Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Chu kỳ 2/Tổ chức/Bộ công cụ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Organize/Toolkit and the translation is 100% complete.

Mục đích thảo luận

Mục tiêu của chúng ta với tư cách một phong trào là xác định một hướng đi phù hợp và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta trên con đường dẫn đến năm 2030. Nó sẽ giúp chúng ta tổ chức tốt hơn và ưu tiên các hoạt động của chúng ta trong toàn bộ phong trào. Nhưng nó sẽ đủ linh hoạt để áp dụng rộng rãi và theo thời gian. Trong các cuộc thảo luận về chu kỳ 2, các đại biểu sẽ gặp nhau để thảo luận về tương lai tổng thể của phong trào và thảo luận các chủ đề chính được tạo ra từ chu kỳ thảo luận đầu tiên để thảo luận về sự cân bằng.

Các chương trình nghị sự khuyến nghị để thảo luận

Ngoài các cuộc thảo luận trực tuyến trên Meta và/hoặc wiki nhà của bạn, chúng tôi đang tổ chức 3 loại thảo luận khác. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn của Chuyên gia Hướng dẫn để giúp bạn thực hiện các cuộc hội thoại này:

  1. On wiki icon Thảo luận trên wiki
  2. In-person icon Hội thảo trực tiếp
  3. Teleconference icon Phiên thảo luận "ảo" hoặc video / teleconference
  4. Offwiki icon Cuộc trò chuyện trực tuyến nhưng không qua wiki (Facebook, WhatsApp, v.v.) (Định dạng 3 tuần) - sẽ có vào tuần tới của ngày 22 tháng 5

Chuẩn bị cho cuộc thảo luận

Hãy để những người tham gia xem xét các cơ sở và kỳ vọng sau đây trước cuộc họp.

Cơ sở chung

Cơ sở chung là những mệnh đề cơ bản được chia sẻ bởi tất cả những người tham gia và dựa trên những lập luận nào.

Nguyên tắc ứng xử

Những người tham gia đồng ý tuân theo các nguyên tắc ứng xử sau đây: