • Pravopisná kontrola: Žádný robot nemá automaticky opravovat pravopisné chyby bez výslovného schválení komunitou, obzvláště ne v hlavním jmenném prostoru. Ve většině jazyků je technicky nemožné automaticky opravovat pravopisné chyby, aniž by tím vznikaly početné chyby další.

Odstranění statusu globálního bota

Globální oprávnění botů budou odstraněna:

 • Na žádost provozovatele bota
 • Jestliže je bot trvale používán k provádění úkolů, které nespadají do globálních pravomocí bota.
 • Jestliže se zjistí, že je bot neaktivní, s následujícími ustanoveními:
  • Účet globálního bota se považuje za neaktivní, pokud neprovede po dobu jednoho roku žádné úpravy na žádném projektu, kde je příznak globálního bota povolen.
  • Předtím, než dojde k odebrání globálního příznaku bota pro neaktivitu, musí být provozovatelé upozorněni alespoň na svých domovských wiki a na Meta-Wiki.

Doporučení

Jméno

I když to není vyžadováno, mělo by uživatelské jméno robota obsahovat slovo "bot", aby mohl být snadno odlišen od lidského editora; nejobvyklejší podoby jsou odvozeny od uživatelského jména provozovatele (jako Pathosbot), nebo ve stylu odstraňujícím víceznačnost (jako Xenophon (bot)).

Frekvence editací ve špičkách

Boti provozovaní bez příznaku by měli provádět editace v intervalu delším než jedna minuta. Pokud byl bot schválen a opatřen příznakem, nejkratší přípustný interval je 5 sekund (12 editací za minutu). Boti by se měli vyhýbat editacím ve špičkách, kdy je kapacita serverů vyhrazena lidským čtenářům a editorům. V této době by měl být interval mezi editacemi 20 vteřin, aby nebyly přetěžovány zdroje.

Rychlosti editace robotů mohou být nastaveny automaticky na základě zatížení serveru (zpoždění podřízeného databázového serveru) přidáním dalšího parametru k dotazovacímu řetězci každého požadovaného URL, viz mw:Manual:Maxlag parameter.

Dohled

Pokud robot není veřejně vyhlášen jako autonomní, provozovatel by měl zůstávat dostupný a příležitostně kontrolovat zprávy, aby případně mohl bota vypnout, kdyby nefungoval podle očekávání nebo vyvolával stížnosti. Jestliže provozovatel není dostupný, může být bot až do vyřešení všech problémů zablokován.

Osvědčené postupy

Přečtěte si prosím wikitech:Help:Toolforge/Developing successful tools, kde najdete doporučení, která vám i všem ostatním v budoucnu usnadní život!

Stručně:

 • Zvolte si licenci
 • Zveřejněte kód
 • Mějte spolusprávce
 • Napište dokumentaci

Viz též