விக்கிமூலம்:இந்திய அளவிலான மெய்ப்புப் போட்டி 2/விதிகள்

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Indic Wikisource Proofreadthon 2020/Rules and the translation is 8% complete.
Indic Wikisource Proofreadthon 2020


விதிகள்

 1. போட்டி நடைபெறும் காலம்: நவம்பர் 1,2020 முதல் நவம்பர் 15, 2020
 2. இந்தக் காலகட்டத்திற்கு இடையிலான தொகுப்புகள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
 3. கொடுக்கப்பட்ட நூல்களை மட்டுமே மெய்ப்பு பார்க்க வேண்டும்.
 4. ஒரு பக்கத்தினை மெய்ப்பு பார்ப்பதற்கு 3 மதிப்பெண்களும் சரிபார்க்க 1 மதிப்பெண்ணும் வழங்கப்படும்.
 5. மெய்ப்பு பார்க்காமல் சேமிக்கப்படும் பக்கத்திற்கு 0 மதிப்பெண் வழங்கப்படும்.
 6. எழுத்துக்கள் இல்லா பக்கங்கள், பிரச்சினையுள்ள பக்கங்களுக்கு 0 மதிப்பெண் வழங்கப்படும்.
 7. சிக்கலான பக்கங்களாக கருதப்பட்டால்:
  1. போட்டியின் முடிவு காலம் வரையிலும் அவர் சரிசெய்யப்படாத பட்சத்தில் அதற்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படாது.
  2. If the problem is solved before the end of the contest (allowing the page to be marked proofread), then the three (3) points earned will be split between contributors to the page.
 8. வார்த்தைகள் இல்லா பக்கங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடையாது.
 9. bots பயன்படுத்தக் கூடாது.
 10. பயனர் ஒருவர் ஏதேனும் மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாக விக்கிமூல சமூகத்தினால் கண்டறியப்பட்டால் அவர்களது மதிப்பெண் ரத்து செய்யப்படும்.
 11. பின்வரும் நடவடிக்கைகளில் பயனர் ஒருவர் ஈடுபட்டால் இருமுறை எச்சரிக்கை செய்யப்படுவார். மூன்று அல்லது மூன்று முறைகளுக்கு மேல் செய்தால் அவர் இந்த தொடர் தொகுப்பில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்படுவார்.
  • பக்கத்தினை மெய்ப்பு பார்க்காமல் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டதாக செய்தல்.
  • முழுமையாக சரிபார்க்காமல் சரிபார்க்கப்பட்டது என செய்தல்.-
  • நீங்கள் மெய்ப்பு பார்த்த பக்கத்தினை/நீங்களே சரிபார்ப்பது. ;
  • தானியங்கி பயன்படுத்துவது.
  • வெறுமன திருத்த எண்ணிக்கையினை உயர்த்துவதற்காக செயல்படுதல்.
 12. ஒரு பக்கம் சில குறைகளுடன் (எழுத்துப் பிழைகளுடன்) (assigned as மெய்ப்பு /சரிபார்க்கப்பட்டு ) சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருந்தால் பின்வரும் நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும்.
  • ஒரு சில பிழைகளோடு இருக்கும் பக்கத்தினை அந்தப் பயனர் சரி செய்வார் எனும் பட்சத்தில் நடுவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நடுவர்கள் தெரிவித்த 1 நாள் பிறகும் அந்தப் பயனர் அதனை சரிசெய்யவில்லை எனில் மெய்ப்பு பார்த்த பக்கத்திற்கு -3 மற்றும் சரிபார்த்த பக்கத்திற்கு -1 (நெகட்டிவ் மதிப்பெண்களும்) வழங்கப்படும்.
 13. நடுவர்/ஒருங்கிணைப்பாளரின் முடிவே இறுதியானது. இதில் வாதங்களுக்கு இடமில்லை.

Scoring system

During the contest, people can help proofread and validate book pages on Wikisources. For each page, either proofread or validated, a participant gains points. At the end of the contest, a prize is awarded to the Wikisourceror with the most points. Second and third-place prizes are awarded with a random drawing from all the remaining contestants: each point that gained during the contest is like a lottery ticket, so that the more points one has gained during the contest (that is, the more pages one have proofread or validated), the more chances one has to win.

There are three components to the score:

1) the total number of points;

2) the total number of validations performed; and

3) the total number of constructive contributions of all sorts.

Scoring system
Legend Action taken Points Validations[1] Contributions
From any status to Proofread: 3 points 0 1
From Proofread to Validated: 1 point[1] 1 1
If a Validated page is demoted:
-1 point[1] -1 -1
If a Proofread page is demoted:
-3 point 0 -1
Problematic page 0 point
Page without text 0 point
Unproofread page

How

General

The proofreading texts section lists the texts that are being used for this contest. Each bold title links to an "index page" which is the central page for proofreading of any work on this project. On that index page will be a list of pages: a list of page numbers under the heading "Pages". Each page number will link to a page that needs to be proofread. They are colour-coded to show how far along they are. In the end, every page needs to be fully proofread and validated (green) or have no text on it (grey).

Users will be scored on each page they proofread during the competition.

Proofreading

Proofreading on Wikisource involves two people per page. The first person proofreads the page; the second checks it. There is a traffic light system to show how complete a page is at the moment.

Proofreading means making the text in the editable text box match the text in the page scan as much as possible. The most important part is making sure that the text is the same but formatting should be matched wherever possible too. When the first person has finished a page, they should save it with the Proofread status (yellow). If they want to save the page at any point before finishing it, they should save it with the Not Proofread status (red).

When a page is proofread, someone else (and it needs to be someone else) should check the page to make sure that it does match the original page scan. If it does, this second person should save it with the Validated status (green). They are allowed to make changes to fix any problems they find while they are doing so.

As with any traffic light, there are also blue and grey statuses. If the first person finds something they cannot do (eg. an illustration they can't include, some unusual characters they can't type, etc), they should save it with the Problematic status (blue). If the page is blank, it doesn't need to be proofread and can just be saved with the Without Text status (grey).

Other points

 • If you are new to Wikisource, it might help to check out the Help pages, especially Beginner's guide to proofreading and subsequent pages.
 • Handling the split between pages can be tricky. The computer assumes that the first word on the next page follows the last word on the current page. When this isn't true, the user needs to show the computer what to do:
  • If a word is split between pages, uses the {{hyphenated word start}} and {{hyphenated word end}} templates (or their shortcuts: {{hws}} and {{hwe}}). For example, at the end of the first page write {{hyphenated word start|bad|badger}} and at the start of the second page write {{hyphenated word end|ger|badger}}.
  • If the end of a page is also the end of a paragraph, add {{nop}} to the end of the page to tell the computer to start a new paragraph.
 • The index talk page might have specific information about proofreading or other issues affecting a specific work.

Guidelines for administrators/reviewers

 • Administrators/reviewers should check proofread pages as much as possible. They should behave with wiki-etiquette and should assume good faith to new Wikisource users.
 • If any user hasn't proofread any page with community proofread standard as per respective community, the administrator/reviewer should notify the user about his/her mistakes. The user will then have 24 hours to rectify his/her mistakes.
 • If the user did not rectify his/her mistakes after 24 hours, the administrator/reviewer may revert that page. It is the decision of the administrator/reviewer whether to revert the pages OR validate the pages (in the event of minor spelling mistakes or layout issues). Try to ignore the user's minor mistakes and notify them about the same on the user's talk page. If the user deliberately makes the same minor mistakes repetitively, you may revert these as per the rules above.
 • Administrators/reviewers have the right to revert pages, proceeding as per rules 13 & 14 above. Before reverting, the administrator/reviewer should notify the proofreading/validating user about his/her mistakes. The user will have 24 hours to rectify his/her mistakes.
 • If any user repeats the same mistakes, the user may be disqualified from this proofreadthon.
 • If it becomes necessary, cheating or other misbehavior will be assessed by the Wikisource community. Users judged to be cheating in either the letter or the spirit of this contest may have their score annulled.
 • Follow the rules as described in the 'Rules' section above.
 • Administrators/reviewers should check the copyright status of books before allowing them to be proofread. The book should be appropriately tagged based on the below chart:
Scan book placement as per Copyright Act 1957
Author death Publication License Commons Local Wikisource Remarks
<1924 <1924 {{PD-old-100-1923}} YesY NA
<1929 <1929 {{PD-old-80-1923}} YesY NA
<1929 1929-1940 {{PD-India-URAA}} YesY NA
<1929 1941-1964 {{PD-India}} NoN YesY
1929-1940 <1929 {{PD-old-70-1923}} YesY NA
1929-1940 1929-1940 {{PD-India-URAA}} YesY NA
1929-1940 1941-1964 {{PD-India}} NoN YesY
1941-1964 <1929 {{PD-1923}}; {{PD-India}} YesY NA
1941-1964 1929-1940 {{PD-India}} NoN YesY
1941-1964 1941-1964 {{PD-India}} NoN YesY
Anonymous work <1929 {{PD-US}}; {{PD-India}} YesY NA
Anonymous work 1929-1940 {{PD-India-URAA}} YesY NA
Anonymous work 1941-1964 {{PD-India}} NoN YesY
<1924 reprint>1964 {{PD-India}} YesY NA
Any Time >1964 Copyrighted NoN NoN
>1964 Any Time Copyrighted NoN NoN

FAQ

 • How the admin/reviewer has been selected?
 • Preferably self-nomination accepted. According to experience, any Wikisource active user may add their names at the Administrator/reviewer section.
 • Could admin/reviewers participate in this proofreadthon?
 • Yes.Administrator/reviewer may joint as a participants.
 • Who can participate this Proofreadthon?
 • Anyone may join as participants.


Please feel free to ask the question(s) on the talk page.

Notes

 1. a b c Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Bengali