Talk:Translation requests/NL-1/Sv:

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Hallo Sv Wikipedians, Don't forget to list your name on Wikimedia Quarto as traslators. Cheers.--Aphaia 01:35, 6 Oct 2004 (UTC)


Kan man månne skriva "rättsliga presentationer" för legal briefings? Fick en sådan idé från fr... (vilket jag ju egentligen inte läser, så det kanske inte hade att göra med vad som står där: "présentations légales".) \Mike

sid 3:

2 CD- och DVD- upplagor? ("samarbetsprojekt")
"Foundation" bör kanske översättas med "stiftelsen" genom hela? Det har bytt till "föreningen" i avsnittet "donationer"
"bidrag" eller "anslag" i avsnittet strax där under?

sid 4: (eftersom jag översatt den, bör nog någon annan korrigera den :)

sid 5: Inga problem hittade.

sid 6: (se sid 4)

sid 7: bara ett par typon, och någon mindre omformulering.

sid 8:

höll då ett tal vid en estrad = speaking on a panel ?
En panel kan vara en estrad, med det blev nog lite fel, "inför en (sittande) kommité" är nog bättre.

I övrigt hittar jag inte fler underligheter, men betänk då att jag inte kollat det jag själv översatt :)

\Mike 20:45, 13 Oct 2004 (UTC)