Volný obsah - Praktická příručka použití licencí Creative Commons/Úvod: Od teorie k praxi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎suomi • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎العربية • ‎ଓଡ଼ିଆ

<< zpět

1. Úvod: od teorie k praxi

Open Content A Practical Guide to Using Creative Commons Licences web-1.png

Princip volných licencí byl vymyšlen pro usnadnění použití a distribuce prací chráněných autorskými právy. Plná autorská práva jsou dosti omezující způsob, jenž zajišťuje exklusivní práva jejich držiteli, včetně práva na šíření a úpravu díla. Toto nelze provést bez zvláštního povolení od držitele práv.

Krom toho samozřejmě existují také činnosti, jež lze provést bez svolení autora. Jde o tzv. výjimky z výlučných práv, např. právo citovat z díla, či si vytvořit kopii pro vlastní použití. Avšak tyto výjimky neposkytují mnoho možností práce s dílem a navíc je někdy těžké posoudit, zdali daný příklad je či není pod výjimkou.

Open Content A Practical Guide to Using Creative Commons Licences web-6-1.png

Tvůrci myšlenky volného obsahu považovali výhradní práva za příliš omezující pro uživatele i autory. Proto se rozhodli ustavit systém jednoduchých standardisovaných licencí (tj. pravidla, jež umožňují použití děl chráněných autorským právem za daných podmínek) s cílem rozvíjet volnou kulturu a vývoj digitálního obsahu. Nyní jsou miliony autorských děl, včetně filmů, hudby, obrázků, textů a grafik, zveřejněny pod volnou licencí. Kdokoliv je může volně užívat, šířit a upravovat., aniž by musel platit licenční poplatky.
Volný digitální obsah se stal skutečností během posledních deseti let!

Volný obsah se zakládá na následujících třech principech:

Zjednodušení právních úkonů: Volné licence jsou zveřejněny on-line a může je použít každý autor či držitel autorských práv. Umožňují uzavírat právně závazné dohody s kýmkoliv, kdo má zájem o jejich práci. Oproti normálnímu smluvnímu vztahu, není nutné se kontaktovat jinými prostředky.

Záruka širokých možností použití bez nutnosti platit licenční poplatky: Uživateli je dovoleno ve většině případů voně nakládat s dílem. Práva uživatele jsou mnohem širší než výjimky z výhradních autorských práv. Bez jakéhokoliv placení máte téměř všechna práva. Na druhou stranu, držitel autorských práva s může vybrat z mnoha licencí od značně omezujících až po ty, jež povolují téměř vše. Držitelé licence si zkrátka mohou vybrat, jaká práva jsou k disposici volně a jaká jsou vyhrazena.

Zmenšení právní nejistoty: Výhodou pro uživatele i držitele autorských práv je jednoduchost volných licencí, neboť jejich právní uspořádání je daleko méně komplexní, než autorské zákony. Výhodou pro držitele práv je to, že mohou uživatelům v jednoduché a standardisované podobě sdělit, co mohou a nemohou dělat s jejich dílem. Je pravděpodobnější, že se lidé budou řídit srozumitelnými pravidly oproti těm obtížně srozumitelným. Pro uživatele je výhodou to, že vědí, co mohou, nebo nemohou dělat, a znají své povinnosti.

„Některá práva vyhrazena," základní princip volného obsahu. Byl vymyšlen jako kontrast ke tradičnímu prohlášení „všechna práva vyhrazena," jež můžete najít na CD, knihách, či časopisech. Zároveň vyjadřuje to, že volný obsah není bez pravidel, neruší autorská práva, a dílo nelze využívat bez svolení, či jinak, než jak stanoví licence. Je chráněn autorským právem a může být použit pouze za podmínek stanovených licencí. Proto nejde o politické, či právní prohlášení o Právu na duševní vlastnictví a nedává si za cíl změnu autorských zákonů. Volné licence jsou spíše konceptem, napomáhajícím nakládání s autorskými díly ve prospěch držitele práv i uživatele.

Tato příručka byla napsána, aby napomohla legitimnímu a správnému použití volného obsahu a volných licencí. Byla napsána pro kohokoliv, kdo si přeje dozvědět se něco volném obsahu, zejména pro autory, společnosti, organisace a jednotlivé uživatele, méně pak pro odborníky na právo. Měla by podávat informace jednoduše a jednoduchým jazykem, což vyžaduje rovnováhu mezi jednoduchostí a profesionální precisitou, čehož, doufám, bylo dosaženo. Autor vždy vítá zpětnou vazbu a další návrhy.

Vezměte, prosím, v potaz, že tato příručka má poskytovat základní informace a odpovědět na časté dotazy ohledně volných licencí, které v některých případech odpovídají autorovu názoru. Nemá sloužit jako náhrada za výklad práva - v případě potřeby přesného právního výkladu se obraťte na právníka. '>> další kapitola