Thành viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Registered user and the translation is 62% complete.

Một 'thành viên' là người đã đăng kí một tài khoản và đăng nhập vào bất kì một dự án Wikimedia nào. Ngoài những gì mà một thành viên vô danh có thể làm, thì thành viên còn có thểː

  • Tạo trang
  • Thiếp lập tùy chọn
  • "Theo dõi" trang nào mà bạn muốn
  • Tải lên các tập tin như hình ảnh, âm thanh, v.v..
  • Đặt sửa đổi nhỏ
  • Tạo trang cá nhân của chính bạn
  • Di chuyển các trang.

Để xem các quyền đầy đủ, truy cập User group rights.

Mọi chỉnh sửa sẽ được hiển thị dưới tên người của bạn trong lịch sử chỉnh sửa thay vì là một địa chỉ IP.

Registered users (excepting administrators or Wikimedia Staff) cannot edit or move protected pages. Newly registered users cannot edit semi-protected pages or move any page. Several other minor restrictions, depending on the wiki, may apply to newly-registered users (per phabricator:T14556, media uploads are an autoconfirmed right on most wikis, Commons being a notable exception).

Registered users on Wikimedia Commons include trusted users. As Commons has many Flickr images and requires reviewers to ensure that claimed copyrighted licenses are valid, a registered user familiar with Commons licensing may apply to become a trusted user, which is a user sub-class on Commons. Current Commons administrators need not apply to become trusted users as they already have a higher user class than registered users.

As of June 12, 2008, the autoconfirmed limits on the majority of wikis is four days with no edit count requirement. ar.wiki, en.wiki, es.wiki and pl.wiki have a minimum number of edits to reach autoconfirmed status; as of March 2012 zh.wiki and es.wiki have the highest requirement, 50 edits, while the others require 10 at most. de.wikibooks requires seven days to reach autoconfirmed status. Other requests to increase such limit have been rejected in the past, see Limits to configuration changes.