Licensing update/Vote-specs/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Cập nhật giấy phép
This box: view · talk · edit

Điều kiện để được bỏ phiếu:

 • Tư cách bỏ phiếu:
  • Phải thực hiện ít nhất 25 sửa đổi trước ngày 15 tháng 3 năm 2009
  • Không phải là bot
  • Đang không bị cấm
 • Có thể bỏ phiếu với nội dung:
  • Vâng, tôi đồng ý với sự thay đổi này
  • Không, tôi phản đối sự thay đổi này
  • Tôi không có ý kiến gì về sự thay đổi này
 • Kết quả có/không mới được tính trong kết quả cuối cùng; các phiếu bầu trung lập không được tính, nhưng chúng vẫn được kiểm để đếm số lượng

Giao diện bỏ phiếu:

Tổ chức bỏ phiếu:

 • Thông báo tại CentralNotice tại tất cả các wiki ở tất cả ngôn ngữ
 • Do SPI quản trị, chạy trên máy chủ của họ
 • Đại diện quản trị là Michael Schultheiss
 • Cuộc bỏ phiếu sẽ do ủy ban cập nhật giấy phép kiểm