Nordic Wikimedia/Gothenburg November 2012 Meeting/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Other languages:
Datum
10 november 2012
Tid
13.00-16
Plats
FSCONS, Göteborg
Närvarande
 • WMSE: Holger Motzkau, Bengt Oberger, Arild Vågen, Lars Aronsson, Mattias Blomgren
 • WMNO: Erlend Bjørtvedt
 • WMDK: Steen Thomassen, Kim Bach


Årsbok[edit]

Årsbok

Broschyren tryckt i 1000 exemplar. Distribueras i 250 exemplar till WMDK, 250 exemplar till WMNO, 500 exemplar till WMSE. WMSE avser distribuera till medlemmarna.

Det diskuterades om broschyren skall uppdateras vid nytryckning. Det verkar inte realistiskt att producera en ny årsbok över 2012 under första halvan av 2013. En omarbetad version kanske bör planeras till våren 2014? Vi ska försöka få med Finland

Enstaka exemplar kommer att skickas ut av WMSE till de olika Wikimediachaptren samt WMF.

Det bör skapas en sida på vilken feedback kan lämnas för att tas med i nästa version.

Det saknas datum för när broschyren skapades, vilket bör vara med i nästa upplaga.

Årsboken finansierades av Chelhea och det bör vara möjligt att få finansiering därifrån även nästa gång.

Samiskt samprojekt[edit]

För att få skribenter på samiska Wikipedia i Norge behöver dessa betalas. Det finns en stor potential för detta i norska sametinget. Försök att nå skolelever i Finnmark för att få fler att redigera, och göra det utan betalning. Skall försöka få kontakt med högskolan i Alta.

WMNO har en docent i samiska som ledamot i styrelsen. De saknar en kontaktperson/projektledare i Finnmark. WMNO har tankar på att anställa en person i norr, som kan hålla i dessa kontakter.

Nio potentiella skribenter på samiska finns i NO, SE och FI, varav sex i Norge. En viktig del vore att dokumentera den samiska kulturen på samiska på Wikipedia. Anordna fotosafari, "Sami loves monuments". Nordiska museets bilder skulle kunna göras tillgängliga, men bör göras i ett andra steg. Fokus bör läggas på det kontemporära.

Projektet bör ledas av WMNO, men det skall framgå av projektbeskrivningen att man skall verka samiskt, det vill säga över nationsgränserna.

FDC/WMF[edit]

Enbart WMSE hade lämnat in ansökan till FDC/WMF.

Funds Nordisk råd[edit]

Konkreta, gränsöverskridande projekt, behöver diskuteras. En idé som diskuterades var fotografering av till exempel Svalbard, Grönland och Färöarna, det vill säga områden med underskott på bilder.

Projektanställning för att ta ansvar för arrangemang av WLM i Norden. Fokus på öarna i Nordatlanten, Grönland, Island och Färöarna samt också Nordkalotten. Hög tid att formulera ansökan om det ska genomföras 2013. WMNO och WMDK tar ansvar för detta.

Finland[edit]

WMSE har gett en av de anställda i uppdrag att undersöka hur det står till med WMFI. Någon kontakt har tidigare inte kunnat etableras.

Ordförande är Tommi Kovala, styrelsen syns på http://fi.wikimedia.org/wiki/Hallitus

FSCONS[edit]

Tänkbara ämnen:

 • Botskapande av artiklar
 • Sockenprojektet
 • Nybörjarseminarium

Diskuterades om man skall anordna en egen Wikipedia-konferens. WMNO hade diskuterat att anordna en gemensam NO-DK-konferens på färjan mellan Norge och Danmark, där resan Danmark->Norge blir gemensam.

Deltagande i andra forum diskuterades. Frågan som man bör ställa sig är vad vi vill uppnå.

WMNO arrangerar Wikimedia Academy som var något extra för deltagarna.

Ett arrangemang bör vara något som upplevs nytt för deltagarna och ger något socialt.

Frågan om gemensamt arrangemang bordlades. Däremot görs inbjudan till varandras arrangemang.

WL Företag[edit]

Informerades om det. WMSE håller WMDK och WMNO informerade via mailinglist.

Chapters Association[edit]

Diskuterades. Bör tas upp för fortsatt diskussion i styrelserna.

Wikipedians in Residence[edit]

 • WMSE har två wikipedianer anställda hos RAÄ.
 • WMDK har en wikipedian hos Nationalmuseet (1. måned) og Det Kongelige Blbliotek (3. måneder).
 • WMNO har två anställda på Norsk Folkemuseum samt en hos Oslo museum. Diskussion pågår med Riksarkivet. Norsk Arkitekturportal med fem-sex arkitekter har lagt sin site i Wikipedia.

Nästa möte[edit]

möjliga tillfällen:

 • Chapters conference i Italien
 • Wikipedia Academy i Norge i April
 • FSCONS i Göteborg i November