Image filter referendum/FAQ/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
המשאל הסתיים ב-30 באוגוסט 2011. לא יתקבלו הצבעות נוספות.
תוצאות המשאל פורסמו ב-1 בספטמבר 2011.

משאל קרן ויקימדיה על מסנן-תמונות

הכנות

להלן רשימה של שאלות שכיחות והתשובות להן. שאלות פרטניות ודיונים אחרים בנושא יש להציג בדף השיחה של המשאל.

מהו מסנן התמונות האישי?[edit]

מסנן התמונות האישי ייתן למשתמשים רשומים ולמשתמשים אנונימים את היכולת להסתיר בקלות תמונות שאין הם חפצים לראות במיזמי ויקמדיה.

מהם העקרונות המנחים ביצירתו?[edit]

  1. המסנן פועל רק על פי דרישה. כל התכנים במיזמי ויקימדיה נטענים בכל הדפדפנים הקיימים בתור ברירת מחדל. המסנן מופעל רק לאחר שכל התוכן נטען לדפדפן ורק לפי בקשה של המשתמש.
  2. מדובר במערכת אישית. ההחלטות שינתנו על ידך להפעלת המסנן תקפות עבורך בלבד.
  3. לא ניתן להסיר תמונות מהאתר באמצעות המסנן אלא רק להסתירן. פקודת מחשב פשוטה תחשוף את התמונות המוסתרות בכל עת שתינתן.
  4. על המסנן להיות מכשיר ניטרלי תרבותית, ולהכיל כל אפשרות.
  5. עקרון הפחתת הבהלה עומד בבסיס יצירתו.

מהו עקרון הפחתת הבהלה?[edit]

עקרון הפחתת הבהלה משמעו שראוי שלעולם משתמשים לא יופתעו מחשיפה לתוכן שבו הם לא ציפו לפגוש באתרי ויקימדיה. אם הקלקתם על ערך אודות רכיבת-אופניים, אינכם מצפים לראות תמונה של רוכבים עירומים. אם תקליקו על ערך אודות מנעולים, לא תצפו לראות תמונות של - לדוגמה - קשירה כחלק מיחסי-מין. מסנן התמונות האישי מאפשר לכם להחליט עבור עצמכם כיצד להקטין את האפשרות לכך.

כיצד פועל המסנן?[edit]

משתמשים, רשומים ואנונימים, יוכלו לבחור מתוך קטגוריות נתונות מראש את סוג התמונות שברצונים להסתיר בדפים של מיזמי ויקימדיה. כמו כן הם יוכלו להסתיר תמונה מסויימת בתוך אותן קטגוריות לאחר שנתקלו בתמונה זו לראשונה. בחירות אלה ניתנות לשינוי בכל עת. ניתן יהיה להציג תמונות שהוחלט להסתירן באמצעות פקודת מחשב פשוטה.

אילו תמונות ניתן יהיה להסתיר?[edit]

תמונות שיוגדרו כניתנות להסתרה יקובצו תחת מספר קטגוריות. הקהילה תקבע את מבנה הקטגוריות ותחליט אילו תמונות ישוייכו לכל קטגוריה.

מהו הרקע ליצירת מסנן התמונות האישי?[edit]

בחודש מאי האחרון ביקש חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה מהקרן ומהקהילה לתכנן ולהטמיע אפשרות זאת בכל מיזמי הקרן, וזאת כחלק מהחלטתם בנושא תכנים שנויים במחלוקת.

החלטה זאת התקבלה כמענה לדו"ח על תכנים שנויים במחלוקת שהוזמן בקיץ שעבר, ושנועד לעזור לחבר הנאמנים ולקהילה להיכנס בעובי הקורה בכל הקשור לסוגיות של תכנים מעין אלו במיזמי ויקימדיה, סוגיות שנדונו באריכות במסגרת הפנימית של המיזמים. הכנסתו של כלי כמו מסנן התמונות האישי הייתה אחת מההמלצות של דו"ח זה. הההחלטה לערוך משאל לקבלת תגובותיהם של העורכים לכלי הייתה החלטה של הקרן.

כיצד התוכנה תשפיע על קבלת ההחלטות במיזמי ויקימדיה?[edit]

היא לא תשפיע כלל. התוכנה לא קובעת אילו תכנים יופיעו באתרי ויקימדיה. קהילת ויקימדיה, בהתאם לנהלים ולהנחיות הנוכחיים תקבע זאת. תוכנת הסתרת התמונות האישית רק מאפשרת לקוראים ולמשתמשים אחרים לבחור את התוכן אותו יראו בדרך שמתאימה להעדפותיהם האישיות.

מדוע מוטמע המסנן במיזמי ויקימדיה?[edit]

המסנן מוטמע במיזמי ויקימדיה בכדי להרחיב את חופש הבחירה ושביעות הרצון של המשתמשים בהם. הציפיה היא כי הטמעתו תוביל לעליה בשימוש במיזמי הקרן ברחבי העולם. ככלי שמגדיל את חופש הבחירה של חלק מהגולשים, מבלי לפגוע בחופש הבחירה של אחרים, הוא מאפשר לנו לשרת את הקוראים והמשתמשים במיזמים ולהיענות להם באופן חיובי יותר.

האם מסנן התמונות האישי הוא סוג של צנזורה?[edit]

לא. המסנן משפיע רק על חווית המשתמש של האדם שבחר להפעיל אותו ורק באופן אותו הוא בחר. המסנן לא משפיע על אף משתמש אחר. כל התכנים במיזמי ויקימדיה זמינים לכל משתמש שמבקש לצפות בהם. שום תוכן אינו נמחק ממיזמי ויקימדיה באמצעות מסנן התמונות, גם לא עבור אלו שבחרו להפעיל אותו. תוכן נבחר בלבד מוסתר זמנית מהתצוגה של אלו שבחרו זאת.

מהו אופיין של השאלות במשאל?[edit]

עיצוב מסנן התמונות האישי נמצא בשלבים ראשוניים. את העבודה על פיתוחו עד כה ניתן לראות כאן. המסנן מבוסס על מספר עקרונות. בטרם נמשיך בעיצובו אנו מעוניינים לשמוע את דעתכם על חשיבותם היחסית של עקרונות אלו. משוב זה ידריך אותנו בהמשך הפיתוח, שגם בו תשותף הקהילה באופן מלא.