Licensing update/Timeline/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Съкращение:
LU/TI
Актуализация на лиценза
Този шаблон може да се:
прегледа
 · обсъди · редактира

Предложение за график за гласуването и евентуалното влизане в сила на актуализацията на лиценза. Датите са ориентировъчни.

Дата Събитие
22 март 2009 Всички уики страници по темата са завършени.

Текст за Централизираното известие се публикува за превод.
Започват настройки на софтуера за гласуване и автентикация.

23 март 2009 Започват преводите на ключовите страници и Централизираното известие.
7 април 2009 Преводите приключват, както и настройките на софтуера за гласуване и автентикация.
12 април 2009 Гласуването се обявява чрез Централизираното известие и започва.
3 май 2009 Край на гласуването. Започва броенето на гласовете.
10 май 2009 Резултатът се обявява от Комитета по актуализация на лиценза пред Борда на Фондация Уикимедия.

След този момент Бордът на Фондация Уикимедия ще:

  • помоли Комитета по актуализация на лиценза да обяви публично резултатите,
  • оповести своето собствено решение относно актуализацията на лиценза.

В случай на утвърдително решение от страна на Борда:

Дата Събитие
18 май 2009 Обявяват се преработените авторскоправни условия на сайта.
22 май 2009 След евентуални заключителни уточнения, във всички уикита се публикуват авторскоправните условия на сайта на английски език и се обявяват насоките за техния превод.