മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ/ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി/തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവർത്തനം

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Election translation and the translation is 100% complete.

2021-ലെ മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സമിതിയിലേക്ക് ഏഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.