List of Wikipedias/ne

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

यस पृष्ठले सबै ३०९ वटा भाषाहरूको विकिपिडियालाई समावेश गरेको छ जसलाई विकिमिडिया कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको हो। यस सूचीमा १० वटा विकिपिडियाहरू समावेश छन् जुन बन्द गरिएको थियो र विकिमिडिया कोक्रोमा थप विकासको लागि सारिएको थियो। त्यसैले हालको २९९ सक्रिय विकिपिडियाहरू रहेका छन्। अन्य भाषाहरूमा सामग्री विकिमिडिया क्रोकोमा विकसित भइरहेका छन्। मापदण्ड पूरा गर्ने भाषाहरूले एक छुट्टै भाषाको विकिपिडिया सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ।

सबै २९९ वटा भाषा विकिपिडियाहरूलाई लेख गणना अनुसार राखिएको छ। तालिकामा प्रत्येक नाम अङ्ग्रेजीमा (अङ्ग्रेजी विकिपिडिया भाषा प्रविष्टिसँग जोडिएको) तथा स्थानीय नाम र त्यस भाषामा (सम्बन्धित भाषाको विकिपिडियाको लेखसँग जोडिएको) दिइएको छ। यो प्रत्येक विकिको निम्ति त्यसको युआरएलमा प्रयोग भएको भाषा कूट र त्यसको अन्तर्विकि सूत्र र त्यसको स्थानीय मुख्य पृष्ठसओग जोडिएको छ। साथै लेख, सम्पादन, प्रबन्धक, प्रयोगकर्ता र चित्रहरूको आँकडा पनि यसमा प्रदर्शित छ।

पुनश्च: केवल एक निम्नाङ्कित सूत्र जोड्नाले मात्र कुनै विकि अस्तित्वमा आउनेछैन। कुनै नयाँ भाषामा विकिपिडिया आरम्भ गर्ने जानकारीको निम्ति भाषा सुझाव नीति हेर्नुहोस् (वर्तमानमा विकिपिडियाका स्वेच्छापूर्वक कार्यरत स्वयंसेवक र विकासकर्ता कार्य गर्नमा तल्लीन छन्। तपाईको धैर्य प्रशंसनीय छ।)

यदि कुनै विकि सक्रिय छ र यहाँ सूचीबद्ध गरिएको छैन भने कृपया यसको सूचना यहाँ दिनुहोस् यस लेखको वार्ता पृष्ठ। यसको साथ-साथै एक सूत्र सबै प्रासङ्गिक विकिपिडिया पृष्ठहरूमा पनि दिनुहोस्, र विकिपिडिया-एल डाँक सूची, र विकिमिडिया समाचारमा यसको उद्घोषण गरेर यसलाई बढाउनमा सहायता गर्नुहोस्।

तल मुख्य लेख गणना तालिकाको सूचना सम्पादकहरूद्वारा नियमित रूपले अध्यावधिक गरिन्छ (स्वचालित डाटा एकत्रीकरणको उपयोग गरेर विशेष:प्रत्येक विकीका आँकडा), यसको लागि निजी प्रविष्टिहरूमा गरिएको सम्पादन धेरै समयसम्म देखिनेछैनन्, र यसकारण सामान्यतया यिनको आवश्यकता पर्दैन। अध्यावधिक नगरिएका आँकडाहरूका अतिरिक्त यदि कुनै विकिपिडियामा केहि गडबड भए यसको सूचना वार्ता पृष्ठमा दिनुहोस्।


यो पनि हेर्नुहोस्:

जानकारी[edit]

  • "कुल" स्तम्भको तल त्यस विकिपिडियामा लेखिएका सबै पृष्ठहरुको सङ्ख्या उल्लेख छ, लेख (प्रत्येक विकिको आधिकारिक लेख गणना) र गैर-लेख (प्रयोगकर्ता पृष्ठ, चित्र, वार्ता पृष्ठ, "परियोजना" पृष्ठ, श्रेणीहरू, र ढाँचाहरू)।
  • "सक्रिय प्रयोगकर्ता" विगतको ३० दिनसम्ममा १ सम्पादन गर्ने सक्रिय प्रयोगकर्ता मानिन्छन्।
  • "फाइलहरू"ले स्थानीय रूपमा उर्ध्वभरण गरिएका फाइलहरूलाई जनाउँछ।
  • "गहिराई" स्तम्भलाई ([सम्पादन/लेखहरू] × [गैर-लेख/लेखहरू] × [१ − ठुटो-अनुपात] ) यसरी परिभाषित गरिन्छ। यसले सामान्य रूपमा उक्त विकिपिडियाको गुणस्तरलाई र लेख अद्यावधिक समयलाई दर्शाउँदछ।

सबै विकिपिडियाहरू लेखहरूको सङ्ख्यानुसार क्रमबद्ध छन्[edit]

तलको तालिकामा आरम्भ भइसकेको विकिपिडियाहरूको सूची दिइएको छ। यस तालिकाले बन्द भएको तर डोमेल अझै उपलब्ध भएको विकिपिडियाहरूलाई पनि समावेश गरेको छ।

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ता सक्रिय प्रयोगकर्ता चित्र गहिराई


  • ९ असार २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय) मा अद्यावधिक गरिएको।

१०,००,०००+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
English English en ६,१०६,४८९ ५०,६५६,२५७ ९५९,२७८,९१६ १,१४१ ३९,३३६,०९४ १४०,२८२ ८८७,६०४ १००८
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb ५,३७८,५२८ ९,७४५,३५१ २९,५६६,८८८ ६९,६७९ १७५
Swedish Svenska sv ३,७३०,४५९ ७,७८७,७४८ ४७,७६९,०६७ ६१ ७३४,४०२ २,४५६
German Deutsch de २,४४७,३४६ ६,८३६,०९७ १९९,८२३,७९४ १९२ ३,४९४,८२४ १९,८४६ १२८,९०७ ९४
French Français fr २,२२९,६२९ १०,८२८,८३४ १७१,७९०,४०० १५७ ३,८२८,३१७ २०,८२१ ६१,४६२ २३६
Dutch Nederlands nl २,०१९,८१६ ४,२३०,६६७ ५६,४४३,३१६ ३६ १,०८०,८२६ ४,२९१ २१ १६
Russian Русский ru १,६३७,२४१ ६,२४५,७६० १०७,५०५,९०७ ८३ २,७८६,१९४ १२,०५६ २२६,५२४ १३६
Italian Italiano it १,६१५,८५० ६,६९१,७७२ ११३,५५४,७१० ११० १,९९७,६३१ ९,३८३ १४१,८३१ १६७
Spanish Español es १,६०७,०७४ ७,०८६,२९५ १२६,७००,४४१ ६७ ५,८८०,८९४ १९,१२३ २०८
१० Polish Polski pl १,४१६,७९३ ३,२२६,८६१ ५९,९५७,५७० १०३ १,०४२,५३८ ५,०२० २७१ ३०
११ Waray-Waray Winaray war १,२६४,२८९ २,८७८,७९६ ६,२१२,१८७ ४५,२८० ८१ ४२
१२ Vietnamese Tiếng Việt vi १,२४८,३४९ १९,०८४,५७८ ६२,५३८,४४४ २१ ७४८,६३४ २,४३९ २७,७९७ --
१३ Japanese 日本語 ja १,२१३,३७७ ३,५९६,६३३ ७७,९३१,१८८ ४० १,६५४,४६० १५,४३३ ८६,१८९ ८४
१४ Chinese 中文 zh १,१२५,३४८ ६,२३३,६७४ ५९,९२६,६१६ ७९ २,९६१,८५५ ८,९३३ ५३,५७२ १९८
१५ Arabic العربية ar १,०४९,१६७ ६,६६९,७२० ४८,२७८,४८३ २५ १,८८५,८५९ ६,६३९ ३५,५९० २०८
१६ Portuguese Português pt १,०३६,७९५ ५,०१५,०३७ ५८,३९५,४६१ ७५ २,४२६,७०७ ६,७७२ ५५,७१४ १७१
१७ Ukrainian Українська uk १,०२८,१९३ ३,३७४,६३३ २८,६७९,७१८ ४८ ५१४,१९४ ३,२९७ १०५,५३४ ४४

१,००,०००+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
१८ Egyptian Arabic مصرى (Maṣri) arz ७४८,६५६ ९३७,७९१ २,५६५,०४४ १३२,२०४ २०८ १,४५४
१९ Persian فارسی fa ७३३,०७९ ४,६५६,२५७ २९,२७५,४२० ३४ ९३२,३७१ ५,७५३ ६३,५५८ १८०
२० Catalan Català ca ६५०,७५१ १,६००,८२२ २३,८०५,८४२ २२ ३६०,२२६ १,३८८ १२,६२४ ३२
२१ Serbian Српски / Srpski sr ६३५,५८९ ३,९००,५९३ २३,१७८,७१४ १८ २६७,७८५ ९२४ ३३,७६४ १५७
२२ Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no ५३६,०८४ १,४६७,५२४ २०,५२८,०४९ ४० ४९८,२८६ १,२५० ४२
२३ Indonesian Bahasa Indonesia id ५३४,६३७ २,७८५,५२० १७,०७१,७५७ ३४ १,१७२,५८४ ३,१६२ ५८,७०८ १०९
२४ Korean 한국어 ko ५०१,०४२ २,२९८,४४५ २६,७८५,२५२ २४ ६३२,२२० २,५६२ ११,१८३ १५०
२५ Finnish Suomi fi ४८७,२७३ १,२९८,०७० १८,९४६,८२५ ३५ ४५४,१४५ १,६४८ ५९,४६६ ४०
२६ Hungarian Magyar hu ४७२,५०२ १,३६०,६१९ २२,७१७,२२३ ३० ४४९,७७८ २,०९९ ११,१३५ ५९
२७ Czech Čeština cs ४५७,२४२ १,२७८,६९५ १८,७१४,४८१ ३५ ५०२,३३० २,६५३ ४७
२८ Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh ४५१,८६३ ४,६३०,४४७ ४०,९८२,५९७ ११ १५०,४४३ २२६ १०,२४१ ७५७
२९ Romanian Română ro ४०९,८३१ २,२१७,६८९ १३,४२९,७७७ १९ ५२६,१५८ ९९४ ३७,८३५ ११८
३० Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan ४०५,५९० १,००५,०४९ २,८५०,२५९ ४३,५४४ ९८ ३६२
३१ Basque Euskara eu ३६२,०३५ ७४४,३७२ ७,९५१,७२४ १२ ११३,३५१ ४१९ १२
३२ Turkish Türkçe tr ३५७,१४५ १,८९२,१६७ २२,७०९,८४७ २५ १,१९६,०१३ ३,३८५ ३५,४०० २२२
३३ Malay Bahasa Melayu ms ३४१,८९४ ९५४,०९५ ४,८२८,१७० १४ २५७,४६० ६०४ २१,५२६ १६
३४ Esperanto Esperanto eo २८१,७६० ६२५,७१५ ६,९६३,००५ १९ १७२,९७७ ३६९ ६,९०८ १७
३५ Armenian Հայերեն hy २७२,१५९ ८९७,१२८ ७,०१८,९५२ ११ ९९,२८५ ८१८ ८,६१० ४१
३६ Hebrew עברית he २६९,११२ १,१३४,४८७ २८,४२४,५७३ ३६ ६५४,१६२ ३,४१४ ६४,१८६ २५९
३७ Chechen Нохчийн ce २६५,९३९ ५३५,४६२ ५,०३८,४७३ २३,०१९ ४८ ३३६ १०
३८ Bulgarian Български bg २६३,९१२ ५८६,४३० १०,३३०,१०१ २७ २७३,२१३ ८९४ ५५८ २६
३९ Danish Dansk da २५९,८५२ ८५७,२२७ १०,३६१,८११ २५ ३८३,३६९ ९३१ ६४
४० South Azerbaijani تۆرکجه azb २३९,२३६ ५५०,८७६ १,४३०,२१२ २४,७७२ १०४ ३३
४१ Slovak Slovenčina sk २३३,७०७ ५२०,८२६ ७,०२७,७८१ १९०,४८६ ६१६ २०
४२ Kazakh Қазақша kk २२६,६७२ ५५१,३६३ २,७७०,९६८ १८ ९९,०६३ २५८ ९,८१९ १०
४३ Minangkabau Minangkabau min २२३,९८२ ३३४,४९६ २,०३४,७३७ ११,७५१ ८३ ११५
४४ Croatian Hrvatski hr २१९,२९२ ५४४,३४७ ५,५५१,८४० १७ २४०,१९२ ६५३ १९,०३२ २२
४५ Estonian Eesti et २१०,२०६ ५०३,०१५ ५,६५४,०५८ ३४ १४१,५४२ ५९० १,०७८ २२
४६ Lithuanian Lietuvių lt २००,०९७ ४७५,७२४ ५,८०६,८०४ १३ १४४,४६८ ३६७ २२,९२२ २३
४७ Belarusian Беларуская be १९२,३७६ ५८३,१६४ ३,६४६,७६६ १० ९७,२३६ २८९ ३,११६ २६
४८ Greek Ελληνικά el १७९,२९० ५४४,२४१ ८,२९५,७१० २२ ३०६,८४४ १,०७२ १८,१९५ ६३
४९ Slovenian Slovenščina sl १६८,६४० ४०७,२०७ ५,३२९,३३६ २२ १९१,७७५ ३७४ ८,१६८ २६
५० Simple English Simple English simple १६५,४४७ ५६०,८६६ ६,९७५,५०३ १८ १,००६,७६१ १,०६२ ३६ ७१
५१ Galician Galego gl १६४,८५१ ४४७,३६० ५,४८८,६१५ १०८,७५८ २७८ ९,१२६ ३६
५२ Azerbaijani Azərbaycanca az १६१,१३८ ४१६,६०९ ५,१७७,४४६ १६ २००,१६४ ७२७ २२,३६१ ३१
५३ Urdu اردو ur १५५,४४७ ८७३,१७६ ४,१७६,१५० १३ ११५,८३४ ३३१ १०,५५१ १०२
५४ Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn १५३,०८३ ३५३,७२९ ३,२४०,०३६ १७ १०५,५८० १४६ १६ १६
५५ Hindi हिन्दी hi १३९,६१६ १,०१३,५८३ ४,८२८,९६४ ५६४,५६७ १,८७४ ३,७२२ १८७
५६ Thai ไทย th १३८,९९५ ८५१,०६५ ८,९०७,५६६ १४ ३८४,११५ १,१९३ ३२,७५६ २७५
५७ Georgian ქართული ka १३८,३४१ ४०५,४६२ ३,८८९,३३३ १२२,०८२ ३२८ १४,४६७ ३६
५८ Uzbek O‘zbek uz १३५,७९२ ६३५,७९९ २,१०१,२२५ १० ५३,९४८ १७९ १,२८४ ४५
५९ Latin Latina la १३३,१२८ २६३,७४३ ३,५३१,५६८ २१ १३३,३८९ १४० १३
६० Welsh Cymraeg cy १३१,११५ २६९,४४७ १०,४६७,१६५ १४ ६१,७६८ १२७ १७,८२२ ४३
६१ Tamil தமிழ் ta १२९,५७२ ४०८,८५८ २,९७९,९३६ ४० १७६,७२२ ४२० ७,७४८ ३४
६२ Volapük Volapük vo १२४,७३४ २५६,१०९ ३,२१५,४२७ २८,१३९ ३९ १४
६३ Tatar Tatarça / Татарча tt १०८,४४२ २३४,५१७ २,४७१,१५५ ३४,०७६ ९२ ४,८३९ १४
६४ Asturian Asturianu ast १०७,२४१ १६६,८२९ २,९८९,५५८ १० ७५,२९३ १५२
६५ Macedonian Македонски mk १०६,४४६ ४७२,२८० ४,१४७,६३५ १७ ८९,०९६ १९४ ७,९६२ १०४
६६ Latvian Latviešu lv १०२,२८२ ४१६,०२१ ३,२३३,७८३ १३ ९२,०७२ २९३ २४,२७० ७३
६७ Tajik Тоҷикӣ tg १०१,०३५ २४२,६१६ १,१२९,१२७ २९,१०० ६६ ४४१

१०,०००+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
६८ Malagasy Malagasy mg ९२,९०४ २४१,६१८ ९९२,६७८ २३,५८३ ५४ ११
६९ Afrikaans Afrikaans af ९१,६५६ २८८,६७६ २,२०८,७३३ १७ १२५,१६६ २१४ ९,३७८ ३५
७० Bengali বাংলা bn ९०,१८९ ८०७,५४० ४,३३३,४०२ १२ २८७,६३३ १,३१६ ९,८८१ ३३९
७१ Occitan Occitan oc ८६,१५७ १५०,९१३ २,२१०,२१५ ४१,६६७ ११३ ९०३
७२ Cantonese 粵語 zh-yue ८५,७५० २०९,५४२ १,४३७,११४ ११ २०३,०८८ २८२ १,७०९ १४
७३ Bosnian Bosanski bs ८३,३८१ ३४९,३२५ ३,२०५,६४३ १० १२५,६६५ १९४ ७,०७८ ९३
७४ Albanian Shqip sq ८०,५८५ २४४,७५८ २,१२३,०१५ १४ १२४,७०६ २९० ११,३८९ ३६
७५ Kirghiz Кыргызча ky ७९,९८८ १०५,९९० ३५८,०९२ २६,०७३ ८३ २,६७७
७६ Tagalog Tagalog tl ७२,२३० २३४,०८४ १,७६०,४२२ १२ १०६,७०१ १५० १,८९८ ३८
७७ Newar नेपाल भाषा new ७२,२१६ १९६,४७९ ८४५,६७८ २१,८७२ ३१ १३
७८ Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask ७०,५२७ २००,३२६ २,१३३,१२१ ६४,८२९ १५५ १,७७४ ३६
७९ Telugu తెలుగు te ६९,६२२ २६९,३४२ २,९५६,८१९ १५ ९७,९९७ १८२ १३,०९८ ९०
८० Malayalam മലയാളം ml ६९,३८९ ४३१,७२३ ३,२९४,७६५ १६ १३९,२९७ ३६३ ६,३४६ २०८
८१ Breton Brezhoneg br ६८,३७१ १३३,३७६ १,८७४,३५१ ५९,६०२ ९४ ५,४०१ १३
८२ Low Saxon Plattdüütsch nds ६६,८०३ १३२,४८७ ९३६,६४४ ४०,६२६ ६०
८३ Piedmontese Piemontèis pms ६४,७५३ ९९,५४७ ८४७,८४५ १० २२,१३१ ३९ २,०७८
८४ Sundanese Basa Sunda su ६०,१२० ९३,९६५ ६००,९१४ २४,२०८ ६१ ५४५
८५ Swahili Kiswahili sw ५९,४३६ १२१,२६४ १,११२,६०२ ११ ४२,७८६ ११६ २,२३८ १०
८६ Haitian Krèyol ayisyen ht ५८,७०७ ७१,८३५ ७६६,९१९ २३,५१७ ५२
८७ Luxembourgish Lëtzebuergesch lb ५८,४८२ १२५,७६८ २,२८७,८८० ४७,७१९ ८९ २,२४८ २४
८८ Venetian Vèneto vec ५७,७१० ११९,६५५ ७८१,८१९ २६,७१८ ६२ ७२२
८९ Javanese Basa Jawa jv ५७,५३९ १५९,१३० १,५२१,१५८ ४४,३६८ १३३ ५,४४५ ३०
९० Marathi मराठी mr ५७,४७४ २३४,८१९ १,७९२,७०३ १२३,४३० २७६ १९,१४४ ७३
९१ Scots Scots sco ५७,४०६ २०८,६७८ ७६४,३५८ ७२,७१४ १२२ १,६८९ २५
९२ Western Punjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb ५३,१९० ८६,८७९ ५५१,२०१ २६,०६१ ५३ २३८
९३ Irish Gaeilge ga ५२,९१६ ८६,५५८ ९६२,६७४ ४३,७१० ११४ १,१६९
९४ Bashkir Башҡорт ba ५२,३२५ १४७,२९६ ९५५,१०१ २८,३७१ ९६ १,३९० २१
९५ Silesian Ślůnski szl ५२,२५३ ६४,०१७ ३३०,६३० १७,८५२ ३३
९६ Icelandic Íslenska is ५०,०३३ १३१,८३१ १,६७२,४३२ २८ ७४,१२९ १२२ ३,०७१ ३४
९७ Burmese မြန်မာဘာသာ my ४५,८९७ १२५,१०३ ५२०,६७४ ८०,८१५ २२३ २,८५४ १२
९८ West Frisian Frysk fy ४४,००२ १३४,८६५ ९९६,६६७ ३७,०१२ ७७ ७,०७२ ३२
९९ Chuvash Чăваш cv ४३,०६९ ७८,८६० ६७६,२८७ २६,५६५ ५५ ५३६
१०० Lombard Lumbaart lmo ३९,६८३ १०२,४१७ १,००१,३११ ३०,१७९ ५८ ४,४३७ २४
१०१ Aragonese Aragonés an ३७,५५२ ११५,०३२ १,६६०,५७२ ५८,०१० ८२ १,३०१ ६१
१०२ Wu 吴语 wuu ३४,६२२ ४७,१०० २७२,६९१ ६६,७३१ ६३ २२८
१०३ Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa ३४,४९६ ११९,४९७ ५१७,६७४ ३३,४८४ १२९ १,४४४ २६
१०४ Nepali नेपाली ne ३४,२३६ ९७,१६३ ८२६,९४३ ४८,७०३ १२८ १,०९९ २९
१०५ Yoruba Yorùbá yo ३२,६१५ ५६,५७६ ५३१,६४५ २०,६४१ ५२ १७२
१०६ Bavarian Boarisch bar ३१,३०४ ११३,०२४ ७५१,३४७ ५३,११८ ८० १,३०७ ४५
१०७ Kurdish Kurdî / كوردی ku २९,८४६ ७०,२५० ७७४,६३४ ४२,४१२ १११ ५७२ २०
१०८ Ido Ido io २९,५९२ ४४,१८१ ९५७,७०९ २८,८७० ५१
१०९ Gujarati ગુજરાતી gu २८,९६४ १०२,१९४ ७११,३४१ ५७,८२९ ९८ ४४
११० Alemannic Alemannisch als २७,२३८ ६६,१९९ ९६८,००३ ७८,०६१ ९४ ५१९ ३०
१११ Sorani Soranî / کوردی ckb २६,३२५ १३८,२६० ६९५,२८३ ४०,८१६ १३५ १,००१ ९१
११२ Kannada ಕನ್ನಡ kn २६,२४८ ११७,६४३ ९९४,१६९ ६३,९१४ २६४ ३,५४३ १०२
११३ Sicilian Sicilianu scn २६,०८५ ५५,३८७ ७२७,६११ ३५,७६९ ५० १,४०८ १७
११४ Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy २५,०८७ ५८,६५२ ७८३,२६२ २०,७२९ ३७ ४९ २४
११५ Interlingua Interlingua ia २२,४०१ ३५,८४१ ६२५,९८३ ३८,०७९ ४९
११६ Quechua Runa Simi qu २२,२४७ ५४,५२६ ६४०,९८८ २३,३३२ ५० २५
११७ Zazaki Zazaki diq २०,५८७ ४०,०१४ ४२७,९९६ २०,०५३ ५२ २१५ १०
११८ Mongolian Монгол mn १९,१६७ ८१,०१० ६१९,०७६ ६५,१८८ ९३ १,४५५ ८०
११९ Samogitian Žemaitėška bat-smg १६,८८० २८,५१२ ३५०,२८४ २१,३४० ३७ १०९
१२० Oriya ଓଡ଼ିଆ or १५,७९६ ६७,६६७ ३९५,४३७ २५,५८३ ६७ १२६ ६३
१२१ Sinhalese සිංහල si १५,७४३ ७३,१२१ ४५३,६५० ४६,९०९ ११० ४,४५० ८२
१२२ Navajo Diné bizaad nv १५,५६७ २८,५३३ २४७,५८३ १२,७१० २१ ६२३
१२३ Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo १५,४५४ ३०,९४६ ८६,५६५ १६,१८२ २७
१२४ Ilokano Ilokano ilo १५,२१२ ६२,४४३ ३६०,५२३ १४,०४४ ३१ ५६
१२५ Scottish Gaelic Gàidhlig gd १५,०९७ ३१,१७७ ५५४,९६५ २२,११४ ५२ ३४७ २०
१२६ Yiddish ייִדיש yi १५,०६५ ४२,१३८ ५५२,१५२ ३७,८२८ ६२ १,०६२ ४२
१२७ Amharic አማርኛ am १४,८६० ४५,४७८ ३६०,२४४ ३२,०२८ ५९ १,७५७ ३४
१२८ Neapolitan Nnapulitano nap १४,६०२ २३,४३८ ६६०,७७७ २३,७७४ ३० २८५ १०
१२९ Buginese Basa Ugi bug १४,१३४ १८,७९३ १९२,९१३ १०,६१४ २६
१३० Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf १३,९०० ३०,२२९ १४३,१८० १३,९४५ ३९
१३१ Walloon Walon wa १३,७३६ ३४,१०१ ३६४,०८१ १८,७९७ २९ १,३०६ २३
१३२ Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd १३,५८४ ४४,९१६ १९६,०४५ १२,२४० ४० ९७ २३
१३३ Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb १३,५७४ ३४,६२१ ३६९,४४८ २०,१८२ ३५ १३३ २६
१३४ Maithili मैथिली mai १३,५६२ ३५,४५३ २०६,०८५ ८,९६९ ३९ १०५ १५
१३५ Banyumasan Basa Banyumasan map-bms १३,३७८ २९,३४१ २०९,६७० १३,२०७ ३७ ४८३ १०
१३६ Faroese Føroyskt fo १३,३२२ ३९,३५५ ३५८,९५२ २३,०५५ ४२ ३५
१३७ Mazandarani مَزِروني mzn १३,१५४ २८,७७२ १५०,९८२ २३,२६३ ४२ २४६
१३८ Limburgish Limburgs li १२,९९४ ६३,४५२ ४४३,०२५ २२,६०५ ४७ ६२४ १०५
१३९ Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml १२,४७२ ३२,९९२ १३८,६८८ १९,१४३ २९ २,४२२ ११
१४० Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah १२,४३८ ४३,२६४ ३५४,६९० १८,६१२ ६१ १,७६७ ५०
१४१ Ossetian Иронау os १२,४०८ ४६,९९० ४७९,१७८ १९,६१२ ३७ १८० ७९
१४२ Pashto پښتو ps ११,४७८ ४२,६८१ २५१,७२६ २२,१२२ ७९ १,५४१ ४४
१४३ Sanskrit संस्कृतम् sa ११,४५७ ६२,१०९ ४५२,६०८ २९,४१३ ५४ ४३७ १४२
१४४ North Frisian Nordfriisk frr १०,७९१ २९,४४२ १८६,८३४ १४,३५५ ३० १,१९८ १९
१४५ Central Bicolano Bikol bcl १०,५०१ १८,८२८ १९१,७५१ १५,६८८ ४२ ८७१
१४६ Acehnese Bahsa Acèh ace १०,३५२ १७,६९६ ११८,३३९ २०,१८९ ४५
१४७ Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical १०,३३८ ८४,६११ ३५१,३४३ ८४,२६९ ७६ २१४
१४८ Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj १०,२७२ १७,०७६ ९६,५७१ ८,६५८ २२
१४९ Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr १०,१६७ २५,१५० १८०,२६२ ११,२७४ ३४ १६

१,०००+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
१५० Fiji Hindi Fiji Hindi hif ९,७९२ ३६,६११ २५६,१९५ २४,९७६ ४५ १९३ ५२
१५१ Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak ९,३५५ १७,९५२ ११९,२१८ २६,६०३ २९
१५२ Tarantino Tarandíne roa-tara ९,३०१ १७,५२४ १३७,०६५ ९,४५० १९ २९०
१५३ Kapampangan Kapampangan pam ८,६९६ १८,७३१ २८२,४९५ १७,०३२ २९ ४१२ २०
१५४ Northern Sotho Sepedi nso ८,१९९ १०,११६ ३९,६२७ ४,६७२ १२
१५५ Khmer ភាសាខ្មែរ km ८,१८२ २९,५२९ २४७,६०९ ३०,०४० ५९ १,१९६ ५७
१५६ Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw ८,१२५ १६,८९३ १६५,६७२ ३,२१९ ४१ ११
१५७ Rusyn Русиньскый rue ७,६५८ १५,७६१ ११९,१६९ २०,१९० ३२
१५८ Northern Sami Sámegiella se ७,६४२ २०,१०५ २९५,१०७ २२,२३६ ४१ ३९
१५९ Crimean Tatar Qırımtatarca crh ७,३६३ २३,७८१ १४७,७२४ १४,४३४ ३९ ३१
१६० Bhojpuri भोजपुरी bh ७,२६७ ५९,४९३ ६७४,६३२ २३,१०० ६४ ५३ ५८६
१६१ Shan လိၵ်ႈတႆး shn ७,२२४ १७,८०२ ३९,२२२ १,६६७ ११ २१
१६२ West Flemish West-Vlams vls ७,१९२ २०,२१८ ३०४,२०५ २०,८१६ ३७ ४८८ ४९
१६३ Maori Māori mi ७,१५९ १२,९०६ १४९,२१७ १२,६५३ २५
१६४ Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl ७,०५७ १७,८९३ ३०८,७५४ २१,४५१ ३६ ५८८ ४१
१६५ Nahuatl Nāhuatl nah ७,००६ १८,४४६ ४५२,६४२ १८,१७३ २८ १७५ ६५
१६६ Assamese অসমীয়া as ६,९९३ ५३,२४० २३९,१९७ २६,७५८ १२९ १,२८८ १९६
१६७ Sardinian Sardu sc ६,६४५ १४,६९९ १६६,९७० १७,८१६ ४१ १४४ १७
१६८ Gorontalo Hulontalo gor ६,६३६ ९,९१२ ३४,९७५ १,७२८ २२
१६९ Vepsian Vepsän vep ६,५३० २४,७६७ १२७,०७० १२,०४२ ३६ ४०
१७० Gan 贛語 gan ६,४३५ ३३,३७३ ३९२,५६५ ३४,४०४ २९ १४६ २०६
१७१ Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv ६,१६६ १९,२५२ १२३,४७२ ९,९०५ ४० २९
१७२ Abkhazian Аҧсуа ab ६,०६८ १७,६२८ ९८,०१८ १४,७६१ २२ २०
१७३ Gilaki گیلکی glk ६,०२२ १२,५१९ ५४,४९५ १२,२०८ २० ८०७
१७४ Tibetan བོད་སྐད bo ५,९१६ १७,१४४ १३७,५४६ २१,९५५ ३२ २९
१७५ Corsican Corsu co ५,८१६ १३,९९९ ३६७,४७० १६,६३९ ४० ५२
१७६ Somali Soomaali so ५,७६७ २०,८४५ २०२,४३२ २५,९३३ ९१ ६६
१७७ Turkmen Türkmen tk ५,७२३ १३,५८० २१२,४३३ १९,७२३ ५२ ३०८ २९
१७८ Shona chiShona sn ५,५९६ १२,८४५ ७५,६५६ ११,७३६ ४२ १०
१७९ Võro Võro fiu-vro ५,५८३ १०,६०८ १६९,८०१ ११,२४६ २४ २११ १३
१८० Northern Luri لۊری شومالی lrc ५,३८० ९,६७१ १३१,३३६ ४,५७१ २३
१८१ Komi Коми kv ५,३४४ १४,९४३ १३४,०७० ११,३२१ ३० २९
१८२ Kashubian Kaszëbsczi csb ५,३४३ ८,५४७ १८३,१९९ १३,२७१ ३३
१८३ Hausa Hausa / هَوُسَ ha ५,१२४ १०,८३९ ६०,०२४ ११,१९२ ४९
१८४ Manx Gaelg gv ५,००८ १६,९४५ २९८,५६५ १५,७९५ २९ १८१ १००
१८५ Udmurt Удмурт кыл udm ४,९१७ १५,१७६ ११४,७५२ ११,७३३ २७ ३३
१८६ Interlingue Interlingue ie ४,९१५ ७,८५० १२४,०५३ १३,७९५ ४२
१८७ Aymara Aymar ay ४,८४० ८,४२७ ९१,३०२ १३,२६९ २५
१८८ Picard Picard pcd ४,७९७ ९,७३४ ६४,९३७ १२,४८७ २९ ४९
१८९ Zeelandic Zeêuws zea ४,७३८ ८,९६३ ११०,४२४ १०,१४३ २२ १०
१९० Kabyle Taqbaylit kab ४,६९६ १३,१०० ९६,७१७ ९,८२४ ३१ २४
१९१ Norman Nouormand/Normaund nrm ४,५१४ ९,८६९ २१६,४१३ १०,७७८ २१ ३१
१९२ Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug ४,३४८ १२,९८० १४७,१९६ १६,४८८ २४ २९० ४५
१९३ Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez ४,०७७ ११,३८४ ८०,६७१ ७,९६८ २४ १० २३
१९४ Cornish Kernewek/Karnuack kw ४,०६४ ८,५५५ १७८,०६० ११,५६३ ३५ २५
१९५ Saterland Frisian Seeltersk stq ४,०२७ १०,५०५ ११८,७५२ १०,९२७ २१ ४३८ २९
१९६ Hawaiian Hawai`i haw ४,००७ ७,०८६ ९२,६७८ १२,४४५ २८
१९७ Franco-Provençal Arpitan frp ३,९९३ १०,२०८ १९५,२९८ १२,२७३ २९ ४६
१९८ Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn ३,९१९ ६,०८५ ३४,४७८ ५,२३८ २९
१९९ Ligurian Líguru lij ३,८६८ १६,१८८ १७५,७३८ ११,५०९ ४२ ११०
२०० Mirandese Mirandés mwl ३,८०५ १०,०५८ ९६,३०४ १०,५३७ ३३ २६
२०१ Guarani Avañe'ẽ gn ३,७६७ ८,९७२ १०९,९७२ १३,६८६ ३२ २३
२०२ Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom ३,७१९ ८,५१७ १८२,४४७ ६,०७० १८ ३६
२०३ Romansh Rumantsch rm ३,६७१ ८,९३० १५८,१७२ १५,६४९ २९ ५० ३६
२०४ Maltese Malti mt ३,५९५ १६,००४ २५६,८१९ १७,०९४ ४२ १,१४९ १९१
२०५ Lao ລາວ lo ३,५७९ ११,१४० ८५,७५७ १२,६३० २९ ३४
२०६ Ladino Dzhudezmo lad ३,५५२ १२,७७१ २०५,५४४ १७,०४८ ३३ २३ १०८
२०७ Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat ३,४६० ९,८१५ ५१,५६० २,५२६ ४९ १८
२०८ Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi ३,४५३ ९,३९८ ५६,५७२ ६,७६० १६ १८
२०९ Friulian Furlan fur ३,३६६ ७,९१४ १६७,२४९ ११,४१६ २३ ३१८ ३९
२१० Livvi-Karelian Karjalan olo ३,३२८ ८,४२६ २८,१५२ ४,४८४ २५
२११ Doteli डोटेली dty ३,२७७ १७,३७९ २३३,७७३ ३,९०४ २६ २४९
२१२ Lower Sorbian Dolnoserbski dsb ३,२६७ १०,९३२ १३९,०४२ १५,१५६ २८ ७०
२१३ Anglo-Saxon Englisc ang ३,२५७ १५,१२८ १९७,४७९ १०७,४९५ ५९ ३०० १७३
२१४ Extremaduran Estremeñu ext ३,१९७ ७,२४० ११२,३७८ १३,९५१ २२ २५
२१५ Lingala Lingala ln ३,१७५ ८,२७९ ११९,८६३ ९,९६१ २७ ३१ ३७
२१६ Banjar Bahasa Banjar bjn ३,१४३ १७,२७९ ६६,६०५ १०,३५६ ३४ ७८
२१७ Balinese Bali ban ३,११३ ६,९७४ ३२,६०५ १,४४० ३६
२१८ Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam ३,०५३ ५,६५५ १००,५२८ ११,८३५ २५ १३
२१९ Divehi ދިވެހިބަސް dv २,९६१ १०,६७७ १२२,८८२ २०,७२२ ३१ ९३३ ७८
२२० Ripuarian Ripoarisch ksh २,८७४ १०,३९४ १,६०१,०६१ १८,९९५ २४ १०५५
२२१ Gagauz Gagauz gag २,७२६ ६,३३१ ६४,२०६ १०,०२५ २८ १८
२२२ Palatinate German Pälzisch pfl २,६७० ६,७८९ ८७,७६५ ८,७२७ १९ ३१
२२३ Zulu isiZulu zu २,६२१ ७,३३९ ६१,८३४ १३,६३३ ४४ २७
२२४ Tuvan Тыва tyv २,५६८ ८,९९६ ३६,९१२ ६,३१४ २६ २६
२२५ Pangasinan Pangasinan pag २,५४९ ७,७८४ ६६,७२८ ६,३८२ १५ ३६
२२६ Pali पाऴि pi २,५४२ ४,४८८ ९६,५१२ ५,५५९ १७ १३
२२७ Avar Авар av २,४२२ १०,४५९ ७१,६५१ ११,२०९ २५ ७५
२२८ Awadhi अवधी awa २,२३५ ४,९४१ २२,६६७ ३३४ १७
२२९ Buryat Буряад bxr २,१७० ७,९२७ ५४,५३५ ११,५६७ २६ ४८
२३० Kalmyk Хальмг xal २,०८६ १०,९०२ ८०,९८३ ७,९८८ २६ १३३
२३१ Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc २,०४७ १४,३०२ १०५,४२४ ८,२१२ २२ २६४
२३२ Papiamentu Papiamentu pap १,९७७ ४,७७३ ७३,४०० १०,७२१ २५ ३१
२३३ Zhuang Cuengh za १,९५३ ४,१०६ ३८,७२२ ८,२१५ १८ ११
२३४ Pennsylvania German Deitsch pdc १,८८८ ५,७२४ १०३,६८५ २६,४४६ २० ७५
२३५ Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa १,८६३ ४,८५४ ४३,५०१ ८,७२० २९ २३
२३६ Kinyarwanda Ikinyarwanda rw १,८२८ ५,२१० ७२,०७० ८,९४१ २८ ४७
२३७ Aramaic ܐܪܡܝܐ arc १,७६१ ६,२४६ ९४,१५० १६,२६५ २४ ९८
२३८ Sakizaya Sakizaya szy १,७५२ ४,१३८ ९०,४७९ १,०६२ २३ ४१
२३९ Tongan faka Tonga to १,७३९ ५,०६४ ३९,८०७ ७,१०४ १५ ११ २९
२४० Novial Novial nov १,६७४ ४,५३७ १७४,९१८ ९,२२७ २२ ११३
२४१ Jamaican Patois Jumiekan Kryuol jam १,६५२ २,९२६ १९,९६८ ५,२७६ १८
२४२ Tok Pisin Tok Pisin tpi १,६१७ ५,८३७ ८५,०९८ १०,२८२ १९ ९९
२४३ Kabiye Kabɩyɛ kbp १,६०८ ३,१३६ १४,६३८ २,६३२ १७
२४४ Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd १,५८६ ६,६६२ ४२,६७९ ७,७५४ २७ ६६
२४५ Igbo Igbo ig १,४८९ ६,१३२ ६५,८०९ १०,५५२ २७ १०४
२४६ Nauruan dorerin Naoero na १,४८१ ४,३१६ ८१,६१३ ९,२९० २१ ६९
२४७ Tetum Tetun tet १,४७९ ३,८०५ ६३,४३२ ७,५७४ २१ ४१
२४८ Wolof Wolof wo १,३९४ ५,२०५ १०२,६८६ १२,०२० २४ १४७
२४९ Tulu ತುಳು tcy १,३६८ ६,१२३ ८३,०६९ ३,६८५ २७ १६४
२५० Kikuyu Gĩkũyũ ki १,३६६ २,८९८ १९,६६२ ६,०६० १८
२५१ Ingush Гӏалгӏай inh १,३३२ ५,७२० ३४,६७५ १,७७३ १४ १० ६६
२५२ Lojban Lojban jbo १,२५४ ५,६०८ १०९,५०७ १२,८५३ २२ २३५
२५३ Atikamekw Atikamekw atj १,२४४ २,२१६ १२,०९८ २,३९१
२५४ Bislama Bislama bi १,२३१ २,९६५ ३८,२४९ ९,६०९ २३ २६
२५५ Aromanian Armãneashce roa-rup १,२३१ ३,९३४ २०२,५४७ ११,४८७ १७ २४८
२५६ Lak Лакку lbe १,२२१ १२,७६८ ४५,८७८ ६,७९२ १६ ३२१
२५७ Kongo KiKongo kg १,२०७ २,८२८ ४२,९६७ ८,२६३ १७ २७
२५८ Tahitian Reo Mā`ohi ty १,२०४ २,८८९ ५२,२०७ ५,९७५ १४ ३५
२५९ Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf १,१९५ ६,९१९ ५१,४१९ ७,२४२ २२ १७१
२६० Luganda Luganda lg १,१९४ ४,४४४ २५,२५८ ५,७२१ १८ ४२
२६१ Sranan Sranantongo srn १,०७९ २,६६७ ३८,१९० ५,९८९ १९ ३१
२६२ Xhosa isiXhosa xh १,०५० ३,६६८ ३१,५८३ ९,३७३ २४ ५४
२६३ Guianan Creole Kriyòl Gwiyannen gcr १,०४२ २,५२६ १५,६६९ ८३८ २१ १३

१००+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
२६४ Fijian Na Vosa Vakaviti fj ९८९ २,९५३ ३३,३३४ ६,७८० १७ ४५
२६५ Latgalian Latgaļu ltg ९८७ ३,१८३ ३४,७०३ ५,५९५ १६ ५४
२६६ Cherokee ᏣᎳᎩ chr ९१६ ३,७१९ ४४,८९४ १७,२२२ २१ ११३
२६७ Samoan Gagana Samoa sm ८४३ ३,०२७ ४०,७३३ ७,८१७ १७ ९०
२६८ Akan Akana ak ८३१ ३,०२२ २३,०४० ९,३९० ३१ ५३
२६९ Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got ८२९ ३,६८९ ४४,०२१ १४,८४१ २३ १४२
२७० Greenlandic Kalaallisut kl ८२१ २,८४३ ७२,७८६ १०,५५२ २२ १५५
२७१ Norfolk Norfuk pih ८०० ३,०९९ ४१,६५६ ८,६१५ २२ १११
२७२ Oromo Oromoo om ७९० ३,३२३ ३२,६८० ७,३०१ २० १०१
२७३ Old Church Slavonic Словѣньскъ cu ७४५ ५,०५५ ७७,८६५ १९,६०२ २० ५१६
२७४ Tswana Setswana tn ७१३ २,८५३ २३,४६७ ७,४२४ २३ ७४
२७५ Twi Twi tw ७०८ २,२५६ २०,७८२ ९,५३२ २५ ४४
२७६ Sesotho Sesotho st ६९५ २,४४२ २४,२३५ ७,७३३ २६ ६३
२७७ Tsonga Xitsonga ts ६८५ ३,६४१ ३५,२२७ ७,२८५ १८ १८०
२७८ Romani romani - रोमानी rmy ६७६ २,५९३ ४८,००५ १४,१८१ २४ १४९
२७९ Bambara Bamanankan bm ६६६ २,६०६ ३८,४३७ ८,३८० १६ १२५
२८० N’Ko ߒߞߏ nqo ६३० ९६५ ५,३९२ ९८४ १८
२८१ Cheyenne Tsetsêhestâhese chy ६२४ २,२०२ २३,५०७ ८,९०८ २० ६८
२८२ Kirundi Kirundi rn ६१६ २,३५१ २०,४६६ ६,५१९ १३ ६९
२८३ Mon မန် mnw ५९१ २,३८० १८,५४० ९२६ २५ ७१
२८४ Tumbuka chiTumbuka tum ५८८ १,९८६ २२,४१३ ६,०२४ १९ ६४
२८५ Chichewa Chichewa ny ५६९ २,९९५ २१,८५३ ६,६४४ २१ १३३
२८६ Swati SiSwati ss ५१७ २,२९६ ३७,११५ ६,४०९ २६ १९१
२८७ Chamorro Chamoru ch ५१२ २,४३३ २१,०८७ १२,२०८ १८ १२२
२८८ Pontic Ποντιακά pnt ४६९ २,००१ ३४,४६० ७,९७३ १२ --
२८९ Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu ४४६ २,९५१ ४२,६५२ १४,०२९ १८ --
२९० Adyghe Адыгэбзэ ady ४१९ २,१७५ ८,८३८ ४,२६२ १९ --
२९१ Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks ३८२ १,७१३ ३३,०७३ ७,५४२ १४ --
२९२ Venda Tshivenda ve ३६७ १,७७६ १७,४५९ ५,४२३ १२ --
२९३ Ewe Eʋegbe ee ३५८ २,६९७ ४८,३५६ ११,१८३ १९ --
२९४ Inupiak Iñupiak ik २८० २,३२१ ३५,४२३ ६,६१५ १४ --
२९५ Sango Sängö sg २६२ १,६३८ १९,६०२ ५,०१२ १७ --
२९६ Fula Fulfulde ff २५८ १,८८३ २१,६४५ ६,४०९ १४ --
२९७ Tigrinya ትግርኛ ti २२६ १,९२५ २०,७६७ ६,८६६ २० --
२९८ Dzongkha ཇོང་ཁ dz २२१ २,०५१ २८,१८४ ७,६२१ १७ --
२९९ Dinka Thuɔŋjäŋ din १२२ ७८३ ५,७०१ ४,५१२ २१ --
३०० Cree Nehiyaw cr १०८ २,०५७ ३५,२४३ १३,००३ १७ --

१०+ लेख[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादन प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई

१+ लेखहरू[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइल गहिराई
३०१ Ndonga Oshiwambo ng ४४२ ५,९२१ २,२७५ --
३०२ Choctaw Choctaw cho २०१ ४,२२० १,७४४ --
३०३ Kuanyama Kuanyama kj ११४ ३,५४८ १,३२७ --
३०४ Marshallese Ebon mh २०६ ४,२१२ २,०७० --
३०५ Hiri Motu Hiri Motu ho १२९ ३,७८६ १,५२० --
३०६ Sichuan Yi ꆇꉙ ii १८९ ११,६५३ १,९४१ --
३०७ Afar Afar aa ५१० ४,६८६ ३,९२९ --
३०८ Muscogee Muskogee mus ११५ ३,६०१ २,२१८ --

० लेखहरू (प्रमुख पृष्ठ बाहेक)[edit]

क्र.सं भाषा भाषा (स्थानीय) विकी लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू फाइलहरू गहिराई
३०९ Herero Otsiherero hz १७६ ४,४८३ ३,६२७ --
३१० Kanuri Kanuri kr १६२ ४,६४१ ५,२८८ --

जम्मा[edit]

लेखहरू जम्मा सम्पादनहरू प्रबन्धकहरू प्रयोगकर्ताहरू फाइल
५३,८७९,०८५ २२१,३७५,५२३ २,७९३,९७०,०७३ ३,८९५ ९०,१२५,३७१ २,६५९,८३२

अर्घाखाची जिल्लामा धेरै प्रयटकिय क्षेत्रहरु रहेका छन, तिनै महत्वपुर्ण प्रयटकिय क्षेत्र मध्यको मालारानि मन्दिर पनि एक हो । मालारानि गाउपालिका वडा नं ३ र ६ को सिमानामा रहेको मालारानि मन्दिरलाइ प्राकृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण क्षेत्रको रु्रपमा लिन सक्रिन्छ । मालारानि मन्दिर अर्घाखाचि सदरमुकाम सन्धिखर्कवाट लगभग १७ किलोमिटरको दुरिमा रहेको छ । यो मन्दिर प्रकृतिको सुन्दर उपहारको रुपमा रहेको छ । समुन्द्र सतहबाट लगभग २१०० मि उचाइमा रहेको मन्दिरको चारैचिर हरियाली बन रहेको छ । पुर्वमा खनदह बजार पश्चिम हंशपुर उतर हाडहाडे र दक्षिणमा बागी को बिचमा रहेको मालारानि मन्दिर अत्यन्तै शोभनिय रहेको छ । किन जाने मालारानि मन्दिर शत्तिको न त निर्माण गर्न सकिन्छ न त विनास नै ,मालारानि मन्दिरको शिलामा रहेको शत्ति हिजो पनि थियो आज पनि छ । अर्घा राजाकी भान्जि माला नाम गरेकि रानिले गाइहरुले उक्त्त शिलामा द्ुध चढाउदा त्यहा ठुलो शक्त्ति रहेको पहिचान गरी मन्दिरको स्थापना गरेकी थिइन जसको कारण अहिले मन्दिरको नाम उनै रानिको नामबाट मालारानि रहन गएको छ । मालारानि मन्दिरमा आफना मनका चाहनाहरु पुरा गर्ने शक्त्ति लिनका लागि भक्त्तजनहरु जाने गर्दछन , अहिले पनि भक्त्तजनहरुको मन्दिरमा कुनै भाकल गरेमा पुरा भएको कारण जाने गरेको बताउछन । मालारानि मन्दिरमा गएपछि छुट्टै आनन्दको महसुस हुने भक्त्तजनको अनुभव छ । मन्दिरमा हरेक आइतवार विषेश पुजाआजा हुने गर्दछ । हरेक बर्ष हरेक दशैको त्रोयोदशिमा भब्य सराय हुन्छ शिवरात्री पनि भब्य मेला लाग्छ मालारानि मन्दिर पश्चिम केहि तल गुरासको फेदमा रहेको मनचिन्ते पानिको सेचन गरि पुण्य कमाउनका लागि पनि भक्त्तजन को मालारानि प्रतिको आकर्षण बढेको छ । गुरासको फेदमा कहिल्यै नसुक्ने पानि रहेको छ जसलाइ सेचन मात्र गरेमा मनका चाहानाहरुले सार्थकता पाउने जनविश्वास छ ।मन्दिरको उत्तर दारेगौडा भन्ने स्थान छ जुन प्राकृतिक रुपमा निर्मित सिढि हो । धारिलो डाडाको प्राकृतिक सिढि चढेर रमाउनेहरुका लागि यो एक उपयुक्त ठाउ छ । मालारानि मन्दिर भन्दा लगभग २ किमि माथि प्राचिन दरबार भएको ठाउ छ जहा अहिले मन्दिरको निर्माण गरिएको छ । उक्क्त स्थानबाट दक्षिणबाट अर्घाको मन्दिर भएको देख्न सकिन्छ ,त्यहा अत्यन्तै ठुलो भिर रहेको छ उक्त्त भिरको विच भागमा छरछरे भन्ने ठाउ छ जहा पानि झरि नै रहन्छ सो पानि धर्मात्माले मात्र खान सक्ने किम्वदन्ति छ । मन्दिरको विकासमा कुनाखर्क र साकिन्धारा बासिको योगदान ,हिजो पनि आज पनि

मन्दिर नजिक रहेका कुनाखर्क र साकिन्धारा गाउका भक्त्तजनहरुले संरक्षण गदै आएको मालारानी मन्दिर हाल केहि बर्ष यता मात्र सरकारि चासो देखिएको छ । स्थानिय सरकारको सहयोगले मन्दिरमा संरचनाहरु निर्माण भैरहेका छन तर प्रयाप्त अझै हुन सकेका छैनन । अर्घाखाचिकै धरोहर मालारानी मन्दिर क्षेत्रको विकासले समग्र पालिकाको शिर ठाडो हुनेमा कुनै दुइ मत छैन । मालारानि मन्दिरको बिकासमा अहोरात्र लागि परेका कुनाखर्क र साकिन्धारा बासिको योगदानको मनन गदै सवैसग हातेमालो गर्दै धर्ति भित्रको स्वर्गको प्रचार प्रसारमा जुटनु तपाइ हामि सवैको कर्तव्य हो ।

मालारानि मन्दिर क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दयताले प्रसस्तै प्रयटकिय सम्भावना बोकेको छ ,मन्दिर आसपासका हेर्न लायक स्थलहरुको कारणले गर्दा जो कोहिलाइ सहजै आर्कर्षित गर्ने गरेको छ ।यातायातको सहज पहुचको कारण जाने चाहाना भएकाहरुलाइ जानको लागि कुनै समस्या छैन ।