Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/Tổng quan 2 cập nhật tiến trình chiến lượng phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Tổng quan #2 về cập nhật tiến trình chiến lượng phong trào Wikimedia

Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017/Updates/Overview 2 of updates on Wikimedia movement strategy processSpecial:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017/Updates/Overview 2 of updates on Wikimedia movement strategy processChú ý: Xin lỗi về việc đăng thông tin bằng tiếng Anh. Thông báo này hiện có thể dịch tại Meta-Wiki.

Như đã được đề cập vào tháng trước, phong trào Wikimedia đang bắt đầu đợt thảo luận về chiến lược phong trào trên diện rộng, một tiến trình sẽ được thực hiện trong suốt năm 2017. Thảo luện chiến lượng phong trào này sẽ tập trung vào tương lai phong trào của chúng ta: khẳng định chúng ta sẽ làm đi đến đâu, và những gì chúng ta muốn đạt được.

Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017/Updates/SignupNhững cập nhật thường xuyên sẽ được gởi đến các địa chỉ theo danh sách email Wikimedia, và được đăng trên Meta-Wiki. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ gởi tổng quan về các cập nhật này trên trang này. Đăng nhập để nhận các thông báo sắp to71o và những điểm nhấn mạnh hàng tháng về cập nhật chiến lược tre6rn trang thảo luận của bạn.

Dưới đây là tổng quan về những cập nhật đã được gởi từ thông điệp tháng trước của chúng tôi:

Tìm hiểu thêm thông tinh về chiến lược phong trào tại Cổng thông tin chiến lược phong trào Wikimedia Meta-Wiki 2017.

Special:MyLanguage/User:MediaWiki message deliveryTalk:Strategy/Wikimedia movement/2017/UpdatesSpecial:MyLanguage/User:MediaWiki message deliveryĐăng bởi MediaWiki message delivery đại diện cho Wikimedia Foundation, 19:46, 9 March 2017 (UTC) • Please help translate to your languageGet helpSpecial:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017/Updates/Overview 2 of updates on Wikimedia movement strategy process