Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
2006 Val till Wikimedia Foundations styrelse
Organisation


Hej alla.

Ett extra val till Wikimedias styrelse kommer att påbörjas den 1 september 2006. Wikimediaanvändare kommer att få möjligheten att välja en eller flera personer att representera deltagarna i projekten världen över. Styrelsemedlemmarna anförtros det yttersta beslutsfattandet inom Wikimedia Foundation.

Valet är ett fyllnadsval för att ersätta den vakans som uppstod när Angela Beesley beslöt sig för att avgå från styrelsen. Angela valdes på två år i juli 2005. Hon kommer att lämna styrelsen när hennes ersättare blivit vald.

I det kommande valet tillsätts minst en plats i styrelsen; innan valet startar kan det hända att styrelsen lägger till flera valbara platser. Det exakta antalet platser kommer att kungöras före starten av valfunktionärerna. (Not: för mera information om detta, se kungörelsen från den 14 augusti).

Valet kommer att använda approval voting (ibland kallat "acceptröstning" på svenska) genom mjukvaran Boardvote. Varje röstande får rösta på så många kandidater de vill, och den/de kandidat/kandidater med flest röster kommer att förklaras valda. Om valet skulle bli oavgjort, kommer en extra valomgång att utannonseras.

Den som är intresserad av att kandidera, kan fylla i ett anmälningsförmulär på Meta mellan den första augusti 2006 klockan 00.00 (UTC) och den 28 augusti 2006 klockan 23.59 (UTC). Försenade anmälningar kommer inte att accepteras. För att bli godtagen som kandidat måste man vara kvalificerad för att rösta (se nedan). Utöver detta måste man uppge sitt riktiga namn och vara minst 18 år fyllda.

Kandidaterna har upp till tre veckor på sig att presentera sig för resten av wikigemenskapen, genom en programförklaring. Översättarna kommer att översätta programförklaringen till ett antal olika språk, innan valet börjar.

Användare är berättigade att rösta om de varit aktiv i minst ett Wikimedia-projekt i 90 dagar före den första augusti 2006, beräknat på datum från användarens första redigering, och måste den första augusti ha gjort minst 400 redigeringar från samma konto.

Användaren kan inte kombinera redigeringar från olika projekt för att nå 400; de måste ha 400 på ett enskilt projekt, och den första redigeringen med det kontot får den första augusti inte vara yngre än 90 dagar.

Hållpunkter i årets val:

Anmälan av kandidater:

  • öppnas tisdag 1 augusti 2006, klockan 00.00 (UTC)
  • stängs måndag 28. augusti 2006, klockan 23.59 (UTC)

Röstning:

  • börjar fredag 1 september 2006, klockan 0:00 (UTC)
  • avslutas torsdag 21 september 2006, klockan 23:59 (UTC)

Om du talar ett annat språk än engelska skulle din hjälp med att översätta denna sida och annonsera det på Wikimediaprojekten i ditt språk, eller dina språk, uppskattas. När du gjort detta, var snäll meddela oss detta på Meta, på Board elections/2006/Translations.

Om du skulle vilja hjälpa till med översättningar av andra sidor relaterade till valet, anmäl dig på Board elections/2006/Translations#Translators.

Till sist vill vi önska alla kandidater lycka till i valet!

Datrio, Essjay och Aphaia

22.25, 24. juli 2006 (UTC), valfunktionärer i Wikimedias valkomitté 2006

Kungörelse från den 14:e augusti[edit]

Efter styrelsemötet den 4 augusti, meddelar vi valfunktionärer att det kommande valet i september kommer av tillsätta en styrelsepost, för att ersätta Angela Beesley.

Vi önskar alla kandidater lycka till!
Datrio, Essjay, & Aphaia
19:00, 14 augusti 2006 (UTC), valfunktionärer i Wikimedias valkomitté 2006

Notis från den 17:e augusti[edit]

Kära kandidater,
tack för ert samarbete. Vi valfunktionärer går nu vidare till nästa steg: bekräftelsen av kandidaturen.

För att nå er säkert och avskilt har vi valt att kontakta er per e-post närmaste bestämt wikimail från Meta. Kontrollera därför att era epostadresser är bekräftade. Ni kommer att få vidare information om bekräftelse från någon av oss, i e-mail via Meta.

Om någon inte hört av oss nästa måndag, var snäll skicka e-post till oss. Om detta skulle behövas rekommenderar vi att du, för att undvika förvirring, använder samma e-postadress som du använder i ditt konto på Meta. Vi kommer att hur som helst att göra alla ansträngningar för att nå dig.

Vänligen,
Datrio, Essjay, & Aphaia
08:10, 17 augusti 2006 (UTC), valfunktionärer i Wikimedias valkommitté 2006