Meta:Bot giả

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Meta:Flood flag and the translation is 100% complete.
Bảo quản viên của Meta-Wiki có thể tạm thời tự cấp "quyền bot giả" cho mình khi thực hiện các hành động hoặc chỉnh sửa lặp đi lặp lại, không gây tranh cãi để tránh làm ngập Special:RecentChanges và các trang liên quan.

Khi nào sử dụng quyền bot giả

Bảo quản viên nên sử dụng quyền bot giả để tránh xóa các chỉnh sửa và hành động khác từ thay đổi gần đây (RC) khi thực hiện các thay đổi lặp đi lặp lại. Những hành động như vậy không bao giờ được gây tranh cãi, vì việc sử dụng quyền bot giả làm giảm chất lượng giám sát mà họ có thể nhận được. Việc lạm dụng quyền bot giả được coi là lạm dụng bất kỳ công cụ bảo quản nào khác. Ví dụ về cách sử dụng có thể chấp nhận được là xóa nhiều trang spambot, xóa một số lượng lớn các trang sau khi đạt được sự đồng thuận ở Meta:Requests for deletion hoặc cấm nhiều proxy mở. Việc sử dụng không được chấp nhận bao gồm cố gắng vượt qua sự giám sát của bất kỳ hành động gây tranh cãi nào, cho dù đó có phải là nhiệm vụ của bảo quản viên hay không.

Các thành viên cũng có thể được cấp quyền bot giả khi thực hiện các hành động trong nhật trình đối với một số lượng lớn các tên thành viên có tính chất xúc phạm hoặc bôi nhọ (tức là tiếp viên khóa/ẩn tài khoản toàn cục, bảo quản viên thực hiện cấm cục bộ, v.v.).

Trong một số trường hợp, một hành chính viên có thể loại bỏ quyền bot giả để buộc các chỉnh sửa của bảo quản viên xuất hiện trong RC. Điều này nên được thực hiện trong trường hợp bảo quản viên quên loại bỏ nó hoặc khi các thay đổi sẽ được nhìn thấy theo mặc định trong RC.

Quyền bot giả được cấp và loại bỏ bằng cách sử dụng trang Special:UserRights.

Việc cấp quyền bot giả được ghi lại và hiển thị trong trang thay đổi gần đây. Những bảo quản viên lạm dụng quyền bảo quản của họ (bây giờ bao gồm cả quyền bot giả) sẽ bị xử phạt.

Quyền bot giả hay quyền bot?

Điều này nhằm thay thế việc yêu cầu quyền bot tạm thời từ các hành chính viên. Các bảo quản viên nếu muốn yêu cầu quyền bot tạm thời có thể chỉ cần tự cấp quyền bằng cách sử dụng quyền bot giả.

Các trường hợp mà quyền bot là vĩnh viễn thì sẽ được giữ nguyên—bảo quản viên nên tạo tài khoản phụ và yêu cầu cấp quyền bot như bình thường. Chỉ quyền bot tạm thời được thay thế bằng quyền bot giả này.

Xem thêm