Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 2/Истинско глобално движение

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/A Truly Global Movement and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 2 of the discussion is now closed. Please discuss the draft strategic direction (link coming soon).

До 2030 г. ще бъдем наистина глобално движение. По-специално, ще насочим вниманието си към региони, които все още не обслужваме достатъчно добре: Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. Ще работим с общности от читатели, сътрудници и партньори в тези части на света. Ще създадем място за нови форми на приноси, които отразяват тези региони (референции, цитати и др.). Ще изградим информираност за силата на свободното знание и ще преодолеем бариерите пред достъпа. Ще изградим продукти, адаптирани към нуждите на тези нови членове на нашето движение.

Подтеми

Тази тема се формира от съдържанието, създадено от отделни сътрудници и организирани групи по време на дискусиите в цикъл 1. Ето подтемите, които поддържат тази тема. Вижте доклада от Цикъл 1, плюс допълнителната таблица и методологията за синтез на 1 800+ тематични изявления.

 • Нововъзникващи общности
 • Достъпност в нововъзникващите общности
 • Достъпност на различните езици
 • Обхват и осведоменост
 • Устойчивост и растеж

Идеи от разговорите и изследванията на стратегията на движението

Идеи от уикимедианската общност (от тази дискусия)

Идеи от партньори и експерти

Идеи от проучвания сред потребители (читатели и сътрудници)

Други изследвания

Адаптация на глобалните технологии в световен мащаб

 1. Euro Monitor: 53% от световното население ще бъде онлайн до 2030 г .: http://blog.euromonitor.com/2015/04/half-the-worlds-population-will-be-online-by-2030.html
 2. Cisco: Увеличаване на потреблението на видеосъдържание и в трафика: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.pdf
 3. Клайнер Перкинс Коуфилд Байер: Над 3B снимки, споделени на ден: http://www.kpcb.com/internet-trends

Промените в населението

 1. ООН: Между 2015 и 2030 г. огромното мнозинство от населението в света ще бъде в субсахарска Африка (38%) и Южноазиатския субконтинент (26%): https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population

Приноси в познанието в световен мащаб

 1. Анали на Асоциацията на американските географи: Голяма част от световните цифрови познания са допринесени само от част от света. Тъй като все повече хора имат достъп онлайн, отнасянето до представителството ще бъде още по-спешно: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382617
 2. Фрийдъм Хаус: 48 страни нямат безплатен, открит интернет: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2016

Изграждане на всеобхватни общества на знанието

 1. "Keystones to Foster Inclusive Knowledge Societies: Access to information and knowledge, freedom of expression, privacy, and ethics on a global internet," ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/internet_draft_study.pdf
 2. "Recognizing Enablers of Inclusive Knowledge Societies," CIPESA (Насърчаване на ефективна и приобщаваща ИКТ политика в Африка): http://cipesa.org/2015/03/recognising-the-enablers-of-inclusive-knowledge-societies/
 3. Доклад за състоянието на интернет на Мозила / Раздел за цифровото приобщаване: https://d20x8vt12bnfa2.cloudfront.net/InternetHealthReport_v01.pdf

Въпроси

Вижте дискусията на тези въпроси на беседата

Това са основните въпроси, които искаме да обмислите и да обсъдите по време на тази дискусия. Моля, подкрепете аргументите си с проучвания, ако е възможно. Осъзнаваме, че може да нямате време да отговорите на всички въпроси; за да ви помогнем да изберете къде да се насочите, по-долу сме изредили три типа въпроси. Основните въпроси са най-важните за отговор по време на този дискусионен цикъл.

Основни въпроси
 1. Какво влияние ще имаме върху света, ако следваме тази тема?
  • Имайте предвид, че ако вече сте изпратили ключови идеи, които отговарят на този въпрос в тази тема в предишна дискусия, добавете само препратка на към страницата-източник, вместо да пренаписвате целия текст. (вижте електронната таблица). Ако има нещо ново, което искате да добавите към коментара, който сте направили преди; моля, направете го.
 2. Колко важна е тази тема спрямо останалите 4? Защо?
Втори въпрос
 1. Фокусът изисква компромиси. Ако увеличим усилията си в тази област през следващите 15 години, има ли нещо, което правим днес и което трябва да спрем да правим?
Разширени въпроси
 1. Какво друго е важно да се добави към тази тема, за да стане по-силна?
 1. Кои други ще работят в тази област и как можем да си сътрудничим с тях?

Други коментари:

Не забравяйте, че ако имате идеи за стратегическия процес или по-големи проблеми, да ги споделите тук, където те са наблюдавани ежедневно!

"Ако имате конкретни идеи за подобряване на софтуера, моля, обмислете да ги изпратите на Фабрикатор или беседата на продукта."