Training modules/Dealing with online harassment/slides/responding-to-questions-from-the-community-or-in-public-venues/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Efter ett fall: att besvara frågor från gemenskapen eller i offentliga rum

Cases don't always end with a final decision and a report-out. Sometimes – especially in more controversial cases – your decision or actions taken will be questioned. Information on what to include in your answers to questions like these can be found in the "reporting out" section of this module. There is more to this than just answering the questions, though. You also need to be able to manage your own mental health here, balancing it with the well-being of those involved in the case.

Du är aldrig tvungen att vidta åtgärd/åtgärder som du inte är bekväm med, särskilt i fall där det kan handla om trakassering. Men gemenskapen bör kunna förvänta sig att relevanta och icke påträngande frågor besvaras. Om du är orolig över att om du besvarar frågor offentligt kan leda till trakassering mot dig, antingen på wiki eller på externa webbplatser, kan du be någon annan i teamet att besvara frågorna, eller hänvisa den som frågar till en mer privat plats som mejl för diskussion.