Training modules/Dealing with online harassment/slides/understanding-actionable-versus-non-actionable/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Undersöka rapporter: förstå skillnaden mellan “vidta åtgärder” och “inte vidta åtgärder”

Inte allt du undersöker kommer slutligen att leda till en åtgärd/åtgärder. Även i situationer där förseelser har bekräftats, kan du kanske helt enkelt inte vidta åtgärder mot den rapporterade användaren. Till exempel, om ett angrepp har skett på sociala medier och du skäligen inte kan ansluta till kontot på sociala medier med ett Wikimedia-konto, kan du kanske inte vidta åtgärder på wiki. I andra fall är den drabbade kanske utsatt för negativ behandling av en annan editor, men åtgärderna kanske inte uppfyller standarden för trakassering eller stiger till en nivå som befogar åtgärd enligt lokala policyer och riktlinjer.

I sådana fall är den bästa åtgärden att inte bestraffa den påstådda angriparen, utan hellre ge stöd till rapportören. Tänk på att inte vidta åtgärd/åtgärder mot en påstådd angripare inte betyder att rapportören gjorde fel när hen rapporterade denna trakassering. Det betyder inte heller att rapporten var felaktig, eller att någon av parterna är helt oskyldig. En rapport ”utan vidtagna åtgärder” är inte samma sak som en ogrundad rapport – det är helt enkelt en rapport där du inte vidta någon åtgärd för att lösa.