Image filter referendum/FAQ/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum skończyło się 30 sierpnia 2011. Głosy nie będą już przyjmowane.
Wyniki ogłoszono 3 września 2011.

Referendum ws. filtru grafik

Organizacja

To jest lista często zadawanych pytań z odpowiedziami. Własne pytania i inne dyskusje powinny znaleźć się na stronie Talk:Image filter referendum.

Co to jest osobisty filtr grafik?[edit]

Osobisty filtr grafik umożliwi zalogowanym i anonimowym użytkownikom łatwe ukrywanie grafik, których nie chcą oglądać na stronach Fundacji Wikimedia.

Jakie są zasady jego tworzenia?[edit]

  1. To jest opcjonalna funkcja. Domyślnie cała treść Wikimediów jest wyświetlana dla wszystkich użytkowników. Ta funkcja jest uruchamiania po wczytaniu całej treści, tylko po aktywowaniu jej przez użytkownika.
  2. To osobisty system. Decyzje, jakie podejmujesz, dotyczą tylko Twoich ustawień wyświetlania grafik.
  3. Grafiki nie mogą być usunięte przez tę funkcję, a jedynie ukryte. W równie prosty sposób można je w każdej chwili wyświetlić.
  4. Ta funkcja ma być kulturowo neutralna i uniwersalna.
  5. Podstawą jest zasada najmniejszego zaskoczenia.

Co to jest zasada najmniejszego zaskoczenia?[edit]

Zasada najmniejszego zaskoczenia mówi, że użytkownicy nie powinni nigdy być zaskoczeni pojawieniem się treści, których by nie oczekiwali na stronach Wikimediów. Po otwarciu artykułu o kolarstwie, nikt nie spodziewa się zobaczyć zdjęć nagich rowerzystów. Po otwarciu artykułu o węzłach lub sznurach, nikt nie spodziewa się zobaczyć fotografii sceny bondage'u – zabawy seksualnej polegającej na krępowaniu partnera. Funkcja ukrywania grafiki umożliwia użytkownikom podejmowanie indywidualnych decyzji, które zmniejszą prawdopodobieństwo takich przypadków.

Jak ta funkcja będzie działać?[edit]

Użytkownicy – zarówno zalogowani jak i anonimowi – będą mogli wybrać spośród wcześniej ustalonych kategorii rodzaje obrazów, które mają być dla niego ukryte na stronach Wikimediów. Mogą też ukryć poszczególne grafiki z tych kategorii, kiedy pierwszy raz na nie trafią. W każdej chwili mogą wycofać te decyzje. Grafiki wybrane do ukrycia wciąż będą mogły być obejrzane dzięki prostemu poleceniu.

Jakie grafiki będą możliwe do ukrycia?[edit]

Możliwe do ukrycia grafiki będą pogrupowane w kategorie. Społeczność ustali ich strukturę i ustali, które grafiki będą umieszczone w tych kategoriach.

Jaki jest powód powstania filtru preferencji grafik?[edit]

Rada Powiernicza Wikimediów w maju 2011 roku zleciła przygotowanie, we współpracy ze społecznością, i wprowadzenie tej funkcji we wszystkich projektach Fundacji Wikimedia. Była to część jej uchwały o kontrowersyjnej zawartości.

Ta uchwała była odpowiedzią na raport o kontrowersyjnej zawartości, opracowany w ubiegłym roku, by pomóc Radzie i społeczności uporać się z długo dyskutowanymi kwestiami związanymi z tą zawartością projektów Fundacji Wikimedia. Wprowadzenie takiej funkcji jak osobisty filtr grafik było jednym z zaleceń raportu. Decyzja o zbadaniu opinii edytorów na temat tej funkcji w drodze referendum, należała do Fundacji.

Jak ta funkcja wpłynie na sposób, w jaki podejmowane są decyzje wewnątrz projektów Fundacji Wikimedia?[edit]

Wcale nie wpłynie. Ta funkcja nie określa, jaka zawartość pojawia się na stronach Wikimediów. Określa to społeczność Wikimediów w oparciu o obecne zasady i zalecenia. Funkcja osobistego filtru grafik pozwoli tylko czytelnikom i innym użytkownikom oglądać zawartość w sposób, który odpowiada ich preferencjom.

Dlaczego to jest implementowane?[edit]

Ta funkcja jest implementowana, by zwiększyć wybór i poziom satysfakcji osób, które korzystają z projektów Fundacji Wikimedia. Spodziewamy się więc, że funkcja ta doprowadzi do zwiększenia częstości użytkowania tych projektów na świecie. Ponieważ zwiększa ona wybór pewnych ludzi, a nie ogranicza wyboru innych, pozwala nam służyć czytelnikom i innym użytkownikom w bardziej odpowiedni sposób.

Czy filtr preferencji grafik nie jest formą cenzury?[edit]

Nie. Ta funkcja wpłynie tylko na to, co ogląda osoba, która zdecydował się jej użyć i tylko tak, jak sama tego chciała. Nie wpływa na innych użytkowników. Cała zawartość Wikimediów jest zawsze dostępna dla każdego użytkownika, który chce ją zobaczyć. Żadna zawartość nie jest przez tę funkcję usuwana z projektów Fundacji Wikimedia, nawet dla tych, którzy ją uruchomili. Wybrana zawartość jest jedynie tymczasowo ukryta.

Jakiego rodzaju pytania są zadawane w tym referendum?[edit]

Projektowanie osobistego filtru grafik jest na wczesnym etapie. Ze efektami wstępnych prac nad tą funkcją można zapoznać się na stronie mw:Personal image filter. Przyjęte zostały pewne ramy jej rozwoju. Zanim pójdziemy dalej, chcemy uzyskać lepszy pogląd na względną istotność wybranych celów. Ta informacja zwrotna pokieruje dalszym rozwojem, który nastąpi z pełnym udziałem społeczności.