Vertaling van Handvest voor de beweging/Redactiecommissie/Verkiezing