Uralic language contest 2019/Articles

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search


Enets

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Enets people + + + - - - - - - + - - + - - - + - - 6 Q1141752 1
2 Enets language + + + + + - + - - + + - + + + - + - - 12 Q29942 8
3 Krasnoyarsk Krai view on maps + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6563 31 +
4 Taymyrsky Dolgano-Nenetsky District view on maps + + + + - - - - - - - - + - - - + - - 6 Q302113 14 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 3 2 0 2 0 1 3 2 0 4 1 2 1 4 1 0 38 avg: 10\2\50% 54 Wikimedia Commons


Erzya

General

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzya view on maps + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 18 Q29952 15 +
2 Erzya people - + - - + + - - + - - - + - - - + - - 6 Q47246 2 +
3 Republic of Mordovia view on maps + + + + + + + + + + + - + + + + + + - 17 Q5340 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 41 avg: 14\2\72% 52 Wikimedia Commons


Culture

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Oyme - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q19963667 8 +
2 Toorama + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4460947 2 +
3 Норовава - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19915797 0
4 Parj - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687428 2 +
5 Gaigi Vaigel - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687427 3 +
6 Mastoravan' morot - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4284381 1
7 Йовлань Олонь лемсэ Этно-кудо view on maps - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687350 5 +
8 Tyushtya + + - - - + - - + - - - + - - - + - - 6 Q918010 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 2 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 28 avg: 4\1\18% 25 Wikimedia Commons


Society

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzyan Mastor + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q2997338 5 +
2 Syatko - + - - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q260427 4
3 Chilisema - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q143204 3
4 Finno-Ugric peoples + + + - + - + - + - - - + - + - + - - 9 Q952057 7 +
5 Эрзятнень раськень коцт - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q20857279 4 +
6 Youth Association of Finno-Ugric Peoples - + + - - - - - + - - - + - - - - - - 4 Q12375221 4 +
7 Ras'ken' Ozks - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q74070 1
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 5 2 0 1 1 1 0 7 0 0 0 7 0 1 0 6 0 0 33 avg: 5\2\25% 28 Wikimedia Commons


People

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Stepan Erzia (1876-1959) + + - - - + - - + - - - + - - + + - - 7 Q2553547 14 +
2 Vladimir Romashkin (1951-2002) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4397499 12
3 Pjotr Rjabov (b. 1964) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687417 10 +
4 Nadezhda Kadysheva Female Icon.svg (b. 1959) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4207433 16 +
5 Lidia Ruslanova Female Icon.svg (1900-1973) + - - - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q368072 25 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 25 avg: 5\1\26% 77 Wikimedia Commons


Literature

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mastorava + + + - - - - - + - - - + - - - + - - 6 Q5204382 5 +
2 Kalevala + + + - - - - + + + + + + - + - + + - 12 Q130924 15 +
3 Chislav Zhuravlyov (1935-2018) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4181788 14
4 Vasiliy Radaev (1907-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4387102 15
5 Yevgeny Chetvergov (b. 1934) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4514961 12 +
6 Kuzma Abramov (1914-2008) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4054930 13
7 Vasilyi Kolomasov (1909-1987) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19618310 11
8 Ишуткинэнь Николай (b. 1954) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687423 10 +
9 Andreĭ Kutorkin (1906-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q13210143 12
10 Dmitriy Anatolievich Taganov (b. 1971) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687445 10
11 Nikul Ėrkaĭ (1906-1978) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4203256 13
12 Pavel Batayev (1915-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687348 13
13 Artur Moro (1909-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4070326 14
14 Aleksandr Arapov (1959-2011) - - - - - + - - + - - - + - - - + - - 4 Q17908323 14
15 Aleksandr Doronin (b. 1947) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q684947 10
16 Радаевень, Василий Иванович (1901-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12146557 14
17 Yakov Yakovlevich Kuldurkaev (1894-1966) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687407 10
18 Alekseĭ Lukʹi͡anov (1910-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12118683 12
19 Aleksandr Sharonov (b. 1942) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4520703 12 +
20 Тюштянь пазчангот - - - - - - - - + - - - - - - - + - - 2 Q25687315 0
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 4 2 0 0 1 0 1 20 1 1 1 19 0 1 0 20 1 0 76 avg: 4\4\20% 229 Wikimedia Commons


Science

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Purgaz (?) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4383848 3
2 Makar Yevsevyevich Yevsevyev (1864-1931) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q5204470 12 +
3 Dmitryi Cygankin (b. 1925) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687393 14
4 Миронов, Тихон Петрович (1901-1938) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19910868 12
5 Надькин, Дмитрий Тимофеевич (1934-1992) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687349 13
6 Finno-Ugric languages + + + + + + + - + + + - + + + + + + + 17 Q79890 5 +
7 Mikhail Sumgin (1873-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4445970 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 7 1 1 1 6 1 1 35 avg: 5\2\26% 70 Wikimedia Commons


Women

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Serafima Lyulyakina Female Icon.svg (1922-1993) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4272225 13 +
2 Kseniya Petrova Female Icon.svg (1892-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4360905 12
3 Yefimiya Krivosheyeva Female Icon.svg (1867-1936) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4240870 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 avg: 3\0\16% 36 Wikimedia Commons


Sports

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Боров, Михаил Романович (1896-1941) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4094204 16 +
2 Valeriy Borchin (b. 1986) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q15532 16 +
3 Olga Kaniskina Female Icon.svg (b. 1985) + - + - - - - - + + + - + - + - + - - 8 Q6297 20 +
4 Pyotr Bolotnikov (1930-2013) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q249610 18
5 Yuriy Borzakovskiy (b. 1981) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q319806 15 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 4 0 0 0 0 0 5 4 4 0 5 0 4 0 5 0 0 38 avg: 8\2\40% 85 Wikimedia Commons


Ingrian

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Izhorians + + + - + - - - + + - - + - + - + - - 9 Q653956 1 +
2 Ingrian view on maps + + + + + - - - + + + + + + + - + + + 15 Q33559 12
3 Leningrad Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q2191 35 +
4 Izhora land - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4198215 0
5 Ingria view on maps + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q14688 5 +
6 Kingiseppsky District view on maps + + + - - - - - + - - - + - - - + + - 7 Q7681 18 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 1 3 0 1 0 6 4 3 1 6 2 4 1 5 3 1 56 avg: 9\3\49% 71 Wikimedia Commons


Karelian

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Karelians + + + - + - - - + - + - + - + - + + - 10 Q213470 9 +
2 Karelian view on maps + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q33557 16 +
3 Livvi-Karelian + + + - - - + - + - + + + + + + - - - 11 Q36584 12 +
4 Karelia view on maps + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 18 Q1914 31 +
5 Kizhi Pogost view on maps + - - - - - - - - - - + + - - - + - - 4 Q477462 12 +
6 Valaam view on maps + + + - - - - - - + + + + - - - - - - 7 Q673167 10 +
Σ → Autolist→ map gallery 6 5 5 2 3 1 3 1 4 3 5 5 6 3 4 3 4 3 2 68 avg: 11\4\60% 90 Wikimedia Commons


Khanty

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Khanty people + + + - + - - - + + + - + - + - + - - 10 Q476030 6 +
2 Khanty view on maps + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q33563 12 +
3 Western Siberia + + - - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q1191358 3 +
4 Khanty-Mansi Autonomous Okrug view on maps + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6320 28 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 3 2 3 0 2 1 3 3 3 1 4 1 3 2 4 1 1 45 avg: 11\2\59% 49 Wikimedia Commons


Kven

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Kven people + + + - - - - - + + + - + + + - + - - 10 Q610315 2 +
2 Kven + + + - - - - - + + + + + + + - + - + 12 Q165795 11
3 Troms view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50631 29 +
4 Finnmark view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50632 32 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 4 1 4 4 4 0 4 0 1 40 avg: 10\2\53% 74 Wikimedia Commons


Livonian

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Livonian people + + + - - - - + + + - - + - + - + - - 9 Q690126 3 +
2 Livonian view on maps + + + + + - - + + + + + + + + - + + + 16 Q33698 11 +
3 Livonia view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q183464 8 +
4 Courland + + + - - - - - - + + - + - + - + - - 8 Q185072 6 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 1 1 0 0 2 2 4 3 1 4 2 4 0 4 1 1 42 avg: 11\2\55% 28 Wikimedia Commons


Mari

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mari people + + + + + - + - + + + - + - + - + - - 12 Q214361 6 +
2 Mari + + + + + - + + + + + - + + + + + - + 16 Q973685 11 +
3 Meadow Mari view on maps + + + - - - + + - + + + - + + - - + - 11 Q3906614 13
4 Hill Mari language view on maps + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q1776032 14
5 Mari El Republic view on maps + + + + + - + + + + + - + + + + + + - 16 Q5446 34 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 4 4 0 5 4 4 5 5 2 4 4 5 3 4 2 2 72 avg: 14\4\76% 78 Wikimedia Commons


Literature

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Yakov Pavlovich Shketan (1898-1937) - + - - - - + + - - - - + - - - - - - 4 Q3906613 11 +
2 Kim Vassin (1924-2005) - - - - - - + - - - - - + - - - + - - 3 Q4105027 18
3 Olyk Ipai (1912-1937) + - - - - - + + - - - - + - - - + - - 5 Q2603840 10 +
4 Albertina Petrovna Ivanova Female Icon.svg (b. 1954) - + - - - - + + + - - - + - - - + - - 6 Q3744764 8 +
5 Sonya Petrovna Manayeva Female Icon.svg (b. 1959) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q61107342 9
6 Tatyana Pchyolkina Female Icon.svg (b. 1970) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25646901 7
7 Raisa Ivanovna Nikolayeva Female Icon.svg (b. 1946) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25647261 8 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 24 avg: 3\1\18% 71 Wikimedia Commons


Moksha

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Moksha view on maps + + + + + + + - + - + + + + + + + + + 17 Q13343 15 +
2 Mokshas + + - - + + - - + - - - + - - - + - - 7 Q1943269 2 +
3 Lidérc + - - - - + - - - - - - + - - - + - - 4 Q4245639 0
4 Republic of Mordovia view on maps + + + + + + + + + + + - + + + + + + - 17 Q5340 35 +
5 Mokšen pravda - - + - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q4300237 4
6 Grigory Pinyasov (b. 1944) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q4363100 8
7 Мокшони, Аляксей (1898-1967) - - - - - + - - - - - - - - - - + - - 2 Q10967985 5
8 Mikhail Saygin (1913-2007) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q17367884 17 +
9 Бебан, Максим (1913-1986) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q10986257 13
10 Орлова, Рая Female Icon.svg (b. 1963) - - - - - + - - - - - - - - - - + - - 2 Q10964312 5
11 Малькіна Марія Іванівна Female Icon.svg (b. 1944) - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 1 Q12120990 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 3 3 2 3 10 2 1 4 1 2 1 8 2 2 2 11 2 1 64 avg: 6\3\31% 109 Wikimedia Commons


Mansi

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mansi people + + + - + - - - + - - - + - + - + - + 9 Q467790 7 +
2 Mansi view on maps + + + + + - + - + + + + + + + + + - + 16 Q33759 12
3 Tyumen Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q5824 25 +
4 Sverdlovsk Oblast view on maps + + + + + - + - + + + - + + + + + + - 15 Q5462 28 +
Σ → Autolist→ map 4 4 4 2 4 0 3 0 4 3 3 1 4 3 4 3 4 2 2 54 avg: 14\3\71% 72 Wikimedia Commons


Nenets

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nenets people + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q166176 1 +
2 Nenets view on maps + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q36452 13 +
3 Yamalo-Nenets Autonomous Okrug view on maps + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6407 28 +
4 Murmansk Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q1759 28 +
5 Arkhangelsk Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q1875 30 +
6 Tundra Nenets language + + - - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q1564258 6
7 Forest Nenets language + + - - + - - - - - + - + - - - - - - 5 Q1295107 8
8 Anastasia Lapsui Female Icon.svg (b. 1944) + - + - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q11851280 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 7 6 2 5 0 4 0 3 5 8 0 6 4 5 3 5 4 0 75 avg: 9\4\49% 121 Wikimedia Commons


Literature

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anna Nerkagi Female Icon.svg (b. 1952) + + - - + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4317492 8
2 Tyko Vylka (1886-1960) + - - - - - - - - - - - + - - - + - - 3 Q47197 14
3 Nikolai Semyonovich Vylka (1911-1942) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q23894922 14
4 Yury Vello (1948-2013) + + - - - - - - - - - - + - - - - - - 3 Q4130145 10
5 Ivan G. Istomin (1917-1988) + - - + + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4204412 12 +
6 Vasiliy Nikolaeyevich Ledkov (1933-2002) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4257102 10
7 Lyobov Nenyang Female Icon.svg (1931-1996) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4317145 7
8 Anton Petrovich Pyrerka (1905-1941) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q15088349 21
9 Prokopy Andreyevich Yavtysy (1932-2005) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q4536076 9
10 Lukerya Aleksandrovna Valey Female Icon.svg (b. 1953) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q30879722 5
11 Matvey Efremovich Varsapov (1888-1967) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q30609538 8
12 Leonid Vasiliyevich Laptsuy (1929-1982) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4254401 9
13 Ivan Nikolayevich Menshikov (1914-1943) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q15845827 12
Σ → Autolist→ timeline 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 0 28 avg: 2\1\11% 139 Wikimedia Commons


Nganasan

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nganasan people + + + - - - + - - + - - + - + - + - - 8 Q1163044 7 +
2 Nganasan view on maps + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q36743 12
Σ → Autolist→ map 2 2 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 21 avg: 11\1\55% 19 Wikimedia Commons


Sami

General

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami people + + + - + - - + + + + - + + + - + - + 13 Q48199 8 +
2 Sápmi view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q62132 11 +
3 Kola view on maps + + + - + - - + + + + - + - + - + - - 11 Q165608 8 +
4 Sami flag + + + - - - - - + + + - + + + + + - - 11 Q824983 11 +
5 Merisaamelaiset - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q1810442 1
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 5 0 2 0 0 2 3 5 5 0 4 3 5 1 4 0 1 48 avg: 10\3\51% 39 Wikimedia Commons


Languages

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami languages + + + - + - + - + + + - + + + - + + + 14 Q56463 9 +
2 Northern Sami view on maps + + + - + - - - + + + + + + + - + - + 13 Q33947 22 +
3 Lule Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q56322 16 +
4 Pite Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - - 10 Q56314 16 +
5 Ume Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - + 11 Q56415 15 +
6 Southern Sami view on maps + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q13293 18 +
7 Kildin Sami view on maps + + + - + - + - + + + + + + + - - - + 13 Q33656 16 +
8 Skolt Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q13271 15 +
9 Inari Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q33462 15 +
10 Akkala Sami + + + - - - - - - + + + + + + - - - + 10 Q35241 14 +
11 Ter Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - - 10 Q36656 13 +
Σ → Autolist→ map 11 11 11 0 7 0 2 0 10 11 11 10 11 11 11 0 2 1 9 129 avg: 12\7\62% 169 Wikimedia Commons


Politics

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami Parliament view on maps + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q64203 6 +
2 Sami Parliament of Sweden + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q2509723 12 +
3 Sami Parliament of Finland + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2426939 5 +
4 Aili Keskitalo Female Icon.svg (b. 1968) + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q405106 14 +
5 Ole Henrik Magga (b. 1947) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q946481 19 +
6 Sven-Roald Nystø (b. 1956) + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q3358531 12 +
7 Egil Olli (b. 1949) + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q3358648 13 +
8 Vibeke Larsen Female Icon.svg (b. 1971) + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q11030152 11 +
9 Pekka Aikio (b. 1944) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q4345742 12
10 Klemetti Näkkäläjärvi (b. 1960) - - + - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q2601994 12
11 Tiina Sanila-Aikio Female Icon.svg (b. 1983) + - + - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q1815166 15 +
12 Jovna Allas (b. 1950) - - - - - - - - - + - - - - + - + - - 3 Q5552298 11
13 Lars Wilhelm Svonni (b. 1946) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6199488 7
14 Olov Sikku (b. 1958) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6175786 9
15 Sylvia Simma Female Icon.svg (b. 1976) - - - - - - - - - + + - - - + - + - - 4 Q4978645 7
16 Stefan Mikaelsson (b. 1957) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q5986685 6
17 Paulus Kuoljok (b. 1986) - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 1 Q60614612 8
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 0 7 0 0 0 0 0 1 17 12 0 7 10 14 0 4 0 0 82 avg: 5\4\25% 179 Wikimedia Commons


History

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami history + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2994848 1
2 Kautokeino rebellion + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q3274081 3
3 Lapp Codicil of 1751 + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q48551 2
4 Norwegianization + - - - - - - - - + + - + - - - - - - 4 Q1770125 0
5 Alta controversy + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q3366311 1
6 Sami assembly of 1917 + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q19387464 2 +
7 Ella Holm Bull Female Icon.svg (1929-2006) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q3358551 14
8 Elsa Laula Renberg Female Icon.svg (1877-1931) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q4129778 14 +
9 Kathrine Johnsen Female Icon.svg (1917-2002) - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 1 Q24285928 9
10 ČSV - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 1 Q25659206 0
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 8 0 4 0 0 0 0 0 1 9 7 0 5 6 7 0 1 0 0 48 avg: 5\3\25% 46 Wikimedia Commons


Associations, collectives and groups

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anarâškielâ servi + - + - - - - - - - + - - + + - - - - 5 Q621246 4
2 Ellos Deatnu! - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q42904056 3
3 Saami Council view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q1787062 8 +
4 City-Sámit - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q18690488 2
5 Sámi Čuvgehussearvi + - + - - - - - - - + - - + - - - - - 4 Q4350474 2
6 Norwegian Sami Association + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q3358586 2
7 Masi-gruppen - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q10660918 1
8 Kola Saami Association - + - - - - - - - + + - + + - - - - - 5 Q2619612 4 +
9 Association of Sámi in Murmansk Oblast + + - - - - - - - + + - - + - - - - - 5 Q2994857 1
10 Suohpanterror - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q18633738 3
11 Sáminuorra - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 1 Q10687865 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 3 6 0 0 0 0 0 0 5 6 0 3 7 5 0 1 0 0 41 avg: 4\2\20% 30 Wikimedia Commons


Culture

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Joik + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q744327 3 +
2 Sami religion + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q735329 0 +
3 Pathfinder + - - - - - - - - + - - + + + - - - - 5 Q795680 20
4 The Kautokeino Rebellion + - + - - - - - - + + - + - + - + - - 7 Q62513 18
5 Sami Blood + - - - - - - - - + - - + - + - + - - 5 Q27536918 21
6 Riddu Riđđu view on maps + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q493324 7 +
7 Márkomeannu view on maps + - - - - - - - - + + - - + - - - - - 4 Q4575290 6 +
8 Tråante 2017 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 1 Q26884519 0 +
9 Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) + + + - - - - - - + + - + + + - - - - 8 Q379684 16 +
10 Saami National Day + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2334578 3 +
11 Uccpárnáá Vuoli Ilmar (b. 1945) - - + - - - - - - + - - - + + - - - - 4 Q6476695 8 +
12 Kuobžâ-Saammâl Matti (b. 1942) + - + - - - - - - + - - - + + - - - - 5 Q853639 11
13 Marja-Liisa Olthuis Female Icon.svg (b. 1967) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q4357826 8
14 Complementary Aanaar Saami Language Education - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Q61748055 2
15 Skolt of the Year Award + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q23045403 3
16 Saami Council's Prize for Literature - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q18690830 2
17 Unna Junná - - + - - - - - - - - - - + + - - - - 3 Q6478198 2
18 Niillas Holmberg (b. 1990) - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q17608016 9
19 Aleksandra Antonova Female Icon.svg (1932-2014) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q4067417 14 +
20 Nina Afanasyeva Female Icon.svg (b. 1939) + - + - - - - - - + - - + + - - - - - 5 Q4072679 13 +
21 Henrik Barruk (b. 1961) - - + - - - - - - - - - - - + - - - - 2 Q52351264 6
22 Mikael Svonni (b. 1950) + - + - - - - - - + + - + - + - + - - 7 Q6199495 12 +
23 The Cuckoo + - + - - - + - - - - - + + - - + - - 6 Q387140 20
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 16 2 18 0 0 0 1 0 0 16 10 0 12 14 15 0 5 0 0 109 avg: 5\6\25% 204 Wikimedia Commons


Art

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anders Sunna (b. 1985) - - - - - - - - - - - - - + + - - - - 2 Q23916037 7 +
2 Britta Marakatt-Labba Female Icon.svg (b. 1951) + - - - - - - - - + - - - + + - - - - 4 Q4965499 11 +
3 Marja Helander Female Icon.svg (b. 1965) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q16868683 12 +
4 Outi Pieski Female Icon.svg (b. 1973) - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q42904129 10
5 Hans Ragnar Mathisen (b. 1945) - - - - - - - - - + - - - + + - - - - 3 Q11974108 10
6 Merja Aletta Ranttila Female Icon.svg (b. 1960) - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q6478915 9
7 Iver Jåks (1932-2007) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q3358605 10
8 Lars Pirak (1932-2008) + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q6050479 14 +
9 John Savio (1902-1938) + - + - - - - - - + + - + - + - - - - 6 Q4404049 13 +
10 Astrid Båhl Female Icon.svg (b. 1959) + - + - - - - - - + - - - + + - - - - 5 Q10960985 7
11 Ingunn Utsi Female Icon.svg (b. 1948) - - - - - - - - - + - - - + + - - - - 3 Q16875564 14
12 Matleena Fofonoff Female Icon.svg (b. 1949) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q5413651 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 0 7 0 0 0 0 0 0 8 3 0 1 10 9 0 0 0 0 45 avg: 4\2\20% 126 Wikimedia Commons


Selkup

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Selkup people + + + - - - - - - + + - + - - - + - - 7 Q1142126 3 +
2 Selkup view on maps + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q34008 11
3 Tomsk Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q5884 27 +
4 Krasnoselkup view on maps + + + - + - - - - - - - + - - - + - - 6 Q1267382 10 +
5 Kargasok view on maps + + + - - - - - - - - - + - + - - - - 5 Q1966891 9 +
6 Farkovo view on maps - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q27477231 8
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 1 3 0 2 0 1 3 3 0 6 2 3 1 4 2 0 46 avg: 8\2\40% 68 Wikimedia Commons


Udmurt

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Udmurt people + + + + + - - - + + + - + - + + + - + 13 Q184922 8 +
2 Udmurt view on maps + + + + + - + - + + + + + + + + + + + 17 Q13238 17 +
3 Udmurt Republic view on maps + + + + + - + - + + + - + + + + + + + 16 Q5422 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 3 3 3 3 3 0 2 0 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 46 avg: 15\2\81% 60 Wikimedia Commons


People

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Kuzebay Gerd (1898-1937) + + + - + - - + - - - - + - - + + - - 8 Q2603726 13 +
2 G. Korepanov (1924-1985) - - + - - - - - - - - - + - - + + - - 4 Q4357926 9
3 Шкляев, Николай Егорович (b. 1925) - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 2 Q10984676 3
4 Байсарова, Юлия Павловна Female Icon.svg (b. 1942) - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 2 Q10986798 4
5 Kedra Mitrei (1892-1949) + + + - - - - - - - - - + - - + + - - 6 Q2511093 9
6 Aivo Ivi (1897-1963) - + - - - - - - - - - - + - - + + - - 4 Q4058760 10
7 Ašaĺči Oki Female Icon.svg (1898-1973) - + + - + - - - - - - - + - - + + - - 6 Q2918459 10
8 Oleg Poskryobyshev (1930-2007) - - - - - - - - - - - - + - - + + - - 3 Q4373684 13
9 Buranovskiye Babushki + + + - - - + - - + + - + + + + + + - 12 Q200203 8 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 3 5 5 0 2 0 1 1 0 1 1 0 7 1 1 9 9 1 0 47 avg: 5\2\27% 79 Wikimedia Commons


Võro

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Võros + + + - - - - - + - - - + - - - + - + 7 Q1341522 2 +
2 Võro + + + - + - - - + + + + + + + - + + + 14 Q32762 12 +
3 South Estonian + + - - - - - - - - - - + - - - - - + 4 Q13295 8
4 Võro Institute view on maps + + + - - - - - - - - - + - + - + - + 7 Q501367 9 +
5 Võru County view on maps + + + - - - - - + + + - + + + + + - + 12 Q188076 24 +
6 Setos + + + - - - - + + + - - + - + - + - + 10 Q10113811 9 +
7 Setomaa + + + - - - - + - + - - + - - - + - + 8 Q1640083 3 +
8 leelo - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q3228974 1
Σ → Autolist→ map gallery 7 8 6 0 1 0 0 2 4 4 2 1 7 2 4 1 6 1 7 63 avg: 8\3\41% 68 Wikimedia Commons


People

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Artur Adson (1889-1977) + + - - - - - - - - - - + - + - + - + 6 Q333892 17 +
2 Margus Konnula (b. 1974) - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q10972555 7 +
3 Jakob Hurt (1839-1907) + + + - - - - - - - - - + - + - + - + 7 Q1395650 16 +
4 Aapo Ilves (b. 1970) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q301015 11 +
5 Juhan Jaik (1899-1948) - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q1711534 13 +
6 Mari Kalkun Female Icon.svg (b. 1986) + + - - - - - - - - - - - - - - + - - 3 Q11341140 11 +
7 Kaido Kama (b. 1957) + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q16405936 10 +
8 Jaan Kaplinski (b. 1941) + + + - - - - + - + - - + - + - + - + 9 Q467482 23 +
9 Enn Kasak (b. 1954) - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q11024485 8 +
10 Kauksi Ülle Female Icon.svg (b. 1962) + + + - - - - + - - - - - - - - - - + 5 Q467145 14 +
11 Madis Kõiv (1929-2014) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q3771145 13
12 Jaan Lattik (1878-1967) + + - - - - - - - - - - - - - - + - - 3 Q432312 18 +
13 Navitrolla (b. 1970) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q634675 6
14 Jaan Pulk (?) - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q17597804 5
15 Evar Saar (b. 1969) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q3744899 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 15 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 0 3 0 9 0 12 63 avg: 4\3\22% 183 Wikimedia Commons


Votic

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Votes + + + - + - - + + + - - + - + - + + - 11 Q836660 7 +
2 Votic view on maps + + + + + - - - + + + + + + + - + + + 15 Q32858 15 +
3 Vodskaja pjatina view on maps - + + - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q2813811 3
4 Leningrad Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q2191 35 +
5 Kingiseppsky District view on maps + + + - - - - - + - - - + - - - + + - 7 Q7681 18 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 5 5 1 3 0 1 1 4 3 2 1 5 2 3 1 5 4 1 51 avg: 10\3\54% 78 Wikimedia Commons