Jump to content

Research:Revision scoring as a service/Word lists/hy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


ISO code Language Generated list Badwords Informal words Stopwords Dictionary Stemmer Contact person Wiki labels Interface Forms Campaign Needs
hy հայերեն (Wikipedia) 250 - - - - - See: Word lists requested no no no -
Generated list [1]

Words in the generated list commonly appear in reverted revisions but not in others. This list is generated using a TF-IDF approach.

 1. աբրուցոկալաբրիա
 2. ազնիվ
 3. ահա
 4. ամանոր
 5. ամբողջ
 6. ամեն
 7. ամուր
 8. այդպիսի
 9. այլև
 10. այնուամենայնիվ
 11. այնպես
 12. այնպիսի
 13. այնտեղ
 14. այնքան
 15. այսինքն
 16. այսպես
 17. այստեղ
 18. այսօր
 19. անել
 20. անկախ
 21. անկախությունը
 22. անհրաժեշտ
 23. անում
 24. անվանափոխություն
 25. աշխարհը
 26. աշխարհի
 27. աշխարհին
 28. աշխարհում
 29. ապա
 30. ապրել
 31. ապրում
 32. առաջ
 33. առավել
 34. ասել
 35. ասես
 36. ասում
 37. աստված
 38. աստվածաշունչը
 39. արագ
 40. արդեն
 41. բազմաթիվ
 42. բախում
 43. բայց
 44. բան
 45. բավական
 46. բարի
 47. բերել
 48. բնակվում
 49. բոզի
 50. բոլոր
 51. բոլորը
 52. բոլորովին
 53. բորգամո
 54. բորգամոբերգամո
 55. բուն
 56. գավառնահանգ
 57. գեղեցիկ
 58. գուցե
 59. գրեթե
 60. գրում
 61. գրված
 62. դատարկ
 63. դարերի
 64. դարձել
 65. դարոն
 66. դեբիլ
 67. դեռ
 68. դեռևս
 69. դժվար
 70. դու
 71. դուրս
 72. դուք
 73. դրա
 74. դրանք
 75. եթե
 76. եղավ
 77. ենթատողային
 78. ենք
 79. երբ
 80. երբեք
 81. երկիրը
 82. երկրում
 83. զարգացած
 84. զարգացման
 85. զարմանալի
 86. զգում
 87. էջի
 88. էջին
 89. թավատառ
 90. թեեւ
 91. թող
 92. թվում
 93. ժամանակին
 94. ժողովուրդը
 95. ժողովրդի
 96. իհարկե
 97. ինձ
 98. ինչ
 99. ինչը
 100. ինչու
 101. ինչպիսի
 102. ինքնատիպ
 103. իրեն
 104. իրենց
 105. լավ
 106. լինել
 107. լինելով
 108. լինի
 109. լինում
 110. լոմբարդիալոմբարդիա
 111. խմբագրել
 112. խնդրում
 113. խոշոր
 114. խոսում
 115. խոսքը
 116. ծանր
 117. ծնունդ
 118. կարելի
 119. կարծես
 120. կարծում
 121. կարճ
 122. կարող
 123. կյանքը
 124. կյանքի
 125. կյանքում
 126. համարակալած
 127. համարում
 128. հայաստանում
 129. հանրահայտ
 130. հասած
 131. հասարակության
 132. հավատարիմ
 133. հատկապես
 134. հարուստ
 135. հենց
 136. հեռավոր
 137. հզոր
 138. հոգու
 139. հոկտեմբեր
 140. ձեզ
 141. ձեռք
 142. ձեր
 143. ճիշտ
 144. մանր
 145. մասնակցի
 146. մարդը
 147. մարդիկ
 148. մարդկային
 149. մարդկանց
 150. մարդկության
 151. մարդու
 152. մարդուն
 153. մարզմարզ
 154. մեզ
 155. մենակ
 156. մենք
 157. մեր
 158. միակ
 159. միայն
 160. միացնել
 161. մինչեւ
 162. միշտ
 163. մյուս
 164. մնում
 165. մուտքագրեք
 166. մտքի
 167. յուրաքանչյուր
 168. նաբաթական
 169. նաեւ
 170. նախ
 171. նայում
 172. նեապոլնեապոլ
 173. նեյման
 174. ներդրումները
 175. նման
 176. նշանակալիություն
 177. նշում
 178. նորից
 179. նույնիսկ
 180. նրան
 181. նրանից
 182. նրանց
 183. նրանք
 184. շահերի
 185. շատ
 186. շեղատառ
 187. շնորհավոր
 188. շուրջ
 189. ողջ
 190. ոչինչ
 191. ովքեր
 192. որբ
 193. որոնց
 194. որոնք
 195. որքան
 196. ուզում
 197. ուժ
 198. ուղղված
 199. ունեցող
 200. ուստի
 201. ուր
 202. ուրեմն
 203. ուրիշ
 204. չեմ
 205. չեն
 206. չէր
 207. չձևավորված
 208. չունի
 209. պատահական
 210. պատասխանում
 211. պես
 212. պետք
 213. պիտի
 214. պլանովպատկեր
 215. ջնջել
 216. ջնջում
 217. ջուլիաֆրիուլի
 218. ռոզենկավալեր
 219. սիրով
 220. սիրում
 221. սխալ
 222. սկսվում
 223. սուրբ
 224. սպասարկող
 225. ստեղծել
 226. ստեղծվել
 227. վանդակի
 228. վեր
 229. վերանվանել
 230. վերնագրի
 231. վերտողային
 232. վիթխարի
 233. վոլոգոդայի
 234. տալ
 235. տալիս
 236. տեղ
 237. տենձի
 238. տեսնում
 239. տերամո
 240. տերամոկրոտոնե
 241. տեքստ
 242. տղա
 243. տվել
 244. ցանկի
 245. ցույց
 246. քաղաքներում
 247. քեզ
 248. քիչ
 249. քննարկում
 250. օրինակ
Generated common words

Common words appear on all revisions reverted or otherwise. In the English language this would include words like 'the' or 'is' which are meaningless on their own. This list is generated using a TF-IDF approach.

 1. աահ
 2. ազգային
 3. ազգություն
 4. ական
 5. ակտիվ
 6. աղբյուրներ
 7. ամն
 8. ամուսին
 9. ամսաթիվ
 10. այբբենական
 11. այդ
 12. այժմ
 13. այլ
 14. այլն
 15. այն
 16. այս
 17. անաղբյուր
 18. անավարտ
 19. անգամ
 20. անձ
 21. անուն
 22. անունը
 23. անվան
 24. անվանում
 25. անվանումը
 26. աշխարհի
 27. ապա
 28. ապրիլի
 29. աջից
 30. առաջ
 31. առաջին
 32. ավելի
 33. արդեն
 34. արտաքին
 35. արևելյան
 36. արևմտահայերեն
 37. բազմաթիվ
 38. բաժանում
 39. բայց
 40. բարձր
 41. բարձրություն
 42. բնագիր
 43. բնակավայրեր
 44. բնակավայրը
 45. բնակչության
 46. բնօրինակ
 47. բոլոր
 48. գավառ
 49. գավառում
 50. գերագույն
 51. գիրք
 52. գլխավոր
 53. գտնվում
 54. գրականություն
 55. դար
 56. դարի
 57. դեկտեմբերի
 58. դեպի
 59. դուրս
 60. դրոշ
 61. դրոշավորում
 62. դրությամբ
 63. եղել
 64. երբ
 65. երեք
 66. երկիր
 67. երկու
 68. երկրի
 69. երկրորդ
 70. երևան
 71. զբաղեցնում
 72. էին
 73. ընդլայնված
 74. ընդհանուր
 75. ընթացքում
 76. ըստ
 77. թվական
 78. թվականի
 79. թվականին
 80. թվականից
 81. թվականներին
 82. ժամանակ
 83. ինչպես
 84. իսկ
 85. իրենց
 86. լաբորատորիա
 87. լաբորատորիայի
 88. լայնություն
 89. լեզու
 90. լինկոլնի
 91. լինքոլնի
 92. լուսանկարներ
 93. լուց
 94. խորհրդային
 95. ծանոթագրություններ
 96. ծանցանկ
 97. ծննդավայր
 98. ծննդյան
 99. ծնունդներ
 100. ծնվածներ
 101. ծնվել
 102. կազմում
 103. կամ
 104. կայք
 105. կայքից
 106. կայքում
 107. կան
 108. կատեգորիա
 109. կարգով
 110. կարող
 111. կենսագրություն
 112. կենտրոն
 113. կիրառումներ
 114. կողմից
 115. համաշխարհային
 116. համար
 117. համարվում
 118. հայ
 119. հայաբնակ
 120. հայաստան
 121. հայաստանի
 122. հայերեն
 123. հայկական
 124. հայոց
 125. հայտնի
 126. հանրապետության
 127. հանրապետություն
 128. հետ
 129. հետագայում
 130. հետո
 131. հիմնական
 132. հիմնականում
 133. հին
 134. հղումներ
 135. հոկտեմբերի
 136. հուլիսի
 137. հունիսի
 138. հունվարի
 139. հսհ
 140. հրատարակություն
 141. ձախից
 142. մահացածներ
 143. մահեր
 144. մայիսի
 145. մասը
 146. մասին
 147. մասնագիտություն
 148. մարդ
 149. մարզ
 150. մարզի
 151. մարտի
 152. մեծ
 153. մեկ
 154. մեկը
 155. մեջ
 156. միայն
 157. մինի
 158. մինչև
 159. միջազգային
 160. միջև
 161. մոտ
 162. յում
 163. նախկին
 164. նահանգ
 165. նահանգի
 166. նաև
 167. ներ
 168. ները
 169. ների
 170. ներքին
 171. նկարագրություն
 172. նկարագրում
 173. նոյեմբերի
 174. նոր
 175. նույն
 176. նրա
 177. նրան
 178. նրանց
 179. նրանք
 180. շատ
 181. շարժվելով
 182. շարք
 183. շտեմարան
 184. շրջան
 185. շրջանի
 186. շրջանում
 187. որը
 188. որի
 189. որն
 190. որոնման
 191. որոնց
 192. որոնք
 193. որոշ
 194. որպես
 195. որտեղ
 196. ում
 197. ուներ
 198. ունեցել
 199. ունի
 200. չափ
 201. չեն
 202. պաշտոնական
 203. պատկեր
 204. պատկերի
 205. պատճառով
 206. պատմության
 207. պատմություն
 208. պարգևներ
 209. պետական
 210. պետք
 211. ռուսաստան
 212. սակայն
 213. սեպտեմբերի
 214. ստացել
 215. վախճանի
 216. վախճանվել
 217. վայր
 218. վայրը
 219. վերաբերել
 220. վերահղում
 221. վերջին
 222. վիքիպահեստ
 223. վրա
 224. տակ
 225. տարածք
 226. տարբեր
 227. տարի
 228. տարին
 229. տարիներ
 230. տեղեկաքարտ
 231. տեղեկություններ
 232. տեղի
 233. տես
 234. տեսակ
 235. տվյալները
 236. ցանկը
 237. փոստ
 238. փոքր
 239. քաղաք
 240. քաղաքական
 241. քաղաքներ
 242. քաղաքում
 243. քան
 244. քանակական
 245. քանի
 246. քարտեզ
 247. քարտեզի
 248. քարտեզներ
 249. քրիստոնյա
 250. օգոստոսի

Bad words

Bad words are words unwelcome on any page. This would include curse words, spam and other content that would be reverted regardless of where it is inserted.

Needs bad words... Use |list-badwords=

Informal words

Informal words are words unwelcome on article namespace but would be acceptable on talk pages. This would include words such as 'hello' or 'hahaha' which would be fine in discussions but not in articles.

Needs informal words... Use |list-informal=