Polish/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Template:Other languages/Call for Participation

Wikimania Logo
Wikimania Logo

Zarys zaproszenia do czynnego uczestnictwa[edit]

Wikimania jest coroczną światową imprezą poświęconą projektom Wikimedia dookoła świata (łącznie z Wikipedią, Wikibooks, Wikinews, Wikisłownik, Wikispecies i Wikimedia Commons). Konferencja jest zebraniem społeczności, dającym redaktorom i użytkownikom projektów Wikimedia szansę na spotkanie, wymianę pomysłów, informowanie o wynikach badań i projektów oraz współpracę nad przyszłością projektów. Konferencja jest otwarta dla społeczeństwa i stanowi szansę dla edukatorów, badaczy, programistów i aktywistów free culture, którzy są zainteresowani projektami Wikimedia by dowiedzieli się więcej i podzielili przemyśleniami na temat projektów Wikimedia.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Po więcej informacji proszę zajrzeć na oficjalną stronę Wikimanii 2010 na http://wikimania2010.wikimedia.org.

Ważne daty[edit]

 • Ostateczny termin przesyłania propozycji warszatów, seminariów, dyskusji panelowych i prezentacji upływa 30 kwietnia
 • Termin informacji o przyjęciu propozycji: 15 maj (warsztaty), 31 maj (dyskusje panelowe, seminaria, prezentacje)

Komitet Programowy[edit]

Szukamy głównego przewodniczącego programu i recenzentów oraz recenzentów dla trzech ścieżek. Jeśli jesteś zainteresowany byciem ochotnikiem do komitetu programowego, dopisz się poniżej.

 • Główny Przewodniczący: ..
 • Przewodniczący Programowi: .., .., ..
 • Recenzenci: Sj, TXiKi, Psychology

Ścieżki[edit]

W tym roku Wikimania oferuje trzy ścieżki tematyczne dla członków społeczności wiki i zainteresowanych widzów by dzielić się swoimi własnymi doświadczeniami i przemyśleniami oraz by prezentować nowe pomysły:

Ludzie i Społeczeństwo[edit]

Ścieżka Ludzie i Społeczeństwo oferuje forum do dyskutowania tematów związanych z ludźmi używającymi/ tworzącymi wiki. Istotne tematy obejmują, ale nie są ograniczone do, następujące kwestie:

 • Społeczność Wiki: rozwiązywanie konfliktów i dynamika społeczności, sława i tożsamość;
 • Zasięg Wiki: jak promować Wiki wśród ogółu ludzi, promocja projektów Wikimedia,
 • Północ spotyka południe, wschód spotyka zachód: Jak ludzie z różnych kręgów kulturowych tworzą encyklopedię zgodnie z ogólnymi regułami? Ten sam temat w ujęciu różnych kultur.
 • Specjalne: Wikipedia w Środkowej/ Wschodniej Europie: ten wątek pozwoli przedstawić i przedyskutować ostatni postęp Wiki w społeczności środkowo-/ wschodnioeuropejskim.

Wiedza i Współpraca[edit]

Ścieżka Wiedza i Współpraca ma na celu promować badania i znaleźć pasjonujące pomysły związane z wiedzą...

 • Zawartość Wiki: nowe drogi do polepszenia jakość zawartości i wiarygodności zawartości; kwestie prawne i prawa autorskie (czy wolna wiedza jest za darmo?); użycie treści z Wiki w edukacji, dziennikarstwie, badaniach;
 • Wiki Semantyczne: użycie technologii sieci semantycznych, linkowanych danych; semantyczne przypisy i metadane (szczególnie podejścia ręczne vs. automatyczne).

Ścieżka Infrastruktura[edit]

Ścieżka Infrastruktura na Wikimanii oferuje forum, gdzie badacze i praktycy mogą się podzielić nowymi podejściami, zastosowaniami i odkryć jak uczynić dostęp do Wiki jeszcze bardziej powszechnym:

 • rozwój MediaWiki: kwestie związane z rozwojem i roszerzeniami MediaWiki;
 • poza MediaWiki: jakie inne platformy podobne do Wiki istnieją; jakie narzędzia i właściwości potrzebne są by współpracować w zakresie różnych typów wiedzy?
 • Wiki w telefonach komórkowych: Sieć przemieszcza się z pulpitu do telefonów komórkowych, jak używamy wiki na urządzeniach przenośnych?; rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) bazująca na wiki, usługi zależne od lokalizacji
 • Projekt Interfejsu tworzony przez Użytkownika: użyteczność i doświadczenia użytkowników, adaptacyjne interfejsy i personalizacja, nowoczesne projekty.

Wytyczne przesyłania zgłoszeń[edit]

Zapraszamy autorów do przesyłania propozycji warszatów, seminariów, paneli i prezentacji. Długość propozycji nie powinna przekraczać 1 strony (łącznie z rycinami i przypisami) w formacie PDF lub txt. Zgłoszenia powinny być sformatowane za pomocą narzędzia na stronie do przesyłania zgłoszeń. Przyjęte zgłoszenia pojawią się na stronie Wikimanii 2010.

Proszę przesyłać swoje zgłoszenia przed upływem ostatecznego terminu przez stronę Wikimanii na EasyChair (link wkrótce). W programie będzie także przewidziany czas na rozmowy i dyskusje oraz prezentacje z ostatniej chwili. Jeśli masz dzieło ztuki lub wizualizację do przedstawienia na konferencji, należy to przesłać jako 'prezentację' tłumacząc co masz na myśli.

Angielski jest językiem wiodącym konferencji. Wszystkie przesłane zgłoszenia powinny być napisane po angielsku albo mieć tłumaczenie na angielski. Jeśli potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu, poinformuj o tym na stronie dyskusji.


Inne[edit]

Wcześniejsze pomysły na zaproszenie do uczestnictwa i główne tematy Wikimanii znajdują się na tej stronie.