მომხმარებელი:SamoaBot/ვიკიმონაცემების აღწერა/თარგმანი