Licensing update/Vote-header/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translators: When updating the vote header, please also update its status at Licensing update/Header tracking so the updated content will be properly copied to the vote server.
Hội đồng Quản trị của Wikimedia Foundation mời cộng đồng Wikimedia bỏ phiếu cho đề xuất về việc thay đổi giấy phép cho nội dung Wikimedia để nó được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự (CC-BY-SA), trong khi vẫn duy trì cấp phép kép chung với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL). Hội đồng đã đánh giá các lựa chọn thay đổi giấy phép có thể xảy ra cho nội dung Wikimedia, và tin rằng đề xuất này là lộ trình tốt nhất hiện có để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là thu thập, phát triển và phổ biến những nội dung mang tính giáo dục, cho phép mọi người khắp mọi nơi có thể truy cập hoàn toàn miễn phí, vĩnh viễn.

Cụ thể, đề xuất của Wikimedia Foundation là sửa đổi các điều khoản cấp phép bản quyền và điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả các dự án như sau:

  1. làm cho tất cả những nội dung hiện đang được phân phối theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (có kèm điều khoản “phiên bản mới hơn”) cũng đồng thời phân phối theo CC-BY-SA 3.0, như đã được cho phép tường minh trong phiên bản GFDL mới nhất;
  2. bắt buộc các sửa đổi mới từ cộng đồng cũng phải được cấp phép kép theo cách này, trừ nội dung từ bên thứ ba có thể chỉ tuân theo CC-BY-SA;
  3. thông báo cho những người muốn tái sử dụng rằng những nội dung hàm chứa những thông tin được nhập vào dự án chỉ với giấy phép CC-BY-SA sẽ không thể được sử dụng theo GFDL.

Để nhất quán với các quy định và thực tế đã có, và để nhất quán với mô hình giấy phép CC-BY-SA, những tác giả và biên tập viên cũng bắt buộc phải cho phép người tái sử dụng ghi công mình; ở mức tối thiểu, điều này sẽ được thực hiện nhờ một siêu liên kết hoặc URL đến bài viết mà họ có đóng góp vào.

Để biết thêm chi tiết và các thứ tiếng khác về điều khoản dịch mới đang được đề xuất, mời xem Cập nhật Giấy phép.

Để có câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp, mời xem Câu hỏi thường gặp.

Hội đồng Quản trị sẽ ra quyết định cuối cùng về đề xuất này sau khi xem xét kết quả của cuộc bỏ phiếu. Phải có ít nhất 50% số phiếu bầu đồng ý với sự thay đổi thì mới có thể thực hiện thay đổi. Nếu có ít hơn 50% số phiếu ủng hộ thay đổi, Hội đồng sẽ xem xét các phương án thay thế và tham vấn cộng đồng kỹ lưỡng hơn.