Jump to content

Požiadavka na komentár/Počítadlo úprav pre X!/Zhrnutie

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Requests for comment/X!'s Edit Counter/Summary and the translation is 90% complete.


Momentálne musí každý editor požiadať, aby povolil ostatným editorom nahliadnuť na dodatočné štatistiky v V počítadlo úprav X! (pre daný editor). Spomenuté dodatočné štatistiky sú

  • (a) hlavné úpravy oborov názvov
  • (b) mesačné štatistiky úprav

Nutnosť zaangažovania (požiadania) o informáciu vznikla kvôli zákonu v Nemecku, kde sa nachádzal toolserver. Pretože sa všetko z toolserveru presúva do Laboratórií Wikimedia (v Spojených Štátoch), tento zákon už viac nie je relevantný. Niektorí editori chcú zviditeľniť mesačné štatistiky a hlavné úpravy oborov názvov pre každého, nie len pre editorov ktorí o to požiadali.

Otázka znie: mali by sme povoliť všeobecné zobrazovanie štatistík (zrušením nutnosti požiadania o ne), alebo máme aktuálny systém ponechať pre kontrolu obsahu viditeľného v počítadle úprav? Treťou možnosťou je povoliť užívateľom zrušiť požiadavku; ak ju nezrušia, všetci ostatní editori budú môcť nahliadnuť na ich celkové štatistiky.

Mám pocit že komunita by mala odpovedať na túto otázku pred vykonaním akejkoľvek iniciatívy v tejto veci. Táto diskusia vznikla na anglickej Wikipédii a jej výsledok smeruje k zrušeniu nutnosti požiadania o štatistiky. Malo by detailné počítadlo úprav zostať v podobe požiadania, alebo má byť požiadanie nezrušiteľné čí vôbec nemožné?—cyberpower ChatHello! 02:39, 22 June 2013 (UTC)[reply]

Pre záznam
Táto vec sa netýka verzie toolserveru. Počítadlo úprav sa nastavuje v Laboratóriach Wikimedia. Možná zmena sa aplikuje tam.

Berte prosím do úvahy aj fakt, že všetky informácie používané týmito nástrojmi sú verejne dostupné a môžu byť použité hocikým na vytvorenie identického nástroja pre iný server nepatriaci Nadácii Wikimedia, na ktorom by už nebola možnosť požiadania a zrušenia požiadavky.

For reference
This is an opted in result, this a not opted-in result. Snowolf How can I help? 14:11, 23 June 2013 (UTC)[reply]