Privacy policy/2008/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Внимание: Тази страница е превод на официален документ на Фондация Уикимедия (Wikimedia Foundation). Преводът е направен изключително с информационна цел и съдържанието му не може да замени официалната версия. Оригиналният текст на документа на английски език е единствената официална версия, имаща правна сила.
Тази версия на Политиката за защита на личните данни е одобрена през юни 2006 от борда на Фондация Уикимедия. Обсъжданията и предложенията за промяна са добре дошли на Беседата в Мета. Тази политика не може да бъде заобикаляна, подменяна или пренебрегвана от локалните проекти на Уикимедия.

Резюме[edit]

Ако само четете съдържанието от сайтовете на Фондация Уикимедия, за вас не се снема повече информация, от тази, която по принцип се събира в сървърните логове (дневници, журнални файлове) на сайтовете.

Ако допринасяте към проектите на Уикимедия, вие публикувате, т.е. правите публично достояние всяка своя дума. Приемете, че каквото и да напишете, то ще бъде съхранено завинаги. Това включва статии, потребителски страници и беседи. Някои малки изключения са описани по-долу.

Редактиране на уикито и публични данни[edit]

Ако просто посещавате сайта, то вие не излагате на показ идентичността си (вижте „Съхраняване на лични данни“ по-долу).

Когато редактирате която и да е страница в уикито, вие публикувате документ. Това е публично действие и вие публично бивате идентифицирани като автор на редакцията.

Идентификация на редактора[edit]

Възможно е да редактирате страница в уикито, както ако сте влезли в системата, така и ако не сте.

Ако сте влезли в системата, ще бъдете идентифицирани с потребителското си име. Това може да е вашето истинско име, ако така сте избрали да създадете потребителската си сметка, или псевдоним или каквото и да е потребителско име, което сте избрали при регистрирането в системата.

Ако не сте влезли в системата с потребителска сметка, ще бъдете идентифицирани с вашия IP-адрес. Това е поредица от четири числа, които обозначават интернет адреса, откъдето вие осъществявате достъп до уикито. В зависимост от интернет връзката ви, този IP-адрес може да бъде проследим само до вашия доставчик на Интернет или по-конкретно до вашето училище, работно място или дом. Възможно е дори частни лица да ви идентифицират с търсене по комбинация от IP-адреса ви и ключови думи, свързани с интересите ви, изразени изрично или косвено чрез вашите редакции. За един мотивиран човек може да се окаже както трудно, така и лесно да свърже вашия IP-адрес с реалната ви самоличност. Следователно, ако много сте загрижени за защитата на личните си данни, може би ще предпочетете да се регистрирате в системата и да допринасяте под потребителско име.

Когато използвате псевдоним, IP-адресът ви няма да бъде публично достъпен, освен в случай на злоупотреба, включително вандализъм на страница от вас или друг потребител със същия IP-адрес. Във всички случаи, вашият IP-адрес ще бъде съхранен на уики сървърите и може да бъде видян от администраторите на сървърите на Уикимедия и от потребителите със статут на проверяващи (CheckUser). Вашият IP-адрес и връзките му с всички потребителски сметки, в които е влизано през него, могат да бъдат изнасяни публично при определени обстоятелства (вижте по-долу).

Ако от дома си използвате служебен пощенски сървър или работите от разстояние и използвате DSL или кабелна връзка към Интернет, е много вероятно работодателят ви лесно да може да идентифицира IP-адреса ви и всички ваши приноси, направени от него. В такива ситуации по-добрият начин да защитите тайната на самоличността си е, като използвате потребителско име. Все пак, не забравяйте да излезете от системата след всяка сесия, когато сте използвали потребителската си сметка на споделен компютър, за да избегнете възможността тя да бъде използвана от някой друг.

HTTP-бисквитки[edit]

Всеки път, когато посещавате сайта, уикито оставя на компютъра ви временна сесийна бисквитка (с окончание „_session“). Ако нямате намерение да влизате в системата, можете да откажете бисквитката, но влизането в системата е невъзможно без нея. Бисквитката ще бъде изтрита, когато приключите текущата сесия, което става при затварянето на браузъра.

При влизането си в системата може да изберете тя да ви запомни, като при следващата ви браузърна сесия няма да се налага да въвеждате отново потребителското си име (или парола). Това ще се осъществи чрез съхраняването на още няколко бисквитки в браузъра ви, чийто живот ще е 30 дни. Ако използвате публичен компютър и не желаете следващите потребители да виждат потребителското ви име, можете след себе си да премахнете оставените бисквитки. (Изчистете също така и кешовата памет на браузъра!)

Пароли[edit]

Много страни на общностните взаимодействия в проектите на Фондация Уикимедия зависят от репутацията и уважението, които потребителите си изграждат чрез историята на своите приноси. Потребителските пароли са единствената гаранция за целостта на редакционната история на потребителите. Всички потребители се насърчават да избират силни пароли и никога да не ги разкриват. Никой не трябва умишлено да прави публично достояние паролите на други потребители, било то пряко или косвено.

Съхраняване на лични данни[edit]

Всеки път, когато посещавате уебстраница, вашият браузър изпраща голямо количество информация до уебсървъра. Повечето уебсървъри поддържат логове на достъпа, в които съхраняват част от тази информация, която може да се използва за съставяне на цялостна картина за популярността на страниците, за входящите към тях връзки от други сайтове и за браузърите, използвани от потребителите. Проектите на Уикимедия нямат намерение да използват тази информация, за да проследяват легитимните си потребители.

Тези логове се използват за изготвянето на статистики на сайтовете, като необработените данни не се разкриват публично и обикновено се унищожават след две седмици.

Ето пример за данните, които се съхраняват при един преглед на уебстраница:

 11.22.33.44 - - [20/Mar/2008:20:10:58 +0200]
 "GET /wiki/Meta:Privacy_policy HTTP/1.1" 200 12156
 "http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page"
 "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; bg-BG; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12"

Софтуерните разработчици могат да изследват информацията от логовете в процеса на разрешаване на технически проблеми и при проследяване на „паяци“, които натоварват сайта. При разследване на злоупотреби с уикито, IP-адреси на потребители могат да се извличат от логовете или от записите в базата от данни, за да се установи връзката им с потребителски сметки и мрежови адреси. Такива злоупотреби включват нелегитимна употреба на марионетки (алтернативни сметки), вандализъм, тормоз над други потребители или разрушаване съдържанието на уикито.

Политика за изнасяне на данни от логовете[edit]

Политиката на Уикимедия постановява разкриващите самоличността данни, които се събират в сървърните логове или са достъпни през базата от данни до потребителите със статут на проверяващи, да могат да се изнасят в следните ситуации:

 1. При законна призовка или друго искане със задължителен характер от органите на правораздаването.
 2. При получено разрешение от засегнатия потребител.
 3. Пред председателя на Фондация Уикимедия, неговия юридически съветник или упълномощено от него лице, в случаите когато това е необходимо за разследване на жалби за извършени злоупотреби.
 4. Когато данните на сървърните логове се отнасят до прегледи, генерирани от „паяк“ или бот и изнасянето на данните е необходимо, за да се илюстрират или разрешат проблеми от техническо естество.
 5. Когато потребителят вандализира статии или проявява постоянно разрушително поведение, данните за неговата самоличност могат да бъдат изнесени, за да се улесни проследяването на IP-регистрите или да се формулират жалби към съответните доставчици на интернет услуги.
 6. Когато има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на Фондация Уикимедия, нейните потребители или обществото.

Политиката на Уикимедия не позволява публично разпространение на личните данни при други обстоятелства, освен описаните по-горе.

Споделяне на информация с трети страни[edit]

Освен ако не е указано нещо друго, всички текстове, допринасяни към проектите на Уикимедия, са достъпни за ползване под условията на Лиценза за свободната документация на ГНУ, с изключение на Уикиновини, където са лицензирани под лиценз на Криейтив Комънс.

Уикимедия не продава и не споделя с трети страни информация от частен характер като имейл адреси, освен в случай, че вие дадете своето съгласие или това бъде изискано по закон.

Сигурност на информацията[edit]

Фондация Уикимедия не дава гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация, която вие предоставяте. С тази информация могат да разполагат всички хора с достъп до сървърите. Част от тях са разработчиците на Уикимедия.

Електронна поща, пощенски списъци и IRC[edit]

Електронна поща[edit]

В потребителските си настройки можете да посочите свой имейл адрес и да позволите други потребители, влезли в системата, да ви изпращат електронни писма чрез интерфейса на уикито. Имейл адресът ви няма да бъде разкрит пред другите потребители, освен в случай че вие им отговорите или евентуално ако пощенската ви кутия е препълнена и вашият сървър прати автоматично съобщение на подателя на писмото. Възможно е имейл адресът ви да се използва от Фондация Уикимедия за масова комуникация с потребителите.

Ако не посочите имейл адрес в настройките си, няма да имате възможност да получите служебна парола, в случай че забравите своята. Въпреки това, можете да се свържете с някой от сървърните администратори на Уикимедия, за да въведе нов имейл адрес в настройките ви.

Във всеки момент от време чрез страницата за настройки можете да премахнете своя имейл адрес, за да предотвратите употребата му.

Пощенски списъци[edit]

Ако се абонирате за някой от пощенските списъци на проект на Уикимедия, вашият имейл адрес ще бъде достъпен за всеки друг абонат на списъка. Архивите на повечето пощенски списъци на Уикимедия са публично достъпни и вашият имейл адрес може да се окаже цитиран в кореспонденцията. Също така, архивите на пощенските списъци се архивират и от Gmane и други сайтове, предлагащи такива услуги. Писмата обикновено не се изтриват или променят, но е възможно в някои крайни случаи да се прибегне до такава мярка.

Имейл адреси за информация[edit]

Някои имейл адреси могат да препращат получената поща до екип от доброволци, ползващи се с доверието на Фондацията, които проверяват сигнали за проблеми и им отговарят, използвайки система като OTRS. Кореспонденция, изпратена до тази система, не е публично достъпна, но се получава от цялата група доброволци на Уикимедия. Изпращайки писмо на един от тези адреси, разкривате имейл адреса си на целия екип, работещ в системата, и съдържанието на писмото ви може да бъде подложено на обсъждане, за да получите възможно най-добрия отговор на заявката си.

Някои от адресите, които препращат кореспонденция към системата за заявки, са следните:

 • info-de AT wikipedia DOT org
 • info-en AT wikipedia DOT org
 • info-es AT wikipedia DOT org
 • info-fr AT wikipedia DOT org
 • info-it AT wikipedia DOT org
 • info-nl AT wikipedia DOT org
 • info-pl AT wikipedia DOT org

Писмата до личните имейл адреси на членовете на Борда на Фондация Уикимедия също могат да бъдат препратени до членовете на OTRS-екипа.

IRC[edit]

IRC-каналите не са официално част от самата Уикимедия. Взимайки участие в IRC-комуникация, е възможно да направите своя IP-адрес достояние на другите участници. Различните канали прилагат различни политики по отношение публикуването на логовете.

Потребителски данни[edit]

Данни за потребителите като моменти от време, когато са редактирали, и брой на редакциите им са публично достъпни чрез списъците с потребителски приноси и в обобщен вид, публикуван от други потребители.

Заличаване на потребителски сметки[edit]

Веднъж създадена, потребителската сметка не може да бъде заличена. Възможно е потребителско име да бъде променено (в зависимост от приетата политика на конкретното уики). Фондация Уикимедия не гарантира, че подадени заявки за промяна на потребителски имена ще бъдат удовлетворени.

Дали специфична информация за потребителите може да бъде премахвана, зависи от политиката за изтриване, приета в конкретния проект, в който е публикувана информацията.

Изтриване на съдържание[edit]

Изтриването на текстове от проектите на Уикимедия не означава премахването им завинаги. В общия случай, всеки потребител може да погледне предишните версии на страница и да види какво от старото ѝ съдържание е било изтрито. Ако дадена страница е „изтрита“, съдържанието ѝ остава достъпно за всеки потребител с права на администратор, какъвто може да стане почти всеки потребител, за който се вярва, че няма да злоупотреби с възможността за изтриване. Информация може да бъде премахвана напълно само от хората с права за достъп до сървърите, но няма гаранция, че това ще се случи, освен в отговор на законови действия.

Вижте също[edit]