Jump to content

Huby/Weź udział

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Hubs/Participate and the translation is 100% complete.
Latest news about Hubs (Contribute!)


Możesz uczestniczyć w dyskusjach na temat hubu zarówno na poziomie globalnym jak i podjąć kroki w celu wdrożenia projektu hubu w określonym regionie lub obszarze tematycznym. W tym drugim przypadku, spójrz na listę działań w tym obszarze.

Implementacja

Movement Strategy Implementation Grants wspierają obecnie projekty hubów w następujące sposoby:

 1. Badania dla Hubów: Pomysł na projekty badawcze mające na celu poznanie potrzeb i priorytetów różnych członków społeczności, aby znaleźć najlepsze możliwe sposoby współpracy. Projekt ten jest wkładem do toczącej się globalnej dyskusji na temat hubów.
 2. Planowanie Hubów: Projekt, którego celem jest ułatwienie rozmów i porozumienia w społeczności w celu budowania Hubów, który był już wcześniej badany i ma jasno zdefiniowany zakres.

Pytania otwarte

Dyskusje na temat węzłów koncentrują się obecnie na następującym zestawie pytań:

 • Wartość: Jaka jest korzyść z utworzenia Hubu w stosunku do status quo?
 • Cykl życia: W jaki sposób powstają Huby? W jaki sposób są "promowane", aby umożliwić zwiększenie zasobów i przyjęcie dodatkowych ról? W jaki sposób są "degradowane" lub rozwiązywane, jeśli okażą się nieefektywne?
 • Minimalne role: Czy istnieje minimalny zestaw ról, które musi wykonywać Hub?
 • Wyłączność': Czy może istnieć więcej niż jeden Hub dla danego regionu lub tematu? Jeśli tak, to czy konkurują one o zasoby w oparciu o wydajność?
 • Zakres: Czy wszystkie finansowane prace w danym regionie lub temacie muszą przechodzić przez odpowiedni Hub?
 • Konflikt interesów: Czy członkowie zarządu afiliantów mogą być jednocześnie decydentami w swoich regionalnych Hubach? Jeśli tak, jak zarządzać konfliktem interesów? Jeśli nie, kto będzie decydentem w regionalnym Hubie?
 • Wsparcie: Kto szkoli trenerów? Kto zapewnia, że węzły dysponują fachową wiedzą, którą mogą zaoferować swoim społecznościom?
 • Uprawnienia: Czy Huby są automatycznie uprawnione do pewnych rzeczy w stosunku do obsługiwanych społeczności "pod" nimi (w ramach regionu lub tematu)? Czy obsługiwane społeczności decydują się na relację z Hubem, czy też są do niej automatycznie przypisane?
 • Koordynacja pomiędzy Hubami: Gdy projekty obejmują obszary zainteresowania wielu węzłów.