Jump to content

Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Organize/Toolkit/In-person/3-hr/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Organize/Toolkit/In-person/3-hr and the translation is 75% complete.

Quy mô đề nghị

Ít nhất là 5 người. Lưu ý rằng nếu bạn có trên 25 người, chúng tôi khuyên bạn nên có một người điều hành hội thảo có kinh nghiệm để điều hành thảo luận hoặc có hỗ trợ điều hành bổ sung để quản lý tốt hơn các nhóm nhỏ và xử lý các câu hỏi đưa ra.

Bố trí phòng họp

Có 5 flip chart quanh phòng, một cho mỗi chủ đề. Đăng tiêu đề chủ đề và văn bản (một cho mỗi flipchart). Có ghi chú và giấy dính. (Chuẩn bị bản in của 5 chủ đề)

[link to come: Print-out of 5 themes]

Chương trình nghị sự tổng quan

Trong một cuộc thảo luận 3-giờ, những người tham gia sẽ làm như sau:

 • Khám phá năm chủ đề và xếp hạng thứ tự tầm quan trọng của mỗi chủ đề đối với phong trào, và giải thích tại sao
 • Đối với các chủ đề quan trọng nhất 1-3 trong nhóm của bạn, hãy khám phá:
  • Tác động đến thế giới mà chủ đề này sẽ có
  • Điều gì sẽ làm cho chủ đề mạnh mẽ hơn
  • Ai có thể là đối tác tiềm năng
 • Thảo luận về những gì chúng ta nên ngừng làm để tập trung công việc vào chủ đề quan trọng nhất
 • Tóm tắt những phát hiện chính của bạn để chia sẻ với các nhóm có tổ chức khác và cộng đồng

Thời gian: Nếu bạn là một nhóm nhỏ hơn (5-10 người), bạn hầu như có thể chuyển qua chương trình làm việc nhanh hơn. Nếu bạn chỉ có 2 giờ, chúng tôi đã lưu ý bạn có thể giảm thời gian ở đâu.

Chương trình nghị sự chi tiết

Đây là một chương trình nghị sự được đề nghị cho cuộc thảo luận. Mặc dù bạn có thể chọn cách thực hiện khác đi, mẫu này đã được thiết kế để bạn sử dụng.

Những gợi ý hữu ích:

 • Tùy thuộc vào số người tham dự, bạn có thể muốn chia người tham gia thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng tôi đã lưu ý những gì có thể dẫn đến sự chia nhỏ này.
  • Nếu nhóm từ 5-9 người, chúng tôi khuyên bạn nên giữ toàn bộ nhóm trong suốt thời gian thảo luận.
  • Nếu nhóm này là 10 người trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hỗn hợp cả nhóm và nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ thường tốt nhất ở 3-5 người mỗi nhóm. Điều này cho phép thảo luận sâu hơn và chia sẻ với cả nhóm.
 • Điều phối viên thảo luận nên xác định Người hướng dẫn TRƯỚC KHI họp để Người hướng dẫn có thể chuẩn bị và sẵn sàng để thảo luận. (Điều phối viên thảo luận cũng có thể chọn làm Người hướng dẫn nhưng điều này không phải là bắt buộc.)Các vai trò khác cũng có thể được xác định trước, để tiết kiệm thời gian, hoặc khi bắt đầu cuộc thảo luận. Tuy nhiên, hãy cố gắng để bao gồm mọi người bằng cách yêu cầu các tình nguyện viên.
Thời gian Hoạt động
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ Khuyến khích tất cả người tham gia thực hiện các công việc sau đây như là chuẩn bị trước:
 • Xem lại 5 chủ đề
 • Thứ tự 5 chủ đề (1 là quan trọng nhất, 5 là ít quan trọng nhất cho phong trào)
 • Bên cạnh 3 lựa chọn hàng đầu của bạn, hãy viết lý do tại sao ba điều này là quan trọng nhất
  • Sử dụng nghiên cứu để hỗ trợ các ý tưởng của bạn
 • Bên cạnh 2 lựa chọn dưới cùng, hãy viết lý do tại sao đây là những điều ít quan trọng nhất
 • Mang theo các ghi chú này đến phiên họp
15 phút Khai mạc
 • Giới thiệu
 • Chia sẻ chính sách không gian thân thiện

Chuẩn bị thảo luận

 • Chia sẻ chương trình nghị sự
 • Chia sẻ mục tiêu của cuộc họp: Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để thảo luận về 5 chủ đề, tranh luận những vấn đề nào quan trọng nhất và ưu tiên cho họ. Kết quả là phải hiểu được những chủ đề hàng đầu nào sẽ có tác động tích cực nhất đến tương lai của phong trào này.
15 phút Nhìn nhận lại (hoạt động cá nhân)
 • Nhóm đánh giá các chủ đề và âm thầm trả lời những câu hỏi sau:
  • Thứ tự 5 chủ đề (1 là quan trọng nhất, 5 là ít quan trọng nhất cho phong trào)
  • Bên cạnh 3 lựa chọn hàng đầu của bạn, hãy viết lý do tại sao ba điều này là quan trọng nhất
  • Bên cạnh 2 lựa chọn dưới cùng, hãy viết lý do tại sao đây là những điều ít quan trọng nhất
  • Bạn sẽ sử dụng nó trong hoạt động tiếp theo
60 phút Khám phá 5 chủ đề
 • 5 phút: Cài đặt:
  • Chia nhóm thành 5 đội, mỗi đội một chỗ.
  • Một khi các đội đã vào vị trí, đưa cho họ hướng dẫn.
 • 50 phút: 10 phút cho mỗi trạm, sau đó quay sang trạm tiếp theo:
  • Các nhóm nhỏ chia sẻ thứ hạng của họ bằng miệng
  • Thảo luận các điểm chính về lý do tại sao nó quan trọng, tại sao nó không quan trọng (thêm sự kiện hỗ trợ)
  • Các nhóm thêm ghi chú vào các giấy flipchart khi họ luân phiên, đọc các ghi chú của các nhóm khác và thêm các ghi chú của riêng họ
10 phút Giải lao
50 phút Ưu tiên và xây dựng luận cứ (lý lẽ)
 • 10 phút:Yêu cầu mọi người đi bộ quanh phòng để xem lại các chủ đề. Xem xét thứ hạng ban đầu, sau đó viết xuống giấy bất kỳ điều chỉnh nào dựa trên các cuộc thảo luận
 • 5 phút: Yêu cầu mọi người đứng bên cạnh chủ đề mà họ cảm thấy là quan trọng nhất
  • Nhìn khắp phòng. Hãy để mọi người nhìn thấy những chủ đề nào được đại diện nhiều hơn.
  • Nếu phân bố của người tham gia chủ yếu là trong 2-3 chủ đề, có thể yêu cầu những người khác xem họ muốn làm việc độc lập hoặc tham gia một nhóm khác.
 • 35 phút: Các đội làm việc cùng nhau để tạo ra lập luận hoặc lý do của họ về lý do tại sao đây là chủ đề quan trọng nhất. Sau đó họ sẽ trình bày một đoạn tóm lược ngắn gọn cho cả nhóm. (Điền vào bảng tính để tóm tắt)
  • Các lập luận nên bao gồm:
   • What impact would we have on the world if we follow this theme?
   • How important is this theme relative to the other 4 themes? Why?
   • Who else will be working in this area and how might we partner with them?
   • Focus requires tradeoffs. If we increase our effort in this area in the next 15 years, is there anything we’re doing today that we would need to stop doing?
   • What else is important to add to this theme to make it stronger?
   • Add key facts to support the argument
  • For shareout, condense information into a summary paragraph about why this is the most important theme, and why.
15 min Share out (3 min per)
 • Each team shares its summary about why this is the most important theme.
 • Action item: Give copies of all arguments to the Coordinator for the summary.
10 min Rankings
 • Rank order of each theme (1-5): All individuals place their own rank next to each theme
 • Personal energy for this theme: Place high/med/low mark next to each theme

(while not official voting, this will give a sense of which themes are most important to each organized group)

5 min Close
 • Facilitator thanks everyone for participating, and encourages them to continue the discussions internally and as individual contributors on their project-wiki.
 • Action items
  • Identify who will post notes to the project-wiki
  • Take a picture of the group to post on project-wiki and to submit with summary