Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/24 tháng 2 năm 2017 - Cập nhật 8 về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#8)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 24 tháng 2 năm 2017.

Xin chào tất cả các bạn,

Tuần này chúng tôi tổ chức các nhân viên của Quỹ tại San Francisco để chuẩn bị kế hoạch hàng năm. Kết quả là, chúng tôi có một bản cập nhật ngắn hơn một chút trong tuần này, nhưng với một số tin rất thú vị: chúng ta đã hoàn tất việc lựa chọn các khách hàng theo dõi các đối tượng khán giả! Đọc để biết thêm chi tiết.

Phản hồi được yêu cầu

Nhánh A (các nhóm có tổ chức) và Nhánh B (Các cá nhân đóng góp)

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, Nicole Ebber sẽ là người dẫn chương trình nhánh A. Có Nicole tham gia nhóm chiến lược vì sự dẫn dắt theo dõi được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa Wikimedia Deutschland và Wikimedia Foundation. Chúng tôi biết ơn WMDE đã đồng ý cho Nicole vay vốn cho phong trào này cho đến cuối năm.
  • Điều này có nghĩa là các khách hàng Nhánh A & B là:
   • Nhánh A: Nicole Ebber, Cố vấn về Hợp tác Quốc tế của Wikimedia Deutschland
   • Nhánh B: Jaime Anstee, Quản trị viên chiến lược cao cấp của Tổ chức Wikimedia Foundation, làm việc chặt chẽ với Maggie Dennis, Quyền Giám đốc của Cộng đồng Wikimedia
 • Chúng tôi đã chia sẻ phần thứ tư, và gần cuối cùng, mẫu thử cho nhánh A & B trên Meta-Wiki.
 • Nhóm nòng cốt đã làm việc với các chuyên gia bên trong và bên ngoài Tổ chức Wikimedia để phát triển nội dung cho tài liệu tóm lược phổ quát. Bản tóm lược cung cấp cho mọi người một loạt cơ sở của các phong trào, nhân khẩu học và các thông tin khác cần thiết để hỗ trợ các cuộc thảo luận về chiến lược cho phòng trào.
 • Nhóm nòng cốt đang làm việc trên một bộ công cụ để điều phối các cuộc thảo luận của cộng đồng. Một dự thảo nên được đăng lên Meta-Wiki vào đầu tuần tới.
 • Nicole và Nhóm nòng cốt đã làm việc theo cấu trúc tổ chức nhánh A và quy trình làm việc để điều phối các cuộc thảo luận của cộng đồng.
 • Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc xem xét đơn đăng ký cho các điều phối viên chiến lược về phong trào làm việc trong 18 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ có một đội ngũ vững mạnh để giúp chúng tôi thực sự vượt qua được phong trào.

Nhánh C (đối tác và người đọc ở các thị trường có khả năng tiếp cận cao) và nhánh D (Đối tác và độc giả ở các thị trường có khả năng tiếp cận thấp)

 • Các trưởng nhóm nhánh C & D là:
  • Nhánh C: Juliet Barbara, Giám đốc Truyền thông của Tổ chức Wikimedia, làm việc chặt chẽ với Caitlin Virtue, Giám đốc Phát triển
  • Nhánh D: Adele Vrana, Giám đốc Hợp tác chiến lược của Tổ chức Wikimedia, Global Reach
 • Chúng tôi đã xem xét bản dự thảo ban đầu của đề xuất nhánh C, bao gồm kế hoạch nghiên cứu và các cuộc họp chuyên gia ở các thị trường đạt cao. Juliet và Caitlin lên kế hoạch đưa ra đề xuất về Meta vào tuần tới.
 • Đối với nhánh C, Adele đã làm việc với nhóm chiến lược để xác định các công ty nghiên cứu thị trường tiềm năng và các công ty nghiên cứu người tiêu dùng cho Indonesia, Ai Cập và Brazil. Chúng tôi dự định đăng đề xuất nhánh D trên Meta vào tuần tới để có thông tin đầu vào.

Các bước tiếp theo

 • Chuẩn bị cuối cùng cho việc khởi động mềm của nhánh A, bao gồm cả email mời mọi người thảo luận về chủ đề (lý tưởng trước Hội nghị Wikimedia ở Berlin vào cuối tháng 3).
 • Nicole sẽ triệu tập một hội đồng tư vấn với các thành viên từ các khu vực, giới tính, ngôn ngữ, dự án, các loại và quy mô của các chi nhánh và nhóm để giúp đảm bảo sự tham gia và quan điểm từ các nhóm thường không được trình bày.
 • Hoàn thành kế hoạch nhánh C và ngân sách để đăng trên Meta.
 • Xây dựng hướng dẫn phỏng vấn cho nhánh D (cũng sẽ được chia sẻ với nhánh C) để giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận với các chuyên gia bên ngoài.
 • Nguyên mẫu quy trình và luồng dữ liệu theo dõi chúng tôi thu thập trong chiến lược và quy trình đánh giá.

Cảm ơn vì đã đọc tin!

Chúc vui,
Katherine