Training modules/Dealing with online harassment/slides/test-yourself-closing-an-actionable-case/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Testa dig själv: att avsluta ett fall där åtgärder vidtagits

I denna modul kommer du att då och då få flervalsfrågor som du kan använda för att testa dina kunskaper som ges in denna modul. Trots att fler än ett svar kan verka lämpligt, kom ihåg att du bör försöka välja det mest lämpliga av förslagen.

Ditt team har precis avslutat undersökningen av ett fall där användare Q visade sig ha trakasserat användare R genom Wikimedias mejltjänst. Du har beslutat att utestänga Q från ditt projekt för detta beteende.

Test yourself!
Vilka åtgärder visar bäst vad du behöver göra härnäst och i vilken följd behöver du göra dem?
 1. Dokumentera din undersökning genom att göra en sammanfattning på ditt teams egna wiki (om ni har en), blockera sedan användare Q. Skicka ett mejl till Q om att hen är utestängd för trakassering, skicka sedan ett mejl till användare R om att fallet är avslutat och att Q är utestängd. (click to expand or collapse)
  Well done! This answer is the most suitable option. It keeps private what should be kept private. It also involves telling those who need to know the status of the case, and its final outcomes.
 2. Dokumentera din undersökning genom att göra en sammanfattning på ditt teams egna wiki (om ni har en). Meddela användare R att du kommer att utestänga användare Q från projektet på grund av hens beteende, blockera sedan och utestäng användare Q. Du behöver inte meddela Q eftersom hen ändå kommer att få reda på det nästa gång hen försöker redigera. (click to expand or collapse)
  Det är ett felaktigt antagande att tro att du inte är skyldig att meddela en blockerad användare att hen har blockerats och en anledning till detta.
 3. Meddela användare Q att hen är utestängd från ditt projekt, blockera sedan. Mejla användare R och informera om att du har utestängt Q, dokumentera sedan din undersökning genom att lägga ut en sammanfattning och analys av bevis på ditt projekts administrativa anslagstavla. (click to expand or collapse)
  Att redovisa fallet i detalj och offentligt vore att brista i skyddet av de inblandade parternas integritet.
 4. Dokumentera din undersökning genom att göra en sammanfattning på ditt teams egna wiki (om ni har en). Blockera användare Q, mejla sedan hen där du officiellt meddelar att hen är utestängd för trakassering. Du behöver inte meddela användare R eftersom inga åtgärder har vidtagits mot hen. (click to expand or collapse)
  Detta svar drar samma felaktiga slutsats att den drabbade inte vill höra direkt från dig att fallet är avslutat.

(Discuss this question)