Kaikesta ei tarvitse äänestää

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(English) This is an essay. It expresses the opinions and ideas of some Wikimedians but may not have wide support. This is not policy on Meta, but it may be a policy or guideline on other Wikimedia projects. Feel free to update this page as needed, or use the discussion page to propose major changes.
Translate

(+/-)

Muilla kielillä: English (en) | suomi (fi) | 日本語 (ja) | فارسی (fa)

Muita esseitä Kaikesta ei tarvitse äänestää


Wikimedian hankkeiden toiminta perustuu yhteisymmärrykseen, eikä niitä näin ollen voida pitää äänestykseen perustuvina "demokratioina". Tästä syystä jotkut suosittelevat välttämään äänestämistä aina kun mahdollista. Yleisesti ottaen ainoastaan pitkään kestäneet kiistat pitäisi ratkaista äänestämällä. Silloinkin, kun äänestämiseen turvaudutaan, osanottajien pitäisi ymmärtää, että äänestämineen ei luo yhteisymmärrystä. Parhaimmillaankin se ainoastaan osoittaa kuinka lähellä yksimielisyyttä osallistujat kyseisessä asiassa ovat.

Miksi kaikesta ei kannata äänestää?[edit]

Kuuluu wikin kaltaisen avoimen virtuaaliympäristön ominaisuuksiin, että emme tiedä paljoakaan monista ihmisistä joiden kanssa olemme tekemisissä. Uusia henkilöllisyyksiä on mahdollista luoda muutamassa sekunnissa, ja esimerkiksi ulkoiselle verkkosivulle kirjoittamisen tai yksityisen kampanjoinnin avulla voidaan koota satoja tietyn agendan omaavia ihmisiä äänestämään. Esimerkiksi jos kiista koskee tiettyä (positiivista) väitettä fi:-artikkelissa, olisi mahdollista mennä fanisivuston foorumille ja pyytää kaikkia rekisteröimään tunnus ja äänestämään väitteen säilyttämisen puolesta. Tällainen mahdollisuus tekee äänestystulosten tulkitsemisen automatisoinnin mahdottomaksi; mikä tahansa äänestysprosessin tulos on tarkastettava tarkoin sovittujen sääntöjen puitteissa.

Joissain tapauksissa joissa päätöksen voi panna toimeen vain tietyillä erityisoikeuksilla varustettu käyttäjä (esimerkiksi ylläpitäjä tai byrokraatti), on annettu näillä oikeuksilla varustettujen käyttäjien tehtäväksi myös tarkastaa ja tulkita äänestyksen tulos. Näiden yhteisön edustajien pääasiallinen tehtävä on kuitenkin vain tarkastaa, noudattiko päätöksenteko sovittua prosessia, ja esimerkiksi poistaa tai punnita sukkanukkejen ja liian uusien käyttäjien äänet. Heidän annetaan tiettyjen rajojen puitteissa tulkita yhteisön mielipidettä, mutta heidän roolinsa ei ole määrittää mikä on totuus.

Jatkuva muutos kuuluu myös wikihankkeen luonteeseen, ja näin ollen on tärkeää että olemassa tapa kyseenalaistaa tehdyt päätökset, oli ne sitten tehty äänestämällä tai yhteisymmärrykseen perustuen. Äänestyksen ei käytännössä koskaan pitäisi olla "sitova" siinä mielessä että kerran tehtyä päätöstä ei myöhemmin saa tarpeen tullen peruttua.

Artikkeleista ja käytännöistä äänestäminen[edit]

Sekä äänestyksen kannattajat että vastustajat ovat yhtä mieltä siitä, että artikkelien neutraaliutta ja tarkistettavuutta koskevia asioita ei pitäisi ratkaista enemmistöäänestyksellä (tosin äänestystä voidaan käyttää viimeisenä vaihtoehtona pitkissä kiistoissa joiden ratkaiseminen muilla keinoilla ei onnistu). Esimerkiksi äänestys siitä, onko jokin arikkeli neutraali, kertoo hyvin vähän tosiasioista ja enemmän ihmisten tuntemuksista ja mielipiteistä. Tämän takia esimerkiksi suomenkielisen Wikipedian käytännössä yksiselitteisesti sanotaan, ettei Wikipedia ole byrokraattinen tai demokraattinen kokeilu. Erityisen tärkeässä roolissa yhteisymmärrys on uusien käytäntöjen kehittämisessä.

Äänestäminen on yksinkertaistettu tapa löytää yhteisymmärrys joka usein sivuuttaa mahdollisuuden kompromisseihin. Itse asiassa joidenkin mielestä äänestyksen pitäminen on sama kuin myöntäisi, ettei koskaan tule pääsemään yhteisymmärrykseen toisen osapuolen kanssa. Äänestys, jonka vaihtoehdot eivät ole tarkkaan harkittuja tai jonka toimeenpanolla ei ole yleistä hyväksyntää, on yleensä ottaen hyvin ongelmallinen päätöksentekokeino.

Aiheesta muualla[edit]