Jump to content

Image filter referendum/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum skończyło się 30 sierpnia 2011. Głosy nie będą już przyjmowane.
Wyniki ogłoszono 3 września 2011.

Referendum ws. filtru grafik

Organizacja

Fundacja Wikimedia postanowiła przeprowadzić referendum, którego celem jest zebranie opinii społeczności i informacji niezbędnych do wdrożenia osobistego filtru grafik, który pozwoliłby poszczególnym użytkownikom na zablokowanie wyświetlania wybranych plików graficznych, ale wyłącznie dla swojego konta użytkownika. Wprowadzenie takiego mechanizmu zostało zlecone przez Radę Powierniczą Wikimediów w maju 2011 roku.

Referendum rozpoczęło się 15 sierpnia 2011 i potrwa do 30 sierpnia 2011. Głosowanie jest prowadzone na serwerach organizacji Software in the Public Interest (SPI). Więcej informacji na temat przedmiotu referendum i jego organizacji można znaleźć na niniejszych stronach.

Przedmiot referendum[edit]

Rada Powiernicza poleciła Fundacji Wikimedia przygotowanie i wprowadzenie mechanizmu technicznego umożliwiającego użytkownikom projektów Wikimedia łatwe ukrywanie grafik, których nie chcą oglądać, zarówno w momencie natrafienia na konkretną grafikę, jak i poprzez wyłączenie, w ustawieniach filtra, określonej kategorii plików. Mechanizm ma umożliwiać spersonalizowanie ustawień poprzez prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Twórcy mechanizmu chcą również ułatwić współpracę ze strony edytorów.

Funkcja osobistego filtru grafik będzie uruchomiona we wszystkich projektach Fundacji Wikimedia. W swym założeniu ma być neutralna kulturowo i umożliwiać ukrycie jedynie grafik wybranych przez samego użytkownika. Nie będzie trwale usuwać żadnych treści, a jedynie ukrywać je na żądanie.

Przyjęte zostały pewne ramy rozwoju tej funkcji, niezbędne jednak będzie wypracowanie kompromisu względem niektórych rozwiązań. Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy i prosimy, byś poprzez wyrażenie swojej opinii w referendum przyczynił/-a się do wypracowania kompromisu w kluczowych kwestiach.

Uzasadnienie proponowanych zmian[edit]

W zaleceniach (punkty 7. i 9.) z raportu Roberta Harrisa, przygotowanego w roku 2010 na zlecenie Fundacji, została sformułowana potrzeba stworzenia mechanizmu, który pozwoliłby czytelnikom na ukrycie grafik, uznawanych przez nich za kontrowersyjne.

Istnieje kilka przesłanek dla wprowadzenia takiej funkcji. Ilustracje o tematyce związanej z seksualnością i przemocą są nieodzowną składową treści zawartych w projektach Fundacji Wikimedia, by mogły one wypełniać założenia otwartych i darmowych źródeł informacji o charakterze edukacyjnym. Jednakże obrazy tego rodzaju, przede wszystkim te przedstawiające strefy intymne lub czynności seksualne, masowe groby czy okaleczone ludzkie ciała, stanowią z pewnością naruszenie wrażliwości części czytelników, w szczególności dzieci i tych osób, które natrafiły na nie przypadkowo. Zadaniem osobistego filtru grafik będzie ograniczenie możliwości przypadkowego natrafienia na wstrząsające ilustracje, poza sytuacją świadomie podjętej decyzji o ich wyświetleniu. Często – w społeczności Wikimediów – określa się takie rozwiązania mianem „zasady najmniejszego zaskakiwania” (ang. principle of least astonishment lub least surprise).

Z drugiej jednak strony uważamy, że możliwość podjęcia takiej decyzji powinna raczej opóźniać, niż zupełnie zapobiegać kontaktowi z obrazami prezentującymi te aspekty ludzkiego życia. Dostęp do informacji zawartych na stronach projektów Fundacji Wikimedia powinien zostać ograniczony tylko w zakresie koniecznym do spełnienia naszego obowiązku służby i poszanowania względem wszystkich odbiorców tych projektów. Przesłonięcie raczej niż zupełne ukrycie tych treści będzie służyć dobremu wypełnianiu tych obowiązków.

Jak będzie wyglądać filtr grafik[edit]

Szczegółowe rozwiązania techniczne nie są jeszcze gotowe. Przygotowywany został wstępny projekt oraz makieta interfejsu użytkownika. Zostaną one wkrótce dopracowane i dostosowane zgodnie z ostatecznymi zaleceniami, jakie wynikną z woli społeczności wyrażonej w referendum. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że ostateczny produkt nie będzie bardzo odbiegał od tego, co zostało przygotowane we wstępnym projekcie. Przewiduje on trzy sposoby, w jakie czytelnicy będą mogli uzyskać dostęp do ustawień filtra: z menu nawigacyjnego, poprzez przycisk znajdujący się pod wyświetloną grafiką lub przycisk znajdujący się w ramce zablokowanej grafiki. Poniżej zostały przedstawione ilustracje, w jaki sposób ustawienie filtra będzie wyglądać z perspektywy niezalogowanego użytkownika.

O co będziemy pytać[edit]

W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowany sprzeciw, 5 – nastawienie neutralne, a 10 – zdecydowane poparcie, opisz, czy zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:

 • Jest ważne, aby projekty Wikimediów udostępniły tę funkcję czytelnikom.
 • Jest ważne, aby funkcja ta była dostępna dla zalogowanych i niezalogowanych użytkowników.
 • Jest ważne, aby ukrywanie było odwracalne: czytelnicy powinni być wspierani, jeśli zdecydują się zmienić zdanie.
 • Jest ważne, aby użytkownicy mogli zgłosić lub oznaczyć grafiki, które uważają za kontrowersyjne, a które nie zostały jeszcze oznaczone jako takie.
 • Jest ważne, aby funkcja pozwalała czytelnikom szybko i łatwo wybrać, jakie typy obrazów chcą zablokować (np. 5-10 kategorii), tak by użytkownicy mogli ukryć np. grafiki o tematyce związanej z seksualnością, a nie przedstawienia przemocy.
 • Jest ważne, funkcja była kulturowo neutralna: na tyle, na ile to możliwe, powinna odzwierciedlać globalny wielokulturowy punkt widzenia na to, które grafiki mogą być kontrowersyjne.

Możesz także wybrać „?”, jeśli czujesz, że nie masz wystarczająco wiele informacji, by odpowiedzieć.

Zasady[edit]

Kto jest uprawniony do głosowania[edit]

Edytorzy

Głos można oddać z konta zarejestrowanego w którymkolwiek z projektów Fundacji Wikimedia (możesz zagłosować tylko raz). Uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu są edytorzy, którzy:

 • nie są zablokowani w więcej niż jednym projekcie;
 • nie są zablokowani w projekcie, z którego stron zamierzają głosować;
 • używają danego konta przede wszystkim do edycji ręcznych, a nie do zautomatyzowanych zadań dla bota;
 • wykonali co najmniej 10 edycji przed 1 sierpnia 2011 roku, w którymkolwiek z projektów Fundacji Wikimedia (edycje wykonane w więcej niż jednym projekcie są sumowane, jeżeli zostały wykonane z kont połączonych w ramach jednego konta uniwersalnego).

Jak oddać głos[edit]

Jeżeli spełniasz podane wyżej warunki:

 1. Zapoznaj się uważnie z przedstawionymi propozycjami.
 2. Zaloguj się w projekcie, z którego zamierzasz oddać swój głos. Przejdź na stronę specjalną Special:SecurePoll/vote/230. Jeżeli na przykład jesteś najbardziej aktywny w polskojęzycznej edycji Wikipedii, adres tej strony będzie wyglądał następująco: pl.wikipedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/230.
 3. Kliknij przycisk „Przejdź do serwera obsługującego głosowanie”. Zostaniesz przekierowany na strony SPI, gdzie będziesz mógł oddać swój głos (Uwaga! Głosowanie nie wymaga logowania się na stronie SPI).
 4. Postępuj według wskazówek tam podanych.

Przed wejściem na stronę głosowania upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa ma włączoną obsługę ciasteczek oraz, że akceptuje ciasteczka pochodzące z innych stron niż odwiedzane. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy z rejestracją Twojego głosu. Jeśli pojawi się komunikat: „Niestety nie ma Cię na wstępnie przygotowanej liście użytkowników uprawnionych do głosowania w tych wyborach” (ang. Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election), będzie to oznaczało, że nie jesteś uprawniony do głosowania w danym projekcie. Przejdź na stronę specjalną Special:SecurePoll/vote/230 na swojej domowej wiki (możesz ją tam znaleźć wpisując tytuł strony w polu wyszukiwarki, znajdującej się po prawej stronie, u góry ekranu).

Możesz wrócić do strony głosowania później i zmienić szczegóły swojego wyboru.

Organizacja referendum[edit]

Kalendarium[edit]

 • 2011-06-30: ogłoszenie referendum; wstępne tłumaczenie stron;
 • 2011-07-25: ogłoszenie szczegółów referendum; główna faza pracy nad tłumaczeniami;
 • 2011-08-08: planowany termin zakończenia przygotowań;
 • 2011-08-15: rozpoczęcie głosowania;
 • 2011-08-30: zakończenie głosowania; rozpoczęcie procesu weryfikacji i liczenia głosów;
 • 2011-09-01: planowany termin ogłoszenia wyników.

Tłumaczenia[edit]

Aby wyniki głosowania były jak najbardziej reprezentatywne dla całego przekroju społeczności Wikimediów, niezwykle ważne jest by treść stron informacyjnych była dostępna w jak największej liczbie języków. Jeżeli chcesz pomóc w tłumaczeniu stron referendum przejdź na stronę tłumaczeń. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc!