Talk:Richtlijnen voor systeembeheerders

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zie ook Richtlijnen voor systeembeheerders/werk1 en Talk:Richtlijnen voor systeembeheerders/werk1, ontwerp voor aanpassing van de richtlijnen


Een eerste voorstel voor regels om een geregistreerde gebruiker te blokkeren.

 1. Er dient zeer terughoudend te worden omgegaan met de mogelijkheid om een geregistreerde gebruiker te blokkeren.
 2. Gronden voor het blokkeren van een gebruiker zijn:
  1. Het herhaaldelijk vandaliseren van pagina's, zoals het verwijderen van informatie, het terugdraaien van door andere gebruikers aangebrachte verbeteringen, het toevoegen van wartaal, schuttingwoorden, etc.
  2. Het herhaaldelijk beledigen of kwetsen van andere gebruikers.
  3. Het herhaaldelijk gebruik van Wikipedia voor eigen, commerciële of publicitaire doeleinden.
 3. In alle gevallen dient de gebruiker tenminste drie maal via zijn of haar overlegpagina op het misbruik te zijn gewezen, bij de laatste maal met de vermelding dat tot blokkeren zal worden overgegaan als het gedrag niet verandert.
 4. Bij twijfel of een geregistreerde gebruiker handelt als boven omschreven, wordt eerst op een veelgelezen pagina een voorstel gedaan om de gebruiker te blokkeren. Reageren hier tenminste twee gebruikers positief op, en zijn er geen tegenwerpingen, dan wordt de gebruiker geblokkeerd.
 5. Het blokkeren van een geregistreerde gebruiker wordt gemeld op een veel door gebruikers gelezen pagina van Wikipedia.
 6. Zodra één of meerdere andere gebruikers bezwaar maken tegen de blokkering wordt de blokkering direct opgeheven.

In 2003 is de meest gelezen pagina de kroeg, maar dit kan in de loop der tijd veranderen.

Na lang zoeken heb ik geen heldere wikipedia richtlijnen hierover gevonden. Wel heb ik bij Power structure dit gevonden:

Regarding bans, Jimbo demands that every ban of a signed in user has to be approved by him, unless the user is a "simple vandal", in which case he can be banned immediately.

Dat is niet in tegenspraak met wat hierboven staat.

Ellywa 19:23, 21 Nov 2003 (UTC)

Volgens mij is dat voor de Engelstalige. Dat daar de instemming van Jimbo nodig is voor een ban. Ik denk dat Wikipedia NL de bevoegdheid heeft om volledig autonoom gebruikers te bannen zolang er geen heroeping is door Jimbo. Giskart Walter 19:48, 21 Nov 2003 (UTC)

Goed voorstel, deze richtlijnen, met deze kanttekeningen en voorgestelde aanvullingen ter overweging:

 1. naast één bezwaar zou er wellicht ook instemming van tenminste één andere geregistreerde medewerker moeten zijn om een blokkering direct weer op te heffen (een vandaal kan inloggen en voor geregistreerde gebruiker doorgaan; misschien moet de term 'geregistreerde gebruiker' gedefinieerd worden, als we toch bezig zijn, bijvoorbeeld als iemand die geregistreerd is en aantoonbaar goed werk op Wikipedia heeft gedaan). Er zijn vrijwel altijd meer dan twee mensen tegelijk aanwezig, dus dat moet te doen zijn. Het bezwaar van een geregistreerde medewerker (niet-vandaal) tegen blokkering van zijn of haar eigen gebruikerspagina(s) zou zoals voorgesteld wél onmiddellijk gehonoreerd moeten worden.
 2. Bij zéér schadelijk en herhaald vandalisme in de uren na middernacht zouden we kunnen overwegen dat een beheerder, als die aanwezig is, samen met één andere geregistreerde medewerker kan besluiten iemand tijdelijk te blokkeren. Dit omdat er dan minder mensen aanwezig zijn. De blokkering zou in dat geval uiterlijk de volgende ochtend moeten worden opgeheven.
 3. Het tweede criterium voor blokkering is wat kort geformuleerd, denk ik. Het moet om meer gaan dan eenvoudig beledigen of kwetsen, want we roepen, doen of laten allemaal wel eens iets wat kwetsend kan overkomen. Dat soort dingen moeten we uiteraard buiten dit criterium houden. Het moet m.i. gaan om echt vileine zaken en dat zal Elly ook wel bedoelen, maar hoe formuleer je dat wat duidelijker?

Ik ben het met Walter eens dat WikipediaNL zelfstandig over blokkering van een gebruiker moet kunnen beslissen. Jimbo's eis slaat naar mijn mening alleen al uit praktisch oogpunt uitsluitend op de Engelstalige W. Amarant 01:16, 22 Nov 2003 (UTC)

Ik ben het volledig eens met de opmerkingen van Amarant. Ik wil het, als er verder geen commentaar komt, wel integreren in het voorstel zodat het voor deze voorlopig kan worden afgerond.
Aan de andere kant kreeg ik via de wikipedia mail bericht van iemand dat deze principieel tegen blokkeren is. Het is ook een standpunt waarmee rekening gehouden moet worden. Ik heb behoefte aan wat meer uitleg daarover. Wordt blokkeren door deze persoon gezien als een gewelddadige aktie die niet moet gebeuren? Of zijn er andere redenen voor. Is er een alternatief voor blokkeren?
En als we een vreselijk onbehoorlijke vandaal niet blokkeren, die maar door en doorgaat, wie is dan bereid, zoals in het geval van HvdG om heel veel energie in verzoening te steken etc. Me dunkt dat ik er veel tijd ingestoken heb, ik heb hem zelfs gebeld om een verzoeningspoging te bereiken, met als resultaat dat het vandalisme nog erger werd, dat ik nu zelfs doelwit werd. Volgende keer ben ik in elk geval niet thuis, ik heb er wel wat van geleerd.
Ellywa 17:44, 23 Nov 2003 (UTC)

Inhoudelijk akkoord. Het zou misschien bondiger kunnen, maar dat is van later zorg. Waarom staat deze tekst niet gewoon op de Nederlandse Wikipedia? Het lijkt me helderder als alle richtlijnen en procedures over "onze" Wikipedia ook "bij ons" te vinden zijn. Fransvannes 19:59, 24 Nov 2003 (UTC)