Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Raport syntetyczny z badań Nowych Głosów (Lipiec 2017)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/New Voices Synthesis report (July 2017) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎עברית • ‎中文 • ‎日本語

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozszerzyliśmy głosy uczestniczące w naszym globalnym dialogu na temat tego, co nasz ruch powinien zbudować lub osiągnąć wspólnie w ciągu najbliższych 15 lat. W Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej odbyło się ponad 150 dysput z ekspertami w kwestiach globalnych. Badania na miejscu w Indonezji i Brazylii dały głębsze spojrzenie na nowe sposoby dzielenia się wiedzą w tych krajach. Badania nad konkretnymi tematami dotyczącymi tendencji politycznych, społecznych i gospodarczych, które będą miały wpływ na przyszłość wolnej wiedzy, dają obraz przyszłego świata, w którym będziemy działać, a badania nad marką w siedmiu krajach o wysokiej świadomości dają nam wgląd w znaczenie Wikimediów dla całych populacji. Razem, te odkrycia pomagają nam zidentyfikować globalne trendy i niektóre z kluczowych możliwości dla nas jako ruchu w tym nowym świecie.

Podsumowanie wniosków z badań i wywiadów w ramach "Nowych Głosów"

Dzielenie się wiedzą jest bardzo społeczne

 • Eksperci i badania podkreśliły, że obecni użytkownicy Wikipedii nie są naszymi przyszłymi użytkownikami. Młodzi ludzie - pokolenie wychowane na smartfonach - są najnowszą falą demograficzną, do której powinniśmy dotrzeć.[1]
 • Trend zwiększenia odsetka młodzieży ma szczególne znaczenie w Afryce, najmłodszym regionie świata, który jak się przewiduje odmłodzi starzejącą się globalną siłę roboczą, poprzez napływ młodych konsumentów i absolwentów szkół średnich, w związku z 15-procentowym wzrostem liczby ludności w latach 2015-2030.[2]
 • Eksperci twierdzą, że są przeładowani użyciem mediów społecznościowych i czatów, i wolą dzielić się i dyskutować na temat informacji, przez platformy, które już znają.[3][4]
 • W regionach o niższym poziomie świadomości uzyskiwanie informacji za pomocą komunikatorów jest postrzegane jako odpowiednik informacji przekazanych słowami - tyle, że szybciej i za pośrednictwem szerszej sieci; choć zjawisko takie, nie było zauważalne w regionach o wyższym poziomie świadomości.[1] Poszukiwanie informacji jest coraz bardziej zorientowane zadaniowo a mniej na na odkrywanie i surfowanie.[1]
 • Ludzie z Indonezji i Brazylii już nie oczekują, że ich treść będzie dostarczana przez "zaufane instytucje", zamiast tego badania wykazały, że chcą, aby ich treść była dostarczana przez zaufane osoby.[1] Natomiast, w przypadku informacji ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej nadal ważne jest ich pochodzenie z takich zaufanych instytucji jak muzea czy gazety, natomiast zaufanie do społecznościowych mechanizmów samooczyszczania jest ograniczone.[5][6]
 • Proporcja globalnej populacji w wieku 15-64, która nie zaliczyła formalnej edukacji stopniowo się zmniejsza. W tym samym czasie, odsetek populacji globalnej, która jest użytkownikami internetu wzrośnie od 44% do 58% w latach 2016-2021.[7]

Przyszła technologia informacyjna może radykalnie zmienić sposób tworzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy

 • Eksperci zalecają korzystanie z technologii w celu lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników..[8] Tłumaczenie maszynowe, AI i strukturyzowane dane to niektóre sposoby aby zarządzać i dostarczać istotne, wiarygodne i lokalnie istotne treści.[9] Badania wykazały także, że rozwój AI może spowodować wzrost w czasie rzeczywistym, zindywidualizowanych usług edukacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych, w tym muzykę generowaną przez komputery, wiadomości i historie.[10][11][7]
 • Eksperci uważają, że Wikimedia powinny rozważyć poprawienie doświadczeń użytkowników w Wikipedii i innych projektach w taki sposób, który zwraca się do mas.[4] Badania sugerują, że kierowane odkrywanie i integracja z ważniejszymi właściwościami sieci będą coraz ważniejsze.[1][5]
 • Na przykład eksperci od technologii sugerują, że umożliwienie interakcji z zawartością Wikipedii w panelu wiedzy Google lub organizowanie kanałów według obszarów treści w popularnych aplikacjach komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger i Instagram stanie się najbardziej powszechnymi sposobami wymiany informacji.[12][4] Nowe technologie audiowizualne mogłyby zmienić sposób, w jaki ludzie doświadczają i dzielą się wiedzą. Głos zaczyna zastępować pisanie w pewnych kontekstach, co może mieć wpływ na pracę edytorów Wikipedii.[10] Wirtualna rzeczywistość koncentruje się na trybach komunikacji wizualnej, dźwięku i dotykowym, a w większości przypadków jest interaktywna, ale nie uczestnicząca.

Ruchy są budowane na emocjach i związkach międzyludzkich

 • Według badań, eksperckich wywiadów i dysput grupowych, Wikipedie muszą lepiej komunikować swoje wartości i sposób pracy.[1][13][14][15]
 • Istnieje przekonanie, że Wikimedia powinna rozważyć zachęty aby utrzymać zaangażowanie w ruch i jego wzrost. Co motywuje ludzi do udziału w ruchu i jak zapraszamy innych do przyłączenia się?[14] Eksperci w Kenii wierzą, że ludzie mogą być zainspirowani ideą opowiadania historii swoich kultur i społeczności, ale musi to być związane z konkretnymi korzyściami lub uznaniem. Pomóc mogą również nagrody, odznaki lub inne formy uznania.[4]
 • Stworzenie odrębnego i pożądanego poczucia tożsamości i pozycjonowanie na podstawie roli jaką pełni edytor Wikipedii może być sposobem na zachęcanie do brania udziału.[4][16]

Gdy ewoluują platformy edukacyjne, musimy myśleć o czymś więcej niż encyklopedii, aby zaspokoić potrzeby użytkowników

 • Gdy ludzie przenoszą się na urządzenia przenośne i odwracają się od tradycyjnego tekstu, a także tworzą i udostępniają materiały wideo, audio i graficzne, nacisk na rozwój platform technologicznych ewoluuje.[7]
 • Nowe typy i platformy treści, takie jak AI, wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona mogą służyć jako treść lub tematy dotyczące projektów Wikimedia, jako potencjalne możliwości rozpowszechniania treści projektów Wikimedia lub jako metoda rozpowszechniania etosu otwartej edycji i dzielenia się treścią.[7]
 • Badania i dyskusje z ekspertami wskazują, że obecni i przyszli czytelnicy chcą mieć platformę do nauki, która będzie wychodzić poza obecny format encyklopedyczny Wikipedii i jego zachodnie normy.[1][17][16]
 • Eksperci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu uważają, że system edukacji formalnej nie wywiera wpływu na młodzież na rynkach wschodzących na całym świecie, a ludzie szukają nowych sposobów konsumowania i przetwarzania wiedzy online.[18]
 • Osoby poszukujące wiedzy online potrzebują krótkich, zwartych i wizualnych sposobów angażowania się w treści i zdobywania nowych umiejętności.[19] Przyszłym użytkownikom Wikipedii będzie potrzeba platformy umożliwiającej tworzenie i przekazywanie wiedzy w formatach nietekstowych, ze szczególnym naciskiem na zasoby ustne i wizualne.[20]
 • Przywódcy historycznie zmarginalizowanych społeczności w świecie zachodnim mają podobne obawy co do bieżącej konsumpcji tekstu w Wikipedii. Wytyczne dotyczące tego, kto i co jest cytowane, często nie pasują do systemów ochrony kultury w tych społecznościach.[16]

Istnieje rozbieżność pomiędzy wiarygodnością a otwartością

 • W ramach dyskusji o jakości treści Wikipedii, kilka rozmów ekspertów skupiało się wokół idei, że najwyższa jakość może nie móc współistnieć z nowymi i niedoświadczonymi głosami.
 • Były pytania dotyczące tego, jak Wikipedia może zyskać zaufanie i być postrzegana jako wiarygodne źródło wiedzy, przy jednoczesnej otwartości na nowych użytkowników, którzy niekoniecznie cenią sobie bezstronne raportowanie i "najwyższą jakość" informacji.[21]
 • Badania wykazały, że osoby jeszcze nie włączone do ruchu Wikimedia traktują informację online jako stronniczą i stosują odpowiednie, własne metody ich sprawdzania i wykorzystania.[14] Mimo że niektórzy wiedzą, że Wikipedia jest edytowalną platformą, nasze badania sugerują, że wiele osób nie uważa, że obecnie zamieszczone treści można edytować i rozbudowywać.[14]
 • Otwarty model Wikipedii jest słabo rozumiany na rynkach, w których występuje niska świadomość jej marki, dlatego uważa się go za słabość.[1]
 • Nasze ustalenia sugerują, że integracja i nowa reprezentacja mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy będą mniejsze bariery wejścia, a doświadczeni użytkownicy będą akceptować mniej niż idealne informacje w celu szkolenia i włączenia nowych użytkowników do ruchu.[22]

Wikimedia powinna wpływać na kształtowanie światowej polityki dostępu do wiedzy

 • Eksperci dostrzegają potencjał Wikimediów, stając się platformą dla wcześniej słabo obsługiwanych odbiorców jeśli chodzi o dostęp, tworzenie i przechowywanie wiedzy..[23][5][24][15] Niektórzy z tych ekspertów idą na tyle daleko, że nakłaniają do zajęcia silniejszego stanowiska politycznego ["Neutralność i milczenie to w istocie zajęcie określonego stanowiska politycznego".[23]]
 • Wikimedia jest postrzegana jako klucz do niepołączonych użytkowników, którzy potrzebują opcji offline, aby uzyskać dostęp do zawartości. Odegranie większej roli w dostępnej finansowo debacie internetowej było również zalecane, zwłaszcza że wiemy, że koszt danych mobilnych nadal stanowi barierę łączności dla użytkowników o niskich dochodach.[25][1]
 • Ogólnie rzecz biorąc, istnieje silne pragnienie bezpłatnego, łatwo dostępnego internetu dla wszystkich i Wikimedia jest postrzegany jako brak głosu w tej debacie.[26][27]

Jesteśmy silniejsi gdy pracujemy razem, ale potrzebujemy kierunku

 • Eksperci uważają, że Wikimedia powinna odegrać kluczową rolę w otwartym ekosystemie - i jest szczególnie potrzebna wspólna platforma dla otwartej społeczności wiedzy.[5] Uważają, że możemy być lepszym partnerem w budowaniu cyfrowej bazy wiedzy dla instytucji kultury (GLAMs) i pracy z innymi instytucjami inwestującymi w przyszłość informacji (media, środowiska uniwersyteckie, pola referencyjne).[24]
 • Jest apetyt na lepszą koordynację między otwartymi organizacjami (Creative Commons, Internet Archive) i organizacjami kulturalnymi, naukowymi i ogólnie opartymi na wiedzy.[28]

Musimy się przygotować na ryzyka związane z przyszłymi głównymi zmianami społecznymi i politycznymi

 • Nasz kierunek korzystania z informacji jako całości społeczeństwa może zmienić się dramatycznie w przyszłości (dezinformacja, informacje fałszywe, zrozumienie pochodzenia itd.)[29] Zaufanie nie jest dane na zawsze. Populizm wzrasta ponownie w skali globalnej.[30][23]
 • Eksperci w Europie skłaniają nas do zadawania pytań: jakie są zagrożenia egzystencjalne i dotyczące reputacji dla Wikimediów? Uważają, że Wikimedia może potrzebować bardziej agresywnego i politycznego reagowania.[23][5]

Nowe głosy, które były reprezentowane

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zespół ds Strategii Ruchu przeprowadził i podsumował wywiady na żywo i przeprowadził dyskusje z ponad 230 osobami wpływowymi i działaczami zajmującymi się technologiami, biznesem, mediami, usługami społecznymi, polityką, edukacją i sztuką / kulturą. Eksperci pochodzili z kilkunastu krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Europy.

Liczby ekspertów z podziałem według sektora i regionu jest przedstawiony na poniższych wykresach. Całkowitą reprezentację według kraju można znaleźć poniżej w sekcji "Podsumowanie według źródeł".

Podsumowanie wywiadów z 58 ekspertami

W czasie ostatnich kilku miesięcy, Zespół ds. Strategii Ruchu przeprowadził i podsumował 58 wywiadów w cztery oczy z ekspertami z Indii (9), Indonezji (12), Nigerii, Egiptu (2), Brazylii (4), Kenii (1), Nigerii (20), Meksyku (2), Południowej Afryki (2), Tajlandii (2), Ugandy (1), i USA (3). Eksperci reprezentowali takie zawody jak: dziennikarze, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy z branży technologicznej, pedagodzy, liderzy organizacji pozarządowych i wiele innych.

Wstępne tematy i perspektywy, które się wyłoniły

Centrum dla informacji:

Omawiając rolę, jaką Wikipedia gra na świecie i może odegrać w przyszłości, najbardziej rozpowszechnionym tematem było to, że dzisiejsza Wikipedia jest źródłem informacji - jest wszechstronna i (w większości) wiarygodna. Eksperci uważają, że Wikipedia jest rozległą bazą informacji, która dostarcza osobom odpowiedzi na ich pytania, a następnie zwiększa stan ich wiedzy (który mogą wykorzystać w indywidualnej rozmowie, w szkole, czy w pracy). W wywiadach zauważono, że wiarygodność i zaufanie do Wikipedii wynika w pewnym stopniu z faktu, że znaczna część treści pochodzi od lokalnych twórców. Ludzie postrzegają Wikipedię jako doskonały punkt wyjścia do badań i wierzą, że "podważa monopole wiedzy" poprzez gromadzenie informacji z wielu źródeł. Ale Wikipedia musi być lepiej rozumiana jako ruch, który walczy o wolny i lepszy świat, która wzmacnia demokrację i zapewnia równość między ludźmi.[30]

Poprawa jakości treści:

Eksperci uważają, że w przyszłości Wikipedia będzie miała odpowiedzialność za cztery rzeczy, aby polepszyć jakość swojej treści: 1) pozostać neutralna w swojej perspektywie, 2) poszerzać swój zasięg w celu rozwiązania "ubóstwa wiedzy" (poprzez poprawę zasięgu dla nowych społeczności i poprzez nowe środki przekazu informacji), 3) utrzymać swoją wiarygodność i reputację (co może czasami być postrzegane jako pozostawanie "powierzchownym" w stosunku do głębi informacji, jakie można dostarczyć), oraz 4) utrzymywać aktualność informacji. Współpraca z lokalnymi dostawcami treści znacznie poprawi jakość treści na rynkach wschodzących.[17]

Rola Wikipedii jako wolnego (i prawdziwego) rzecznika wiedzy:

Ogólny konsensus polega na tym, że Wikipedia powinna odgrywać kluczową rolę w propagowaniu wolnej wiedzy we współpracy z innymi podobnie myślącymi organizacjami w ekosystemie. Niektórzy domniemali, że Wikipedia istnieje w bańce, a zamiast tego powinna być dobrze działającym graczem o szerokim zasięgu, dzięki czemu będzie mieć naturalną przewagę w globalnej dyspucie na temat wolnej wiedzy. Inne tematy dotyczyły integralności i dokładności treści Wikipedii oraz zmniejszania barier w dostępie i uczestnictwie w platformie w celu poprawy dostępności wiedzy; Ważne jest, aby Wikipedia nie tylko służyła bogatym lub lepiej wykształconym dokładnymi, neutralnymi informacjami. Niektórzy eksperci uważają, że rola Wikipedii polega na "łączeniu niepołączonych" na obszarach wiejskich - z odpowiednimi informacjami, co wymaga zrozumienia możliwości offline. Wikipedia powinna działać jako pomost między wiedzą a tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Komunikacja jest zmienna i musi być popularyzowana jako ochrona przed cenzurą. Niektórzy eksperci uważali, że w obecnym świecie musimy być ostrożni, aby nie być neutralni, ale obiektywni. W niektórych momentach ważne jest, abyśmy wybierali właściwą stronę sporu, ponieważ nie możemy stać po złej, a niektóre wartości są kluczowe dla możliwości rozpowszechniania wolnej wiedzy.[30]

Trendy w wiedzy

 • Współczesność i najbliższa przyszłość są oparte na rozwiązaniach mobilnych i cokolwiek jest zaprojektowane dla innej platformy jest już przestarzałe. Eksperci uważają, że w ciągu 15 lat ludzie wybiorą platformy oparte o internet rzeczy, wirtualną rzeczywistość i urządzenia sterowane przez AI.
 • W najbliższej przyszłości, ludzie będą używać media społecznościowe do wymiany informacji. Istnieje przekonanie, że wszystko jest teraz społecznościowe i przyszłością dla Wikipedii będzie udostępnianie wiarygodnych, wysokiej jakości informacji na platformach takich jak Facebook, WhatsApp i Instagram. Chociaż radio nadal odgrywa istotną rolę w zwiększaniu świadomości, ludzie dzielą się treściami, o których dowiedzieli się przez media społecznościowe. W przyszłości poradniki "jak to zrobić" będą stanowić uzupełnienie encyklopedii opartej na faktach i będą główną siłą napędową nowych treści online.[17]
 • To młodzież będzie napędzać te zmiany. Eksperci stwierdzili, że ta grupa wiekowa rośnie wykładniczo i będzie mieć największy wpływ na zachowania związane z konsumpcją wiedzy i zmiany w związanymi z tym regulacjami.
 • Dostęp, świadomość i dostępność finansowa pozostanie największymi barierami konsumpcji Wikipedii w tych regionach.
 • System edukacji formalnej jest przestarzały na całym świecie i wszyscy szukają nowych sposobów konsumowania i przetwarzania wiedzy. Nauczanie on-line odgrywa rolę w demokratyzacji wiedzy, ale to może iść dalej.
 • Zaufanie ma kluczowe znaczenie dla tworzenia wspólnoty. Z biegiem czasu edytorzy uzyskują zaufanie społeczności. Kluczowe znaczenie ma budowanie możliwości - co jest zgodne z duchem Wikipedii, gdzie społeczność wspiera społeczność, ale w sposób zdyscyplinowany poprzez zachęcanie.[17]

Technologia

 • Automatyzacja (szczególnie związana z nauczaniem maszynowym i tłumaczeniami) spowoduje najbardziej znaczącą adaptacę.
 • Platforma oparta wyłącznie na tekście będzie ograniczona, ponieważ przyszłość jest z pewnością oparta na obrazach, filmach i plikach audio i każda wiedza musi być skonsumowana (w tym historie ustne i wizualne).
 • Najlepszą drogą na przyszłość jest włączenie tych mediów do platform takich jak media społecznościowe. Czaty i platformy wideo są już wykorzystywane do udostępniania, konsumowania i tworzenia informacji. W ciągu najbliższych 5-10 lat najnowocześniejsza technologia spowoduje zwiększenie stosowania nowych platform do tworzenia i konsumpcji treści.
 • Smartfony będą głównymi urządzeniami służącym do konsumowania informacji w czasach, w których internet jest szybki i sprzyja zachowaniom społecznym i wzajemną łącznością (i zwłaszcza w przypadku, gdy dane, a tym samym informacje są bezpłatne).
 • Wikipedia musi wykraczać poza wiedzę pisaną i zacząć myśleć o wizualnych i dźwiękowych podejściach do dzielenia się i dystrybucji informacji.

Podsumowanie spotkań ekspertów (których gospodarzem była Fundacji i organizacje afiliowane)

Przez kilka ostatnich miesięcy, Zespół ds. Strategii Ruchu (i organizacje afiliowane) przeprowadziły dysputy z wpływowymi osobami i działaczami w Lagos (18), Nairobi (5), Brukseli (25), San Francisco (12), Chennai (22), Berlinie (15), Warszawie (14), Mexico City (12), Abidjan (27), Santiago (14), Nowym Jorku (15), Tel Awiwie (16), and Dżakarcie (16). Wysłuchaliśmy również ekspertów i partnerów w trakcie Skoll World Forum, Creative Commons Summit, i spotkania w sprawie planowania Internet Archive.

Eksperci reprezentowali: dziennikarzy, urzędników państwowych, przedsiębiorców technologicznych, pedagogów, liderów organizacji non-profit i wielu innych. Inni goście to poeci, feministyczni historycy sztuki, redaktor internetowy Africa Daily News, muzeolog, DJ radiowy, adwokaci, psychoanalitycy, prezes OpenStreetMap Chile oraz dyrektor projektu bezpieczeństwa narodowego w ACLU. Oto niektóre wstępne motywy i pomysły, które wyłoniły się z tych rozmów:

Wyzwania dla Wikimediów

 • Brak lokalnych, istotnych treści stanowi duże wyzwanie w Afryce. W przypadku 2000 języków, nowi użytkownicy internetu z ograniczoną wiedzą na temat umiejętności korzystania z technologii cyfrowych zmuszeni są do konsumowania informacji w głównych językach kolonialnych. Ogólnie brakuje dostępu do rdzennych treści. Istnieje również deficyt infrastruktury (np. dostępu do internetu), który utrudnia ludziom tworzenie i uzyskiwanie dostępu do treści..[19]
 • Istnieją głęboko zakorzenione normy kulturowe, które utrudniają tworzenie treści. Kenia (i szerzej Afryka Wschodnia) nie wytwarza skutecznie ani nie dokumentuje wystarczająco dużo swojej wiedzy. Tylko 1% użytkowników internetu tworzy zawartość online w porównaniu z 90%, które angażują się w inny sposób (np. like'uje, wysyła tweety, komentuje). W przyszłości głównym zagadnieniem nie będzie dostęp do internetu, ale to, kto organizuje dla nas treści w internecie. Afrykańska narracja została zawłaszczona: historia jest opowiadana w imieniu Afrykanów i kształtuje światowy odbiór kontynentu.[4] Ponadto nie ma prostych sposobów zachęcania do protestu; Ze względu na wysoki poziom szacunku, jaki mają ludzie starsi i na stanowiskach w takich miejscach jak Nigeria, nie jest łatwo kwestionować status quo, nawet gdy jest ono oparte na złych informacjach.[19] Większość ludzi w Indonezji korzysta z internetu głównie w celach konsumpcyjnych i rzadziej aby samemu tworzyć treści.[31]
 • Zaangażowanie w wysokiej jakości dziennikarstwo jest niebezpieczne i może zagrażać życiu w wielu miejscach.[19] Brakuje wolności informacji, wzmocnionej kwestią cenzury, wolności prasy, a także ciągłego nękania dziennikarzy w wielu krajach.
 • Własność treści jest niejasna. Ogólny brak przejrzystości, brak jasnych zasad angażowania się w przestrzeń cyfrową i skomplikowane prawa własności intelektualnej powodują zamulenie kwestii własności treści. Na przykład system sądowy w Nigerii jest słaby i umożliwia kradzieże własności intelektualnej bez obawy o konsekwencje lub karę. Ponieważ ruch przyjmuje i opowiada się za niekomercyjnymi licencjami otwartymi na całą zawartość, którą wytwarza, istnieje trudność w utrzymywaniu współpracy z innymi instytucjami, ponieważ one nadal niechętnie rezygnują z niektórych swoich praw do swobodnego udostępniania ich treści.[31]
 • Otwartość platformy Wikipedii powoduje, że ludzie kwestionują jej prawdziwość i weryfikowalność. Zarówno Meksykanie, jak i Brazylijczycy nie byli pewni czy model "każdy może edytować" można traktować jako wiarygodne źródła informacji. Przedstawiciele różnych sektorów publicznych i prywatnych, a także społeczeństwa obywatelskiego z różnych środowisk społeczno-gospodarczych i wiekowych, zgadzają się, że fakt, że każdy może dodać od razu informacje, zmniejsza ich wiarygodność, pomimo obowiązujących zasad zabezpieczających przed fałszywymi treściami.[27] Media i społeczeństwo obywatelskie są w dużej mierze zagrożone, więc wiadomości już teraz są konsumowane zgodnie z uprzedzeniami poznawczymi.[19] Ze względu na czasy "post-faktów", rzetelne dysputy są zagrożone, co może w znacznym stopniu wpływać na Wikipedię poprzez usunięcie lub zmniejszenie wiedzy naukowej i zastąpienie jej pseudonauką i ludowym zdrowym rozsądkiem.[6]
 • Istnieje ogólna dezorientacja między Wikimedia i Wikipedią.[27] Bardzo niewielu ekspertów, uczestników warsztatów, czy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, wiedzieli czym się różni Wikipedia od Fundacji Wikimedia i byli pewni co do tego, że Wikipedii potrzeba lepszej strategii w celu podniesienia świadomości na temat tego zróżnicowania. Istnieje mała świadomość Wikipiedii i sposobu jej działania, kto może edytować, jaki jest tego model.[31] Wizualna marka ma również spore znaczenie na rozpoznawalność. Opiera się ona na: 1) tekście i 2) kolorze - niebieski kolor Facebooka jest najlepszym przykładem.[24] Są też negatywne skojarzenia z marką Wikipedii, gdyż wielu ludzi uważa, że to oznacza „informacje, którym nie można w pełni zaufać”, „informacja tylko dla szybkich faktów”, albo „coś, czego nie można używać w szkole.” Niektórzy eksperci w Brazylii i Meksyku podkreślił również negatywne skojarzenia z innymi nazwami, takimi jak Wikileaks, które były szkodliwe dla marki Wikipedii w ich krajach. Pojawiła się sugestia, aby zmniejszyć przez stworzenie specjalnego ciała, kótóre by audytowało i oceniało nowe platformy i autentyczność ich opowieści raz na miesiąc.[19]
 • "Błyskawiczne" i "fałszywe" wiadomości od innych dostawców powodują obawy czytelników w stosunku do Wikipedii. Największym wyzwaniem dla informacji w przyszłości, jest ogromna ilość informacji docierających do ludzi i jak to może dawać możliwość kontroli głównym liderom.[27] Na całym świecie, Wikipedia musi mieć świadomość, że jej platforma jest formą walki o prawdę dla młodszych pokoleń.[16]
 • Tradycyjny ekosystem wiedzy przeżywa poważne zakłócenia. Wraz ze wzrostem MOOC (Massive Open Online Course) i innymi formami Otwartych Zasobów Edukacyjnych, ekosystem wiedzy zmienił się zasadniczo. Uniwersytety nie są już jedynym producentem wiedzy, a Wikipedia może być postrzegana jako niewiarygodne dziwactwo, co w konsekwencji prowadzi do ograniczania jej zastosowań w przyszłości.[31] Wyzwaniem dzisiejszej Wikipedii jest przełamanie świata autoryzacji i oferowanie programów nauczania i dyplomowania w celu obejścia ograniczeń uniwersytetów - aby każdy mógł uzyskać dyplom.[32]

Rola technologii

 • Eksperci w Brukseli, Meksyku i Brazylii byli zgodni co do tego, że Wikipedia musi nadążać za kierunkiem obecnych i przyszłych technologii , powszechnie używanych do uzyskiwania dostępu do informacji - w szczególności audio i wideo; odnosi się to nie tylko do czytania, ale do edycji.[31] Ma to też związek z możliwością stwierdzonej w badaniach w Brazylii, pokazujących, że wideo było preferowanym źródłem informacji i treści edukacyjnych dla większości ludzi, podkreślając brak tego rodzaju mediów w Wikipedii.
 • Technologia może pełnić rolę narzędzia do doświadczania i odkrywania wiedzy. Wikipedia musi wyjść poza biernie czytany tekst i korzystać z interaktywnych mediów, takie jak ustne, natychmiastowe informacje (w rodzaju Google glass) i multimediów (wirtualne przewodniki do nauki itp.)[24][26] Nauka będzie bardziej zindywidualizowana, samodzielna i dostosowana do potrzeb w przyszłości. W ciągu najbliższych 15 lat, każdy sam zdecyduje o tym, jak i kiedy chce się uczyć, ile czasu, i jak sobie ustali punkty sprawdzania wiedzy w ramach swojego programu lub kursu..[19] Wikipedia powinna rozważyć inwestowanie w narzędzia, które umożliwią ludziom inteligentne komunikowanie się z nią i zaspokajanie różnych potrzeb (na przykład odpowiadanie na konkretne pytania, korzystanie z porad i treningów.)[32]
 • Ogromne innowacje w automatyzacji minimalizują rolę ludzi w tworzeniu artykułów, ale należy rozważyć fakt wyższości inteligencji ludzkie nad sztuczną. Technologia może być katalizatorem poprawy systemu edukacji, ale nie może zastąpić wartości, jaką dobrzy nauczyciele dają studentom. Technologia (bez odpowiedniego szkolenia) może pogłębiać problemy finansowe.[4] Należy stworzyć synergię między automatyzacją a sztuczną inteligencją.[32]
 • W ciągu najbliższych 15 lat Wikimedia musi zaakceptować strategie przyjazne dla urządzeń mobilnych. Wikipedia mogłaby używać interfejsów API do publikowania informacji, takich jak sortowane tabele.[24]
 • Musimy chronić osoby najsłabsze dzięki anonimowości. Chociaż miło jest poznać istotne informacje demograficzne o edytorach i czytelnikach, ważne jest, aby pamiętać, że anonimowość jest konieczna dla tych, którzy mają najwięcej do stracenia, uzyskując dostęp do wolnej wiedzy.[16]

Rola Wikipedii w przyszłości

 • Eksperci zgodzili się także z tym, że Wikipedia powinna być bardziej polityczna. "Neutralność i cisza jest często faktyczny zajęciem stanowiska politycznego", i oni sądzili, że Wikipedia powinna zajmować silne stanowisko polityczne w obronie otwartej wiedzy.[23] Powinien zostać podjęty wysiłek aby odgrywać bardziej aktywną rolę w kwestiach, które są niezbędne do działania Wikipedii (np prawa autorskie, cenzura, dostęp).[26]
 • Wikipedia powinna publicznie zwracać uwagę na wartość internetu jako "uniwersalnej, wolnej usługi."[23]
 • Ekspertyzy są warte włączenia. Niektóre prognozy i przewidywania mogą być wprowadzone do istniejącej zawartości, aby zwiększyć jej wiarygodność. Eksperci mogą odpowiadać na pytania stawiane przez użytkowników na platformach takich jak Quora.[24]
 • Wikimedia powinna pomyśleć o zawartości jako metodzie kształtowania polityki światowej. "Poprawiać zbiór wiedzy z myślą o celach społecznych i środowiskowych." WMF może działać jako lobbysta w stosunku rządy gdy działa na rzecz otwartej wiedzy.
 • Wikipedia powinna odgrywać aktywną rolę w szerzeniu prawdziwej wiedzy dla dobra publicznego. Otwarty i swobodny dostęp do informacji nadal jest głównym zadaniem Wikipedii. Przedstawiciele NGO w szczególności byli pewni, że informacje powinny być chronione przed monopolami, reżimami dyktatorskimi i liderami politycznymi, którzy wywierają negatywny wpływ na to jak ludzie używają i tworzą informację.[27] W Indonezji internet nie jest zdecentralizowany, a ponad połowa dostawców to firmy prywatne. Demokratyzacja wiedzy, w której każdy ma równy dostęp do informacji, jest bardzo ważny i powinien uwzględniać tych, którzy obecnie nie mają dostępu do internetu.[31]
 • Wikipedia powinna odgrywać aktywną rolę w zachowaniu wiedzy, zarówno z punktu widzenia widowni (której wiedza została poddana priorytetyzacji), znaczenia lokalnego, tradycji ustnej i niepisanych i wzrostu włączena języków z globalnego południa.[24] Sprawy, które kiedyś istniały w Internecie mogą zniknąć, więc jedno z zadań jakie Wikipedia może pełnić, to być archiwum.[26] Poprawa weryfikowalności i jakości Wikipedii nie powinna poświęcić nieudokumentowanej wiedzy lokalnej, zwłaszcza tej, która jest oparta na ustnej tradycji.[31]
 • Ruch musi poszerzyć swoją definicję wiedzy aby objąć kulturowy źródła wiedzy spoza Zachodu, aby uniknąć stronniczości.[16]

Jak przyciągnąć nowych użytkowników

 • Aktualne bariery wejścia są zbyt wysokie. Świeża krew nie może pokonać muru wyłączności stworzonej przez obecną wspólnotę edytorów, wewnętrzną hierarchię, boty, wersje sprawdzone, rozczarowanie po pierwszej - zwykle zrewertowanej - edycji. Nie ma motywacji dla młodszych pokoleń, aby tworzyć coś, co zawsze „istniało” dla nich, zwłaszcza gdy nie są oni wspierani, gdy po raz pierwszy starają się dodać treści.[6]
 • Wikipedia powinna ukierunkować się na młodszych użytkowników. Należy zwrócić się do młodszego pokolenia jak oni chcą uczestniczyć w projektach Wikimedia i zorganizować im wolne miejsce, w którym mogą bezpiecznie wyrażać siebie a nie zmuszać ich aby dostosowali się do bieżącego ekosystemu projektów Wikimedia.[6] Młodsza publiczność szuka krótkich, łatwo przyswajalnych wiadomości. Musimy szukać sposobów, aby jednocześnie zaspokajać ich potrzeby bez rozcieńczania naszej aktualnej oferty dla obecnych użytkowników.[24] Możemy zachęcić młode pokolenie do uczestnictwa poprzez inwestowanie w ich umiejętności technologiczne, umożliwiając im dokumentowanie i rozpowszechnianie.[19]
 • Stwórzcie platformę do nauki, a nie tylko repozytorium wiedzy. Inne appki fundamentalnie zmieniają sposób w jak się uczymy; narzędzia takie jak Google dają możliwość bardzo łatwego wyszukiwania prostych rozwiązań. Aby naprawdę zaangażować użytkowników Wikipedii, musi być więcej zrobione w zakresie organizacji łatwo dostępnych "podróży edukacyjnych" przez jej treści.[4]
 • Poprawcie doświadczenia użytkownika w sposób, który przemawia do mas. Na przykład, pozwólcie na interakcję z zawartością Wikipedii w panelu wiedzy Google i organizację kanałów tematycznych w komunikatorach, takich jak WhatsApp i Telegram..[4] Zaletą Wikipedii może nie być w tworzenie nowych treści, lecz raczej sumowanie i łączenie już dostępnej treści w szybkiej reakcji na zmiany na świecie. [33]
 • Stwórzcie silniejsze poczucie tożsamości i wartości edytorów Wikipedii. Blogowanie nie jest już tylko pasją - ludzie mają z tego korzyści materialne. Ludzi może przyciągać chęć opowiadania swoich własnych historii, ale na dłuższą metę musi to być związane z wymiernymi korzyściami lub uznaniem społecznym.[4] Zamiana zadań na gry lub inne formy zachęty mogą pomóc to osiągnąć.[4]
 • Inwestujcie w szkolenia. Powinniśmy rozważyć tworzenie crowdfundowanych możliwości dla tworzenia treści i zwiększyć liczbę szkoleń dla młodych osób zainteresowanych dziennikarstwem - miejsce, gdzie ludzie mogliby przechodzić treningi i gdzie standaryzowano by profesjonalizm i umiejętności, zarabiano i dzielono się pomysłami.[19]

Rozwijanie Partnerstw

 • Wchodzenie w partnerstwa z archiwami i bibliotekami pomoże zapewnić zachowanie wiedzy.[34][5][32]
 • Partnerstwo z instytucjami w ramach programów edukacyjnych, które współpracują z Wikipedią i jej projektami siostrzanymi, jest ważne dla lepszej świadomości platformy.[24]
 • Partnerstwa powinny być łączone z firmami medialnymi, aby zapewnić dostęp do internetu obywatelom od niego odciętym i zachęcać do powszechnego udziału w mediach.[19]
 • Trening nauczycieli jest niezbędny do zmiany systemu edukacji; pedagodzy powinni być lepiej wyposażeni w technologię.[19]

Podsumowanie kluczowych możliwości i wniosków: Badania w Indonezji i Brazylii

a notatka zawiera kluczowe wnioski z badań przeprowadzonych w Indonezji i Brazylii w maju 2016 r. przez firmę badawczą Reboot, w ramach ścieżki "Nowe Głosy" (poprzednio ścieżka D).[35] Poniżej kilka tematów, które się z tych badań wyłoniły:

Osiąganie zaufania

 • Neutralne raportowanie nie ma aż tak dużego znaczenia. Wiarygodność informacji (albo źródła) nie koniecznie określa jego użyteczność. Szczególnie młodzi ludzie "zakładają, że większość informacji w internecie jest stronnicza” i dostosowują oni sposób sprawdzania i / lub wykorzystywania informacji odpowiednio do potrzeb.
 • Osoby z niską świadomością Wikipedii nie wykazują nieufności do treści Wikipedii. Mają niewielkie lub żadne problemy aby uwierzyć informacjom, które znajdują na stronach internetowych.

Szersza świadomość Wikipedii

 • Chociaż wiele osób wiedziało, że Wikipedia to edytowalna platforma, nie myślało, że obecna treść jest adoptowalna i można ją rozszerzać.
 • Większość respondentów wierzy, że Wikipedia jest zarządzano przez firmę technologiczną - i to taką, która nie jest transparentna.
 • Otwarty model Wikipedii jest słabo rozumiany i dlatego odbierany jako jej słabość. Wikipedia musi się bardziej postarać aby dotrzeć z opowieścią o swoim modelu pracy i wartościami do szerszej publiczności.

Trendy w wiedzy

 • Poszukiwanie informacji stało się coraz bardzie zorientowane na cel a mniej na odkrywanie i surfowanie.
 • Ludzie nie oczekują, że ich treści będą dostarczane przez „zaufane instytucje,” Zamiast tego, chcą aby ich treści selekcjonowały "zaufane osoby". Marki takie jak BBC, National Geographic i inne są zaufane jako kreatorzy treści, ale ludzie już na nich nie polegają jeśli chodzi o selekcje i dystrybucję. Liderzy cyfrowi stają się teraz nowymi mediatorami treści.
 • Otrzymywanie informacji przez komunikatory jest odbierane jako ekwiwalent informacji przekazywanej z ust do ust, tyle, że szybciej i w ramach większej sieci.
 • Zarówno Brazylijczycy jak i Indonezyjczycy radzą sobie z korzystaniem z narzędzi i apek i jest to ich główne doświadczenie w sieci.

Trendy technologiczne

 • Wizualne, w czasie rzeczywistym i społecznościowe to nie są tylko słowa-wytrychy; badania wykazały, że są to cechy platform z treściami powodują, że młodzi ludzie właśnie je wybierają.
 • Użytkownicy którzy zaczęli od połączeń mobilnych wydają się być głównie użytkownikami apek, szczególnie tych, których użycie jest dyskontowane lub za darmo. To zazwyczaj oznacza komunikatory lub aplikacje społecznościowe. Zmienia się to z biegiem czasu, gdy zaczynają rozumieć i nawigować przez internet.
 • Koszt danych mobilnych stanowi barierę' dla biedniejszy aby być online. Ostatnie badania PwC wykazały, że koszt danych mobilnych musi spaść o 65% w Indonezji i 68% w Brazylii aby były one ogólnie dostępne.

Rozwijanie partnerstw

 • W przyszłości Wikimedia powinna rozważyć przyciągnięcie i inwestowanie w sojuszników i członków społeczności, skupiając się nie tylko na generowaniu treści (która jest głównym celem społeczności), ale także na udostępnianiu ich osobom na forach i kanałach, z których lubią korzystać.
 • W przyszłości ruch powinien rozważyć partnerstwa w celu: a) rozszerzenia dostępu do zasobów cyfrowych i umiejętności czytania i pisania, oraz b) poprawy dostępności jego treści.

Podsumowanie wyników badań dotyczących najnowszych trendów wykonanych przez Dot Connector Studio i Lutman & Associates

Streszczenie 1: Rozważając 2030: Dezinformacja, weryfikacja i propaganda[36]

Rozważając problemy, które mogą stanowić wyzwanie dla Wikimediów w odniesieniu do dezinformacji w ciągu najbliższych 10-15 lat, ważne jest aby pamiętać o trzech głównych czynnikach: technologii, rządach i politykach oraz biznesie i jak one wpływają na treść (trendy, które mogą mieć wpływ na aktualne źródła używane przez Wikimedian do opracowywania rzetelnych informacji) i dostęp (w jaki sposób i kiedy użytkownicy Wikipedii będą mogli z niej korzystać).

Technologia tworzy wiele możliwości i wyzwań w tworzeniu treści na nowe sposoby takie jak AI, boty, big data i rzeczywistość wirtualna. Bezprecedensowy wzrost automatyzacji tworzenia i analizy wiedzy ma swoje zalety, jak i rodzi wyzwania. Pozytywne jest to, że te narzędzia pomagają twórcom informacji, jednak rozwój nowych narzędzi może również prowadzić do większej liczby wprowadzających w błąd informacji, które mogą stwarzać nowe wyzwania przy uźródławianiu edycji.[37] W odpowiedzi, od teraz do 2030 r., Ruch Wikimedia będzie musiał pozostać czujny i opracować nowe metody weryfikacji, które dopasują się do tych nowych możliwości technologicznych. Technologia generuje również wiele przeszkód w dostępie do treści udostępnianych na platformach Wikimedia; trend w kierunku przechodzenia na urządzenia mobilne rodzi wyzwanie dla platform Wikimedia, które są skonstruowane dla przeglądarek internetowych na komputerach desktopowych.[38]. Dodatkowo pojawiają się nowe sposoby dostarczania treści takie jak gadżety noszone, wirtualna rzeczywistość i asystenci wirtualni sterowani głosem.

Rządy i podmioty polityczne mają moc do tłumienia i zniekształcania treści poprzez prześladowanie aktywistów, dziennikarzy, pracowników naukowych i innych obywateli oraz ograniczenie dostępu do platformy Wikimedia. Takie represje rządowe nie tylko redukują materiały źródłowe dla edytorów Wikipedii, ale mogą również powodować ogólny efekt zniechęcenia do wolności słowa wśród tych, którzy chcą tworzyć lub weryfikować informacje. Związany z tym trend wśród rządów i podmiotów politycznych to celowe propagowanie dezinformacji i propagandy. To nie tylko osłabia źródła, a więc treści w Wikipedii, ale powoduje ogólną kulturę zwątpienia związaną z małą wiarygodnością informacji on-line. Jeśli chodzi o dostęp, głównymi wyzwaniami będzie cenzurowanie / blokowanie Wikipedii, całkowite zablokowanie dostępu do internetu oraz monitorowanie dostępu online.

Biznes. Wzrost komercyjnych platform mediów społecznościowych w ciągu ostatniej dekady i jednoczesny spadek zaufania do tradycyjnych źródeł informacyjnych budzi obawy o nowe sposoby filtrowania i dostarczania informacji online i wykorzystywania ich w dyskursie publicznym, zwłaszcza w odniesieniu do sponsorowanych badań, cichych reklam, wynajmowanych użytkowników i treści typu clickbait. Kolejna granica w zrozumieniu jak zwalczać dezinformację polega na rozwijaniu bardziej wyrafinowanych analiz, w jaki sposób sieci pomagają rozpowszechniać informacje i mogą być wykorzystane do wszechstronnego sprawdzania faktów.[39] Zagrożenia dostępu wiążą się z bitwami o neutralność sieci, bąbli filtrujących, większej popularności apek i platform kontrolowanych komercyjnie oraz gotowości (lub niechęci) przedsiębiorstw do udostępniania zawartości Wikipedii na kontrolowalnych przez nich platformach i aplikacjach.

Streszczenie 2: Rozważając 2030: Przyszłe trendy technologiczne, które wpłyną na ruch Wikimedia[7]

W zawiązku z tym, że ludzie w coraz większym stopniu korzystają z urządzeń mobilnych i odwracają się od tradycyjnego tekstu w kierunku tworzenia i udostępniania wideo, audio i wizualnych treści multimedialnych, rośnie nacisk na zmiany w internetowych platformach technologicznych. Rozwinięte dzięki niegdyś rewolucyjnej koncepcji, Wikipedia i większość jej projektów siostrzanych stoją obecnie w obliczu wyzwań jakie mają też starsze instytucje medialne: Jak dostosować się do nowych przyzwyczajeń i oczekiwań użytkowników i wykorzystać nowe technologie.

Zastosowania mobilne

Wprowadzanie i penetracja urządzeń mobilnych trwa już na całym świecie. Co ciekawe, jedną z barier na rynkach, którą cytuje ten raport, jest brak lokalnych treści.[40] Dla ruchu Wikimedia oznacza to, że jest wciąż czas skorzystać z tego trendu, przez skoncentrowanie się na rozwijaniu mobilnych rozwiązań i nowych partnerstw, które mogą dotrzeć i zaangażować mobilnych twórców i użytkowników w krajach, w których ludzie wciąż dołączają do internetu - przez budowanie na istniejącej sile utrzymywania zarówno lokalnej, jak i globalnej obecności.

Wschodzące platformy i rodzaje treści

Każde z poniższych typów danych i platform ma potencjał pełnienia roli konkurenta dla czasu i uwagi przyszłych użytkowników projektów Wikimedia o ile nie wykorzysta się ich do rozwijania tematów i treści projektów Wikimedia, jako potencjalnych kanałów dystrybucji treści projektów Wikimedia, lub jako miejsce do rozprzestrzeniania etosu otwartego edytowania treści.

1. Dużo botów: AI, osobiści asystenci wirtualni, zabawki interaktywne

Postępy w sztucznej inteligencji (AI) mogą również zmieniać sposób w jaki wiedza jest gromadzona, łączona i syntezowana. Możemy odkryć, że ludzkie gromadzenie wiedzy i informacji - serce i dusza ruchu Wikimedia - było tylko jednym z kroków w drodze do komputerowej analizy. Rola edytorów może być ograniczona do tworzenia zasad i sprawdzania wiedzy tworzonej przez zautomatyzowane systemy agregujące wiedzę, zamiast ręcznego wyszukiwania informacji i ich opisywania.

2. Rzeczywistość wirtualna: dla newsów, edukacji i gier

Podobnie jak interfejsy oparte na botach, technologie VR mają potencjał do zmiany oczekiwań użytkowników w kwestii tego, jak, dlaczego i gdzie będą oni szukać wiadomości, informacji i rozrywki, oraz w jaki sposób będą kontaktować się z sobą. Poprzez współpracę z innymi ruchami i organizacji dążącymi do demokratyzacji tych technologii, ruch Wikimedia mógłby nabrać nowego znaczenia i zasięgu.

3. Inne urządzenia: Rzeczywistość rozszerzona (AR), wszechobecne ekrany, gadżety ubraniowe, internet rzeczy

Wizualne formy rzeczywistości rozszerzonej (AR) - które polegają na nakładaniu obrazów generowanych komputerowo na widok świata użytkowników za pomocą urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety, okulary lub projektory - już okazały się popularne. Aplikacje i urządzenia AR mogłyby wspierać misję Wikimediów - dostarczając odpowiednie definicje i informacje o lokalizacji, gdy użytkownicy kierują swoje telefony na obiekt lub punkt orientacyjny.

4. Poza siecią: technologie analogowe nie są wciąż martwe

Zespół Nowi Czytelnicy Fundacji Wikimedia już zbadał możliwe formaty dostępu offline do Wikipedii, w tym przenośne pliki PDF, cyfrowe systemy szkolne, terminale zasilane energią słoneczną, wstępnie załadowane apki i nie tylko. Nie wyklucza to jednak możliwości, że lepiej przemyślane zestawy danych mogłyby być rozprowadzane za pomocą bardziej estetycznych, analogowych form.

Streszczenie 3: Demografia[2]

Wzrost

Regionalnie, Afryka ma najwyższą przewidywaną stopę wzrostu w porównaniu do pozostałych regionów świata z 40% wrostep populacji w latach 2015-2020, co odpowiada prawie 470 milionów ludzi.[41] Choć, w 2015 Azja i Afryka były najmniej zurbanizowanymi regionami świata, oczekuje się, że doświadczą najszybsze tempo urbanizacji.[42] Oczekiwany wzrost ludności Afryki i szybkie tempo urbanizacji prawdopodobnie stanie w centrum spraw globalnych, i wpłynie na globalne odmłodzenie, starzejącej się obecnie siły roboczej o ile znajdzie ona zatrudnienie na kontynencie w pełnym wymiarze czasiu. [43][44]

Starzejąca się populacja

Przewiduje się, że na świecie zmniejszy się odsetek ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata). W związku ze zmniejszoną dzietnością , przewiduje się, że siła robocza Europy i Ameryki Północnej spadnie o 5-6 procent..[45]

Edukacja

Odsetek światowej populacji w przedziale wiekowym 15-64 lata, która nie posiada wykształcenia zmniejszy się w miarę upływu czasu.[46] Przewiduje się, że do 2030 roku w Afryce Subsaharyjskiej nastąpi największy spadek populacji najgorzej wykształconej, ok 10% w ciągu następnych 15 lat. Dodatkowo, odsetek światowej populacji, która umie czytać i pisać wzrośnie z 83 do 90% w latach 2015-2030.[47]

Dostęp do technologii

Raport Cisco sugeruje, że odsetek globalnej populacji będącej użytkownikami internetu wzrośnie z 44 do 58% w latach 2016-2021..[48] Przewiduje się, że odbór danych przez łącza mobilne wzrośnie 7-krotnie w skali globalnej w latach 2016-2021. Wzrost ten będzie dwukrotnie większy od wzrostu ruchu ze stałych numerów IP w tym samym okresie czasu.

Kluczowe wnioski

Wikimedia musi przygotować się na wyż demograficzny w Afryce. Wyż ten, dodatkowo pogłębiony wzrostem odsetka osób z umiejętnością pisania i czytania dotyczy w znacznej mierze krajów Północnej Afryki z ich mówiącymi po arabsku populacjami, które są niedoreprezentowane w Wikipedii.

Spodziewana stopa wzrostu w Chinach, choć niska, doda prawdopodobnie około 52 mln Chińczyków do światowej populacji. W związku z tym, że Chiny doświadczą dalszego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 15 lat, język mandaryński będzie miał coraz większe znaczenie w globalnym biznesie..[49] Mandaryński już jest najczęściej używanym językiem na świecie, ale jego udział w projektach Wikimedia jest dopiero na 15. miejscu jeśli chodzi o liczbę utworzonych stron. Liczba edytorów mówiąca biegle po mandaryńsku również jest silnie zaniżona w projektach Wikimedia w stosunku do populacji globalnej; są oni na 8. miejscu wśród ich użytkowników.

Podsumowanie Ankiety dotyczącej świadomości, postaw i użycia Wikipedii (Lipiec 2017)

Poniższe podsumowanie zawiera kilka kluczowych wniosków z ankiety dotyczącej świadomości, postaw i korzystania z Wikipedii, przeprowadzonego przez firmę Wellspring Insights & Innovation Inc w czerwcu i lipcu 2017 r. Badanie przeprowadzono online w siedmiu krajach i zostało zaprojektowane we współpracy z pracownikami Wikimedia Foundation. Badania miały na celu lepsze zrozumienie obecnego stanu Ruchu Wikimedia w krajach, w których najbardziej popularny projekt, Wikipedia, jest najbardziej popularny.

Aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem prosimy zajrzeć na odpowiednią stronę o tych badaniach, która zawiera surowe dane, raporty dla poszczególnych krajów i samodzielnie podsumowanie robocze. Wszystkie detale poniżej są wzięte ze źródeł podanych na tej stronie.

Kluczowe Wyjątki:

Świadomość

 • W siedmiu krajach blisko 80% internautów ma świadomość istnienia Wikipedii, gdy wyświetlane jest jej logo. Hiszpania ma największą świadomość (89%), a Japonia ma najmniejsze (64%).
 • Na pytanie "gdy chcesz znaleźć informacje w internecie, z których trzech witryn najczęściej korzystasz", Google (średnio 85%) to najczęstsza odpowiedź, a następnie Wikipedia (45%), YouTube (43%), Yahoo! (19%) i Facebook (17%).
 • Ogólnie, 20% po raz pierwszy dowiedziało się o Wikipedii w internecie i 20% w szkole. Istnieją różnice generacyjne: 35% 13-19-letnich użytkowników internetu mówi, że po raz pierwszy usłyszało o Wikipedii w szkole, a 73% 36-49 letnich użytkowników internetu mówi, że online.

Postawy

 • We wszystkich siedmiu krajach użytkownicy internetu, którzy są świadomi Wikipedii, łączą ją z "wolną wiedzą dla każdej osoby" (8,5 na 10) i "użyteczną" (8,3 na 10). Najrzadziej łączą oni Wikipedię z "neutralną, bezstronną treścią" (7,0) i "przejrzystością" (6,9). Istnieją silne różnice pokoleniowe, szczególnie użytkownicy w wieku 13-19 lat, dają niższe wyniki Wikipedii dla większości atrybutów.
 • Na pytanie, co jest najważniejsze dla tych użytkowników internetu, którzy są świadomi Wikipedii, najważniejsze atrybuty to: "użyteczna", "bezpłatna wiedza dla każdej osoby" i "czytelna". Co najmniej ważne są "przejrzystość" i "wolne od reklam."
 • We wszystkich generacjach istnieje również szeroka zgoda co do tego, że "bardziej wiarygodna treść" (57%), "wyższa jakość" (51%), "bardziej neutralna zawartość" (44%) i "więcej treści wizualnych" (41%) zwiększy zasadniczo ich osobiste wrażenia dotyczące Wikipedii.

Wykorzystanie

 • Proporcjonalnie Wikipedia ma swoją najsilniejszą publiczność w Hiszpanii, w której 91% użytkowników internetu w wieku 13-49 lat zna ją, a 89% ją czyta. Dla porównania średnio 84,1% użytkowników internetu we wszystkich krajach zna Wikipedię i 81,1% ją czyta.
 • W poszczególnych krajach: 75% czytelników Wikipedii w Rosji i 73% w Hiszpanii czyta Wikipedię przynajmniej raz w tygodniu. 24% rosyjskich i hiszpańskich czytelników czyta ją codziennie. Najmniej osób czytających Wikipedię przynajmniej raz w tygodniu jest w Japonii i Wielkiej Brytanii (60%).
 • Ogólnie rzecz biorąc, około połowa czytelników Wikipedii uzyskuje najczęściej dostęp do niej z komputera stacjonarnego, laptopa lub smartfona. Czytelnicy w wieku 13-35 lat twierdzą, że częściej korzystają z Wikipedii na smartfonie, a czytelnicy 13-19 lat twierdzą, że często korzystają z Wikipedii za pośrednictwem takich usług, jak Siri czy Alexa (21% w grupie 13-19 lat w porównaniu z 10% w grupie 36-49 lat).

Zobacz też

Indonesia & Brazil Design Research (Reboot)

Spotkania z ekspertami

Wywiady 1:1 z ekspertami

Zewnętrzne źródła

Przypisy

 1. a b c d e f g h i Summary of Key Opportunities & Findings: Indonesia & Brazil
 2. a b Considering 2030: Demographic Shifts – How might Wikimedia extend its reach by 2030?
 3. Expert interviews, line 4, line 5, line 7, line 9
 4. a b c d e f g h i j k Kenya strategy salon with technology experts - May 29, 2017
 5. a b c d e f Berlin Strategy Salon - March 29, 2017
 6. a b c d Wikimedia Poland affiliate-led expert salon - June 5, 2017
 7. a b c d e Considering 2030: Future technology trends that will impact the Wikimedia movement (July 2017)
 8. Summary of Key Opportunities & Findings: Indonesia & Brazil
 9. Berlin Strategy Salon - March 29, 2017
 10. a b Mary Meeker, "Internet Trends Report 2017". Kleiner Perkins. May 31, 2017. Accessed June 27, 2017.
 11. Amy Webb, “2017 Tech Trends Annual Report”. Future Today Institute, 2017. Accessed June 27, 2017.
 12. Expert interviews, line 7, line 16, line 35
 13. Strategy Salon Dinner NYC - May 30, 2017; Berlin Strategy Salon - March 29, 2017
 14. a b c d San Francisco Strategy Salon - March 2, 2017
 15. a b Washington, DC, strategy salon with US policy experts and leaders - June 22, 2017
 16. a b c d e f Strategy Salon Dinner NYC - May 30, 2017
 17. a b c d Bill Drayton, social enterprise expert, interviewed by Ed Bland, June 6, 2017
 18. Expert interviews, line 24, line 33
 19. a b c d e f g h i j k Nigeria Strategy Dinners Day 1, Day 2 , Day 3
 20. Expert interviews, line 9, line 10, line 35
 21. Expert interviews, line 30, line 48
 22. Brand awareness, attitudes, and usage - Executive Summary
 23. a b c d e f Brussels Movement Strategy Dinner - March 29, 2017
 24. a b c d e f g h i India expert workshop - June 1, 2017
 25. Expert interviews, line 35
 26. a b c d Wikimedia Chile - strategy meet-up in Santiago - June 6, 2017
 27. a b c d e Mexico expert workshop - May 17, 2017
 28. Berlin Strategy Salon - March 29, 2017; NYC Dinner #2 (to be posted)
 29. Economist, July 1, 2017
 30. a b c Ingrid Betancourt, Colombian politician, interviewed by Jorge Vargas, June 8, 2017
 31. a b c d e f g Wikimedia Indonesia Strategy Salon July 11th, 2017
 32. a b c d Wikimedia Israel Salon Strategy Dinner - July 17, 2017
 33. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named „10”
 34. Wikimedia Community User Côte d'Ivoire Strategy Meetup - June 10, 2017
 35. Indonesia research findings draft May 2017
 36. Considering 2030: Misinformation, verification, and propaganda
 37. Bilton, Nick. “Fake news is about to get even scarier than you ever dreamed”. Vanity Fair, January 26, 2017. Accessed May 30, 2017.
 38. GSMA. “The Mobile Economy 2017”. Accessed June 1, 2017.
 39. The Hypothesis Project. “To Enable a Conversation Over the World’s Knowledge: Hypothesis Mission”. Accessed 22 May 2017.
 40. "Global Mobile Consumer Trends: 1st Edition". Deloitte, 2016. Accessed June 27, 2017.
 41. Urbanization Prospects: The 2014 Revision”. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Accessed Jun 15, 2017.
 42. Population 2030”. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015. Accessed June 11, 2017.
 43. Hinshaw, Drew. “For a Growing Africa, Hope Mingles With Fear of the Future”. The Wall Street Journal, November 27, 2015. Accessed July 12, 2017.
 44. Mudele, Kolawole. “Despite Nigeria’s Economic Growth, Few Have ‘Good Jobs’”. Gallup, November 11, 2013. Accessed July 13, 2017.
 45. Lee, Ronald, and Andrew Mason. “The Price of Maturity: Aging Populations Mean Countries Have to Find New Ways to Support Their Elderly.” Finance & Development 48.2 (2011): 6–11. Print.
 46. Barro, Robert J. and Lee, Jong-Wha. “Projections of Educational Attainment by Country”. Accessed June 25, 2017.
 47. Country Profile.” International Futures. Accessed June 25, 2017.
 48. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021”. Cisco, June 6, 2017. Accessed June 25, 2017.
 49. The Future Language of Business: English vs. Mandarin”. Digital Jungle, February 26, 2015. Accessed June 25, 2017.