Jump to content

Стратегія/Рух Вікімедіа/2018-20/Робочі групи/Здоров'я спільноти/Рекомендації/Скорочено

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 1/Community Health/Nutshell and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Робоча група зі здоров'я спільноти збирає інформацію щодо стану здоров'я спільнот у всьому русі через колаборативні розмови, інтерв'ю, опитування та огляд наявних даних. Аналіз цієї інформації ще не завершено, але робоча група сформулювала деякі попередні висновки:

 • Проблеми щодо здоров'я спільноти фіксуються у багатьох спільнотах і пов'язані з такими речами:
  • різкість та нестача поваги в комунікації;
  • відкрите цькування, переслідування та дискримінація. особливо щодо досі виключених/недопредставлених груп;
  • нестача ясності щодо того, хто відповідає за здоров'я спільноти;
  • нечіткі правила, практики чи інструкції або їх відсутність про дії щодо неприйнятної поведінки та/або непослідовне застосування наявних правил;
  • прийняття рішень та обговорення у спільнотах доміновані малою групою дописувачів-ветеранів, чия позиція вважається неприступною;
  • недостатня кваліфікація та інструменти для вирішення проблем.
 • У специфічній перспективі Стратегічного напрямку 2030 особливо виділяються два основні питання щодо здоров'я спільноти:
  • поточна нестача різноманітності у спільнотах робить неможливим повноцінне досягнення справедливості знань;
  • дописувачі можуть перебувати під вирослим ризиком зовнішніх гонінь чи переслідувань у результаті політичних та соціальних змін, що ставить під загрозу місію Вікімедіа.

Правила та інструкції, процеси прийняття рішень та лідерство

Розробити обов'язковий набір правил щодо онлайн- та офлайн-поведінки, який буде застосовним до усіх проектів Вікімедіа (Кодекс поведінки)

На сьогодні немає чітких стандартів поведінки, немає чітко визначеної бази для дій щодо неприйнятної поведінки, але є плутанина щодо того, хто в кінцевому результаті відповідальний за охорону і підтримку гарної робочої атмосфери.

Рух Вікімедіа має обов'язкові кодекси поведінки для заходів наживо та для технічних просторів. Одначе такого кодексу немає для наших основних сфер роботи/просторів зустрічі: проектів Вікімедіа.

Перевизначити формальні та неформальні структури впливу задля кращого служінню спільнотам та їхньому здоров'ю

Справедливість знань можна досягнути, лише якщо наш рух передбачає справедливість у прийнятті рішень всередині наших спільнот. Поточні бюрократичні структури та процеси прийняття рішень не протидіють укоріненій нерівності у неформальних відносинах сили у спільноті (наприклад, редактори-ветерани проти новачків, домінантні групи проти маргіналізованих, Фонд проти афіліата). Також вони не заохочують ширшу частину громади до активної участі у прийнятті рішень та управлінні. Це ставить під загрозу здоров'я спільноти. Маючи збалансований розподіл сили між спільнотами, ми можемо досягти справедливості знань.

Інвестувати у будівництво лідерства майбутнього, особливо зосередившись на різноманітності й омолодженні

Наріжним каменем здорової спільноти є різноманітна, добре тренована та підтримувана група лідерів. Ми потребуємо лідерів, що є добре підготовлені та відображають як свої локальні спільноти, так і змінний світ на всіх рівнях наших проектів та екосистеми. Щоб посилити місію проекту та. відповідно, багатьох лідерів афіліатів, ключовими є обов'язкові тренінги. Обмеження за термінами уможливлять спільноти періодично підтверджувати, що місцеві функціонери й далі синхронізовані з людьми та проектами, яким вони служать у своїй відповідній ролі, та дають можливість новим поколінням лідерів зайняти позиції.

Цим лідерам також необхідно утворити інклюзивну глобальну спільноту, що торкається викликів, які стоять перед усіма нами, поки вони прокладають шлях у своїх регіонах і співпрацюють на глобальному рівні щодо постійної перевірки і покращення того, як ми працюємо.

Розвинути спроможність та ефективні процеси вирішення конфліктів у всіх спільнотах

У багатьох спільнотах конфлікти стають все менше і менше розв'язуваними. Це незадовільна ситуація для усіх причетних, з чого постає потреба більш організованого підходу у майбутньому.

Стратегічні цілі відкритості для більшої кількості людей і партнерів також принесуть багато людей, що мають різні точки зору на різні теми, а це робить необхідним визначення заходів, які зроблять досягнення консенсусу дуже важливим фактором в утриманні партнерів та користувачів.

Різноманітність та зростання спільноти

Інвестувати у розбудову інклюзивної глобальної спільноти

Це підтримає ціль справедливості знань через підтримку дописування та використання платформи людьми з різним минулим. Соціальний онлайн-рух потребує виховання спільного простору навчання груповому лідерству та обміну досвідом, щоб на основі спільного досвіду розбудувати групову ідентичність і спрямованість.

Наявні зараз ресурси навчання і тренування обмежені і не розподілені справедливо.

Поточна спільнота не має спільного розуміння соціальної динаміки у самій екосистемі і як вона співвідноситься зі світом загалом.

Розбудувати культуру у всіх спільнотах, що вітає новачків, оскільки вони є ключем до успіху руху

Новачки (люди, спільноти, партнери) є необхідними нашому рухові у процесі його диверсифікації у сфері як знань, так і людей. Стратегічний напрямок ставить перед Вікімедіа виклик звертатися і приймати і нові зацікавлені сторони, і нові форми знань, щоб досягти знань як послуги і знань справедливих.

Новачки стикаються з різноманітними викликами, які поточні члени руху уже подолали або з якими ніколи не стикалися, і які треба систематично оцінити та врахувати у прийнятті рішень на усіх інституціональних рівнях.

Вікімедіа — це лише одна з багатьох наявних і потенційних у майбутньому онлайн-точок призначення, де новачки можуть опинитися і брати участь, ділитися своїми знаннями і навчатися. Якщо ми хочемо, щоб такі люди робили вибір на нашу користь, як у долученні до наявних спільнот волонтерів і читачів, так і в заснуванні нових, то ми маємо робити їм такі пропозиції, які співпадають з тим, де вони є зараз, з їхніми потребами і мовами.

«Демократизація» участі через усунення бар'єрів (зробити Вікіпедію/Вікімедіа відповідальністю усіх)

Ми припускаємо, що бар'єри обмежують успіх вікіспільноти. Якщо не приймати бар'єри і продовжувати ізолювати людей, надії стратегічного напрямку не буде визнано.

Безпека

Приватність та безпека для всіх

Приватність та безпека для всіх передбачає цілісну перспективу розгляду людей, від читачів, які взаємодіють з нашим відкритим світові контентом, до IP-редакторів, які ризикують, долучаючись до втілення місії руху, до зареєстрованих користувачів та інших ролей руху з комплексними потребами та викликами, які стоять перед ними у зв'язку з їхньою участю.

Щорічний звіт «Свобода мережі» (Freedom of the Net) за 2018 рік відзначив його як 13-й рік підряд, що інтернет-свободи скорочуються у світі. Робоча група передбачає, що ці бентежні тенденції продовжаться у світі.

Рух Вікімедіа та його екосистема залежать від і є ключовою основою вільної відкритої мережі, що стикається у світі із вирослим тиском.

Розробити захищені методи захисту людей у їхній діяльності в русі

Ми зараз не маємо системного підходу до підтримки користувачів, що ризикують через свою участь у діяльності руху, і нам бракує необхідних локальних спроможностей підтримувати користувачів, що продемонстрували нещодавні події, як-то політична нестабільність у Венесуелі й Туреччині. Ми продовжимо стикатися із державними і підтримуваними державою зусиллями вплинути на рух, і зараз не мають публічно доступного матеріалу для підтримки дописувачів, на яких впливають такі зусилля.

Робота з корінними спільнотами без розуміння впливу такої роботи на це населення може бути небезпечною, що показує досвіт інших організацій громадянського суспільства. Ми зараз фінансуємо різні спільноти на роботу зі знаннями корінних народів, але нам бракує настанов або найкращих практики оберігання діяльності спільнот.

Динамічна та чутлива підтримка здоров'я спільноти

Централізована структура на підтримку людей і спільноти у забезпеченні здоров'я спільно та окремих осіб у зрозумілий та особистий спосіб

 • Робоча група зі здоров'я спільноти рекомендує розробити мережу ресурсів та людей для підтримки та моніторингу здоров'я спільнот у русі. Піклування про здоров'я спільноти треба робити на постійній основі і міцно інтегрувати його у матерію глобального руху.

Приведення розподілу ресурсів у відповідність з цілями здоров'я спільноти

 • Забезпечити можливість рівного доступу до ресурсів усіма членами спільноти

Інвестування у технології, що базуються на справедливості

 • Ми рекомендуємо інвестувати у технології, в центрі яких — справедливість, і які можуть підтримувати людей, що користуються різними мовами, людей з інвалідністю та людей з різним рівнем доступу.