Training modules/Dealing with online harassment/slides/what-does-appropriate-documentation-look-like/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Undersöka rapporter: vad är lämplig dokumentation?

I en viss utsträckning beror det som ses som “lämplig dokumentation” på vem som gör undersökningen. Om du gör en undersökning som en del av ett team (som till exempel en medlingskommittée – Arbitration Committee), bör ditt team:

  • Skriva en sammanfattning av din undersökning på ditt teams privata wiki, om detta är lämpligt utifrån den wikins policyer.
  • Skriva upp namn på dem som gjorde undersökningen och/eller röstade på vad undersökningen skulle resultera i.
  • Göra skärmdumpar eller samla diff-länkar på bevis som informerar om eventuellt resultat av undersökningen. Förvara dessa på en plats tillgänglig för ditt team, som exempelvis en privat wiki eller i ett mejl på ditt teams arkiverade mejllista.

Om du utvärderar ett klagomål se till att det innehåller följande, innan du vidarebefordrar det till användare med högre befogenheter eller till andra undersökningsgrupper:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter till rapportören och/eller den drabbade
  • En sammanfattning av klagomålet
  • Fungerande länkar till alla relevanta URL
  • Fungerande diff-länkar till alla angivna redigeringar på wiki som är relevanta för klagomålet (om du har dem)
  • En sammanfattning av allt inledande undersökningsarbete du har gjort