Jump to content

OpenStreetMap/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Sidan finns också på: English | Deutsch | Русский | Svenska | Français | +/-


OpenStreetMap och Wikipedia[edit]

Sedan en tid förekommer försök att föra OpenStreetMap (OSM) och Wikipedia närmare varandra. Båda projekten har som mål att genom samarbete öka tillgången till fri kunskap. På grund av de många likheterna, finns det redan flera användare som bidrar till båda projekten. Det ligger nära till hands att stärka det samarbetet.

För att få igång arbetet har föreningen Wikimedia Deutschland i mars 2009 beviljat 15 000 euro för inköp av serverdatorer och inlett ett pilotprojekt med programutvecklare från OSM. En grupp intresserade wikipedianer och OSM:are, huvudsakligen tyskar, har börjat diskutera hur man kan införa OSM-kartor i Wikipedia och uppbyggnaden av en "verktygsserver för kartor".

Arbetsgrupp
 • Tim "Kolossos" Alder, utveckling / programvara
 • Sven Anders, installation / administration, tyngpunkt kartor
 • Tim "Avatar" Bartel, styrelsen WM-DE
 • Mark Bergsma, hårdvara / installation
 • Jens "JeLuF" Frank, projektledning, hårdvara, installation
 • Daniel "Duesentrieb" Kinzler, teknik WM-DE
 • Catrin Schoneville, kommunikation
 • Jochen Topf, OSM-bakgrundskunskap, strategi
Intresserade från Skandinavien
 • Lars "LA2" Aronsson, bakgrund inom Wikipedia och OpenStreetMap, styrelsen för Wikimedia Sverige, översättning tyska-engelska-svenska

Milstolpar[edit]

 • 4 april 2009: Arbetsgruppen träffas under MediaWiki-utvecklarmötet i Berlin. Intresserade är välkomna.
 • mars 2009: Offerter har tagits in. En arbetsgrupp om 8 personer har bildats.
 • 2-3 augusti 2008: Föreningen Wikimedia Deutschland beviljar 15.000 euro till ökat samarbete mellan OSM och Wikipedia. Till projektledare utses Jens Frank.

Projektbeskrivning[edit]

Kartor är viktiga hjälpmedel för artiklar med geografisk anknytning. Hittills har hjälpmedlen varit begränsade till geografiska koordinater som länkar till externa kartsajter och statiska kartor som läggs in som stillbilder i artiklarna. En förklaring är den bristande tillgången till fria kartor, som kan återanvändas lika fritt som Wikipedia. Projektet OpenStreetMap ser ut att erbjuda en lösning på det problemet.

Det finns redan försök att kombinera interaktiva kartor från OpenStreetMap med MediaWiki i form av en plugin, men den interaktiva kartan består av små bildrutor som dels måste vara aktuella och uppdaterade, dels måste komma från en server vars tillgänglighet går att lita på. Även om OpenStreetMap håller kartan uppdaterad, kan Wikipedia inte belasta deras servrar eller förlita sig på att de ständigt fungerar. Ett av våra mål är att bygga en egen server-infrastruktur för Wikimedia-projekten.

Wikimedias verktygsserver (toolserver) är en serverdator för nya tekniska experiment, som drivs på bekostnad av föreningen Wikimedia Deutschland. Det är med den som mönster, man nu satsar på uppbyggnaden av en infrastruktur för kartor. Där ska intresserade utvecklare kunna skaffa konto för att bidra i utvecklingen av nya geografiska tjänster, utan att själva behöva administrera och bekosta en egen server.