Help:List/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Hvordan det ser ud Hvad du skriver
 • Lister er gode:
  • de organiserer materialet
  • de ser godt ud
* Lister er gode:
** de organiserer materialet
** de ser godt ud
 1. Nummererede lister er også gode
  1. Meget organiseret
  2. Lette at følge
# Nummererede lister er også gode
## Meget organiseret
## Lette at følge
 • Du kan endda blande listerne
  1. og sætte dem ind i hinanden
   • sådan her
* Du kan endda blande listerne
*# og sætte dem ind i hinanden
*#* sådan her
Definitionsliste
liste over definitioner
ting 
tingens definition
; Definitionsliste 
: liste over definitioner
; ting
: tingens definition
 • Du kan også
  • bryde linier
   indsætte lister
   sådan her
; * Du kan også
**bryde linier<br>indsætte lister<br>sådan her
Linjer kan
indrykkes
i flere niveauer
:Linjer kan
::indrykkes
:::i flere niveauer


En tom linie inden i lister[edit]

(I følgende sektioner bruges nummererede lister som eksempel, unummererede lister giver tilsvarende resultater.)

Et punkt på en liste kan kun fylde et afsnit, med mindre <br><br> bruges.

Ved nummererede lister kan man på samme måde lave en tom linie imellem listens punkter, ved unummererede lister er det lettest at starte en ny.

Eksempel:


#Abc - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.<br><br>Def - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.<br><br> #<nowiki>Ghi - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.

Jkl - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.</nowiki>

giver:

 1. Abc - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.

  Def - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.

 2. Ghi - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst</nowiki>.

  Jkl - fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst fyld tekst.


Fortsættelse af en liste efter et underpunkt[edit]

I HTML kan en liste indeholde flere underpunkter, der ikke nødvendigvis er forbundet med hinanden. Det vil sige, at dele af et listepunkt ikke kun kan stå før et underpunkt, men også imellem underpunkter, og efter det sidste punkt. Wiki-syntaksen følger derimod de samme regler som ved en sides sektioner: et listepunkt kan kun stå før det første underpunkt.

Ved unummererede lister i et plan i wikitekstkode kan man komme uden om begrænsningen ved at dele listen ind i flere lister. Indrykket tekst imellem dellisterne kan her visuelt bruges som en del af listen efter underpunktet, dette kan dog, afhængig af CSS, give en tom linie før og efter hver liste.

Nummmererede lister illustrerer, at hvad der skulle ligne liste kan, for softwaren, bestå af flere lister. Unummererede lister giver et ligende resultat, bortset fra at det ikke er et problem at der genstartes fra 1.


<ol>
 <li>Liste punkt A1
  <ol>
   <li>liste punkt B1</li>
   <li>liste punkt B2</li></ol>Liste punkt A1 fortsat
 </li>
 <li>liste punkt A2</li>
</ol>
 1. Liste punkt A1
  1. liste punkt B1
  2. liste punkt B2
  Liste punkt A1 fortsat
 2. liste punkt A2
vs.
#Liste punkt A1
##liste punkt B1
##liste punkt B2
:Liste punkt A1 fortsat
#liste punkt A2
 1. Liste punkt A1
  1. liste punkt B1
  2. liste punkt B2
Liste punkt A1 fortsat
 1. liste punkt A2

Lister i flere kolonner[edit]

Ved lister i flere kolonner er det ofte nødvendigt at definere en startværdi for at undgå at starte forfra fra 1 i hver kolonne. Det er kun muligt med en HTML-syntaks (den første kolonne kan være enten wiki-syntaks eller HTML-syntaks).

{| valign="top"
|-
|<ul><ol start="125"><li>a<li>bb<li>ccc</ol></ul>
|<ul><ol start="128"><li>ddd<li>ee<li>f</ol></ul>
|}

giver

  1. a
  2. bb
  3. ccc
  1. ddd
  2. ee
  3. f

Det kan nogle gange være lettere at organisere avancerede lister med flere kolonner i en tabel.


Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors
Sprog: English · dansk · français · русский · shqip